Bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen kan je terecht voor:

  • inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen
  • ondersteuning bij omgaan met etnische-culturele diversiteit en het voeren van een taalbeleid
  • sociaal tolken en vertalen
  • juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie
  • ontmoetingsruimte met expo's, debat en activiteiten over diversiteit en stedelijkheid
  • expertise en informatie over integratie en inburgering