Премини към основното съдържание

logo

Проверете своето ниво на владеене на нидерландски език

Вие изучавате нидерландски език стъпка по стъпка.
Преди да се запишете в определен курс, Atlas проверява нивото Ви.

До момента Вие още не сте изучавали нидерландски?

Тогава започвате с курс ниво 1.1.

Изгледайте филмчетата за различните нива. Така Вие можете да видите, какво вече ще можете да казвате, когато карате съответното ниво на курса.

Вие сте изкарали ниво 1.1: 

Вие сте изкарали ниво 1.2:

Вие сте изкарали ниво 2.1:

Вие сте изкарали ниво 2.2:

Вие сте изкарали ниво 2.3:

Вие сте изкарали ниво 2.4:

Вие сте изкарали ниво 3.1 или ниво 3.2: