Премини към основното съдържание

logo

Консултиране по програмата по интеграция

По време на следване на програмата по интеграция ще Ви бъде назначен консултант по интеграция.

trajectbegeleiding

В какво се изразява работата на консултанта Ви по интеграция?

  • Вие ще проведете различни разговори с консултанта по интеграция. Можете да се обръщате към консултанта по интеграция и онлайн.
  • Консултантът Ви по интеграция ще ви ръководи на език, който можете да говорите и разбирате.
  • Вие заедно обсъждате амбициите Ви (например: работа, учене, запознаване с други хора). Също така заедно изготвяте краткосрочни и дългосрочни планове.
  • Имате ли въпроси по дадена тема или ситуация? Вие сам(а) търсите отговора. Консултантът Ви по интеграция Ви напътства.

Имате ли въпроси относно работа? 

Консултантът по интеграция Ви насочва към точната служба:

  • VDAB: VDAB Ви ръководи интензивно в търсенето на работа. Ако все още не работите, трябва да се регистрирате във VDAB. Ако все още не работите, трябва да се регистрирате във VDAB. Тук можете да прочетете повече път към заетостта
  • Профсъюз: Профсъюзът Ви напътства при възникване на проблеми между Вас и работодателя Ви. Той Ви информира относно правата и задълженията в качеството Ви на работник.

Разполагате ли с диплома за завършено образование, издадена в страната, от която идвате? Желаете ли дипломата Ви да бъде призната в Белгия? Консултантът по интеграция ще Ви  ръководи по време на тази процедура.

Обърнете внимание! Atlas няма да Ви търси работа, а само ще Ви препраща към точните служби и курсове.

Желаете ли да продължите образованието си? 

  • Умеете ли вече да говорите малко нидерландски? Желаете ли да научите дадена професия? Сътрудник на Atlas ще Ви даде информация за подходящия курс.
  • Желаете ли да следвате във висше учебно заведение в Белгия? Сътрудник на  Atlas ще прегледа заедно с Вас различните възможности.

Искате ли да участвате в обществения живота в Белгия?

  • Консултантът по интеграция Ви ръководи в търсенето на хоби, организация или доброволческа работа. Така Вие опознавате по-добре белгийското общество и хората в Белгия.
  • Също така търсите заедно хоби за детето Ви.

Запишете си час.