Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Haal de raar uit inburgeraar

16 december 2020 | Deel

'Conversaties op menselijk niveau, dat is waar Stadsklap om draait.'

Dit najaar zet Atlas met ‘haal de raar uit inburgeraar’ het Stadsklapproject extra in de aandacht. Stadsklap is een begeleide ontmoeting tussen inburgeraars en vrijwilligers die inzet op verbinding en waar er gebabbeld wordt over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sandra is verantwoordelijke van Stadsklap en vertelt enthousiast over dit project.

'In mijn tweede jaar Sociaal Werk nam ik voor de eerste keer deel aan Stadsklap voor een schoolopdracht. Ik vond het enorm leuk om met verschillende mensen te praten over hier zijn en hier wonen. Ik dacht toen al stiekem dat zo’n functie in de toekomst echt iets voor mij zou zijn. Het feit dat ik nu voor Atlas werk, als verantwoordelijke van Stadsklap, is dus wel grappig. Dromen komen uit, maar je moet geduld hebben.'

Vrijuit praten over normen en waarden

'Stadsklap maakt deel uit van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Zoals de lessen MO in taalgroepen verlopen, wordt ook Stadsklap per taal georganiseerd. De begeleider tolkt de boodschap van de vreemde taal naar het Nederlands voor de vrijwilligers. Cursisten die al gestart zijn met een cursus Nederlands mogen ook in het Nederlands te communiceren. 

Omdat de anderstaligen in hun eigen taal kunnen spreken en ze niet belemmerd worden door het niveau Nederlands, kunnen ze uit het hart spreken. De gesprekken gaan voornamelijk over sociale gewoonten, waarden en normen, allemaal op basis van ieders eigen referentiekader. Vooraf wordt bepaald welke doelstellingen bereikt moeten worden en welke onderwerpen zeker aan bod moeten komen. Die onderwerpen zijn enorm uiteenlopend.' 

De kracht van Stadsklap

'Wat Stadsklap nu juist zo krachtig maakt is dat je in dialoog gaat. Want wat is de beste manier om te weten te komen waarom iemand iets doet, denkt of gelooft? Door te communiceren. Heel wat nieuwkomers hebben te maken met een cultuurshock als ze in België aankomen. Het is een onmogelijke opgave om hen les te geven over de Vlaamse cultuur en in één keer aan te geven hoe alles werkt.

In de lessen MO krijgen cursisten te maken met de pure theorie. Stadsklap geeft hen de kans om die theorie af te toetsen met leden van de samenleving. Een voorbeeld hier is: "Ik heb geleerd dat ik mijn afval moet sorteren. Doe jij dat ook?" Elke Stadsklap is gelinkt aan de noden van een bepaalde taalgroep en is dus uniek en op maat. De rode draad blijft de normen en waarden in onze continu veranderende samenleving.'

Zichtbare en onzichtbare gewoontes

'Cultuur heeft meerdere lagen. Er zijn dingen die je kan zien, en dingen die je niet kan zien. De zichtbare laag is redelijk duidelijk. Als nieuwkomer zie je bijvoorbeeld aan de lichtjes en kerstbomen dat we in december kerst vieren. De onzichtbare laag vormt de echte uitdaging. Sociale gewoontes maken hier een groot deel van uit. Het gaat hier voornamelijk over de heel gewone dingen die voor een nieuwkomer niet zo vanzelfsprekend zijn.

Als een cursist zich afvraagt waarom we in België honden als een deel van de familie zien, dan gaan we daarover in gesprek. Waarom vinden we onze huisdieren zo belangrijk? Enkel door erover te praten krijgt de cursist inzicht in onze sociale gewoontes. We koppelen in Stadsklap zo dan ook altijd terug naar normen en waarden. Zo kan je daarna bijvoorbeeld praten over dat het hier belangrijk is om dieren goed te behandelen. Als we dieren slachten doen we dat op een manier dat ze geen pijn hebben.'

Stadsklap zorgt voor verbinding 

'Ik ben ervan overtuigd dat Stadsklap nieuwkomers en mensen uit de ontvangende samenleving verbindt. Misschien heeft dat te maken met hoe ik integratie definieer. Idealiter komt goede integratie voor mij van twee kanten: nieuwkomers die willen integreren én een samenleving die open staat voor die nieuwkomers.

Onbekend is onbemind. Zodra mensen meer te weten komt over de achtergrond en leefwereld van nieuwe Antwerpenaren gebeurt er iets. Een simpele dialoog kan zo veel teweeg brengen. Stadsklap behoort tot de groep activiteiten die integratie echt kan doen lukken. Het project is laagdrempelig genoeg want je hebt als vrijwilliger niet veel nodig om deel te nemen.'

Focus op de gelijkenissen

'Conversaties op menselijk niveau, dat is waar Stadsklap om draait. Als een gesprek menselijk blijft en polariteit links wordt gelaten, kan er iets gebeuren. Wanneer twee moeders, een nieuwkomer en een vrijwilliger, elkaar spreken over het belang van opvoeding, over de liefde voor hun kind, dan heb je wat je wil bereiken. Dan kijk je naar wat mensen gemeenschappelijk hebben in de plaats van te kijken naar wat hen onderscheidt.

Ik ben dan ook enorm blij dat Stadsklap meer in de aandacht zal komen door de nieuwe campagne. Hopelijk kunnen we heel wat nieuwe vrijwilligers aantrekken en zo de Antwerpse samenleving echt representeren. De groep Stadsklap vrijwilligers moet uitgroeien tot een groep mannen en vrouwen, jong, oud, werkend en gepensioneerd zodat nieuwkomers zien dat ze terechtkomen in een samenleving waar er plaats is voor iedereen.'

Wil je meedoen? 

Hebben de woorden van Sandra je geïnspireerd om als vrijwilliger het verschil te maken? Ben je een vlotte babbelaar, heb je een open mindset en kun je vrij praten over waarom we de dingen hier doen zoals we ze doen? 

Dan is Stadsklap echt iets voor jou! Lees meer over Stadsklap.