Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Atlas - copyrightfree

10 november 2021 | Deel

MICADO ontwikkelt digitaal platform om integratie van nieuwkomers te ondersteunen

Kan een digitaal platform de integratie van nieuwkomers ondersteunen? En hoe dan wel? Op deze vragen wil het Europees project Migrant Integration Cockpits and Dashboards (MICADO) een antwoord bieden. Dit platform moet ervoor zorgen dat migranten, organisaties die met migranten werken en lokale overheden makkelijker informatie kunnen uitwisselen over diensten als gezondheidszorg, werk, huisvesting en onderwijs.

Het Europese programma ‘Horizon 2020’ financiert MICADO. Uitvoerder is een internationaal consortium met deelnemers uit Hamburg, Antwerpen, Bologna, Madrid en Wenen. Voor Antwerpen werkt Atlas samen met 3 andere partners: het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen (CEMIS), Sociale Dienstverlening van Stad Antwerpen (SD) en Digipolis, de IT-partner van Stad Antwerpen.

Projectmedewerkers vanuit Atlas Tim De Koning, Valeria Lemaître Fortun, Annelies Verroken en Fanny Gevaert verduidelijken graag wat het project inhoudt. 

Annelies: ‘MICADO richt zich op 3 doelgroepen: lokale overheidsinstanties, organisaties die met migranten werken en de migranten zelf.

Bij de eerste doelgroep zien we dat er nood is aan betere cijfergegevens rond migratie en een betere uitwisseling ervan. Dankzij MICADO zouden die gegevens dan op 1 platform verzameld worden.

Bij de tweede doelgroep hebben we het eerder over middenveldorganisaties, vzw’s, ngo’s of NT2-scholen. Heel wat van deze organisaties zien nood aan 1 toegankelijk platform om hun activiteiten bekend te maken aan migranten.

Voor de laatste doelgroep, de migrant zelf, wil MICADO in de eerste plaats een platform maken waar de gebruiker praktische informatie kan terugvinden over verschillende onderwerpen of thema's zoals 'Hoe kan ik me inschrijven bij het ziekenfonds?'. Daarnaast zal hij aan dit platform ook een persoonlijk account kunnen koppelen. Zo kan de migrant op 1 plek info zoeken én beheren met de verschillende begeleiders bij verschillende organisaties.’

Tim: 'Concreet zou de persoonlijke begeleider van een migrant bij Atlas hem de taak kunnen geven om zich in te schrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Deze info verschijnt als taak binnen een actieplan in MICADO. Is de taak afgerond, dan is dat zichtbaar in het systeem. Door zo een concept te testen in een prototype, willen we zien of de samenwerking en informatiedoorstroming tussen verschillende organisaties en de migrant zelf beter verloopt.'

Dat klinkt als een groot en ambitieus project. Hoe ver staan jullie ermee?
Fanny: ‘In juni 2021 hebben we gebruikerstesten georganiseerd in 4 steden waaronder Antwerpen. Bij deze testen voeren een aantal mensen een uur lang verschillende taken en opdrachten uit op het platform. Zo hebben we er heel wat technische mankementen uit kunnen halen.’ 

‘Op dit moment zitten we in de pilootfase waarbij een grotere groep gebruikers enkele weken het platform gebruikt. Dit is een heel belangrijke fase omdat ze veel inhoudelijker is in vergelijking met die van juni. Het doel is nu om te zien of gebruikers effectief iets hebben aan de ontwikkelde concepten en tools.’

En gebruiken al deze steden dan hetzelfde platform?
Annelies: ‘Er is 1 universele versie ontwikkeld en de 4 steden vertrekken van hetzelfde basisplatform maar passen dit aan op basis van lokale noden. Zo verschilt de informatie die op het platform staat voor elke stad. In Antwerpen willen we bijvoorbeeld uitleggen hoe je je als nieuwkomer kan inschrijven bij het ziekenfonds, maar dat verloopt in iedere stad uiteraard anders.

Valeria: ‘Daarom noemen we onze lokale versie soms MICADA met de A van Antwerpen.' (lacht)

Een project van deze omvang brengt ongetwijfeld ook uitdagingen met zich mee. Welke drempels komen jullie zoal tegen?
Valeria: ‘De coronapandemie heeft voor vertraging en extra uitdagingen gezorgd. Langs de andere kant heeft de crisis er ook voor gezorgd dat er meer aandacht is voor digitalisering. Zo zijn sommige onderdelen van MICADO nu al een interessante basis voor de toekomst.’

Annelies: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de meeste elementen van MICADO een enorm potentieel hebben. Het is een heel ambitieus en uniek project, maar al deze gebruikers met hun verschillende noden samenbrengen is niet vanzelfsprekend. Je moet in de breedte werken en heel veel verschillende ideeën testen. Dit doen we door intensief samen te werken met de andere partners in Antwerpen en samen diepgaand onderzoek te doen naar wat echt werkt voor de eindgebruikers. Die eindgebruiker staat voor ons bij Atlas altijd centraal.’

Samen met Antwerpse en ook Vlaamse partners willen we nu zien hoe we bewezen MICADO-concepten kunnen omzetten van prototypes naar echte toepassingen die migranten, organisaties en overheden vooruit helpen.

Heb je interesse en wil je mee zien hoe MICADO voor jou een verschil kan maken?

Neem contact op met Tim.DeKoning@antwerpen.be.

This project has received funding from the European Union’s H2020 Innovation Action under Grant Agreement No 822717.