Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

trajectbegeleider Uwera

24 juli 2019 | Deel

"We tonen jonge nieuwkomers hoe België werkt"

Jonge nieuwkomers kunnen tijdens de zomervakantie bij Atlas een cursus Maatschappelijke Oriëntatie volgen. "Zo onderhouden ze hun Nederlands en leren ze over werken, vrije tijd, waarden enzovoort," zegt trajectbegeleider Uwera Kathy Franckaerts.

"In mei stellen we de  zomercursus van Atlas voor. Dat doen we in Okan*-scholen, die klassen hebben voor jongeren die nieuw zijn in België. Daar leren ze zo snel mogelijk Nederlands. We vertellen hen over de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en de uitstappen die we maken in de zomer. Later testen we in Atlas hun kennis van het Nederlands. Voor de zomercursus moeten ze namelijk al wat Nederlands kennen. De zomercursus is voor jongeren van 17 tot 19 jaar. We hebben 4 klassen met telkens een lesgever MO en een trajectbegeleider. Hoewel de cursus niet verplicht is, nemen er in juli en augustus 2019 zo'n 65 jongeren deel."

"Over leven in België"

"De cursus Maatschappelijke Oriëntatie is - samen met het leren van Nederlands - een deel van het inburgeringsprogramma. Deelnemers komen er alles te weten over het leven in België: waarden en normen, werken, diversiteit, wonen, gezondheid, geldzaken enzovoort. Omdat niet alle onderwerpen die aan bod komen in de volwassenencursus even interessant zijn voor een 17-jarige, bieden we de jongeren in de zomer een aangepaste cursus. De nadruk ligt dan bijvoorbeeld meer op het vinden van een vakantiejob of hoe je jonge Belgen kan ontmoeten. Bij volwassenen is de trajectbegeleider tijdens de les niet aanwezig. Maar om de jongeren en hun competenties beter te leren kennen, bieden trajectbegeleiders hier wel ondersteuning tijdens de les."

"Naast de klasmomenten doen we uitstappen met de jongeren. Buurtsport informeert hen dan bijvoorbeeld over de sportmogelijkheden in onze stad. Daarna kunnen ze een initiatieles volgen. De Lokale Politie Antwerpen en het Jongeren Advies Centrum vertellen hen waarvoor ze bij hen terecht kunnen. Dankzij een bezoek aan een kinderopvang of woon-zorgcentrum komen de jongeren meer te weten over jobs in de zorgsector. Een namiddag bij busbouwer Van Hool toont hen dat er verschillende jobs mogelijk zijn: van onderhoud tot management, van ICT tot werken in de keuken. Veel jongeren komen van buiten Europa. Om hen te informeren over geschiedenis en democratie bezoeken we in Brussel het Europees parlement en het Huis van de Europese Geschiedenis."

"Een inburgeringsattest en vervolgtraject"

"Als de jongeren voldoende aanwezig waren op de zomercursus en hun kennis van het Nederlands goed genoeg is, krijgen ze net als de volwassenen een inburgeringsattest. Omdat we als trajectbegeleider de jongeren nauwgezet hebben opgevolgd, stippelen we met hen tegen eind augustus, in samenwerking met hun vervolgcoach, een vervolgtraject uit. Je zou tegen een 18-jarige kunnen zeggen: 'Je bent oud genoeg, ga nu maar werken.' Maar we willen dat zo veel mogelijk jongeren hun competenties ontdekken en ontwikkelen. Daarom stellen we hen bijvoorbeeld een secundaire school voor, een opleiding bij de VDAB, meer lessen Nederlands enzovoort. Als trajectbegeleider blijf ik hen nadien opvolgen."

"2 maanden is te lang om de taal niet te oefenen"

"Omdat jongeren tijdens het jaar naar school gaan, is er dan bij Atlas voor hen geen Maatschappelijke Oriëntatie. Daarom doen we het tijdens de zomervakantie. Bovendien onderhouden ze zo hun kennis van het Nederlands. Want 2 maanden is te lang om de taal niet te oefenen. Tijdens het jaar bieden we de jongeren wel de mogelijkheid om Nederlands te oefenen met Belgische leeftijdsgenoten. Of we stellen hen voor om op woensdagnamiddag of zaterdag hun competenties te ontwikkelen, zoals bij MAS in Jonge Handen. Jongeren maken dan van het MAS een jongerenmuseum en zorgen ervoor dat een museumbezoek ook voor jongeren een onvergetelijke ervaring is."

Atlas werkte een inburgeringstraject op maat van jongeren uit met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Vlaamse overheid.

*OKAN: Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Joris Peeters