Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Anderstalig en divers: een ondersteuningstraject voor scholen en leerkrachten

Anderstalig en divers

®Frederik Beyens

Wil je als basisschool werken rond meertaligheid, culturele diversiteit en kwalitatief onthaalonderwijs?

Wil je als basisschool meer inzicht in de ervaringen en percepties van anderstalige nieuwkomers?

Heb je als basisschool ondersteuning nodig bij het uitdenken van een aangepast beleid rond anderstalige kinderen?

Een ondersteuningstraject voor scholen en leerkrachten

Het lokaal overlegplatform van het basisonderwijs organiseert een traject Anderstalig en divers voor basisscholen en leerkrachten.

Tijdens het traject komen thema’s als migratie, cultuursensitief werken, tweede taalverwerving, goede zorg, communicatie met anderstalige ouders en taalbeleid aan bod. De leefwereld van de anderstalige nieuwkomer staat hierbij centraal.

Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen werkt ook mee aan dit traject. Bekijk onze agenda voor meer informatie.

Inschrijven

Bekijk eerst de brochure. Als je deelneemt als school engageer je je om alle sessies uit dit traject bij te wonen.

Vul het online inschrijvingsformulier in of mail naar lop.antwerpen@vlaanderen.be met vermelding van:

  • Schoolnaam
  • Naam + contactgegevens deelnemende directie
  • Deelnemers (liefst met e-mailadres) per sessie om de groepsgrootte te kunnen inschatten.

Schrijf in voor donderdag 30 september 2021. 

Deel