Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Fameus, Groep INTRO, Khabaz en De Schoolbrug realiseren projecten met hulp van Atlas

Oproep Taaloefenkansen

Einde zomer 2021 lanceerde Atlas de projectoproep 'taaloefenkansen Nederlands'. Uit de projectvoorstellen die 19 organisaties, scholen en verenigingen stuurden, koos Atlas 4 initiatieven. Team Taal van Atlas begeleidt deze organisaties voor 2 jaar bij de uitwerking van hun taaloefenkans met vorming, coaching en feedback.

Fameus creëert een community van artistieke nieuwkomers met Stadscanvas

Jozefien Stevens van Fameus legt uit wat hun project inhoudt: 'We creëren een community van artistieke nieuwkomers en andere artiesten die hun weg zoeken binnen het culturele landschap van de stad. Zo gaan we samen naar expo’s of voorstellingen en organiseren we infosessies op maat van hun artistieke noden. Daarnaast komt er een vaste ontmoetingsruimte bij Fameus waar artiesten en deelnemers vrijblijvend kunnen vergaderen, studeren, bezig zijn met hun artistiek werk of gewoon om een koffie te drinken en een babbeltje te doen.

We brengen artistieke nieuwkomers samen op plaatsen in de stad waar ze anders moeilijk mee in contact zouden komen. Daarvoor werken we samen met ‘hot spots’ zoals (kunst)cafés, 'off spaces', kunsthuizen en kunstenaarsateliers. Populaire plaatsen waar kunstenaars, cultuurwerkers en stadsbewoners samenkomen om hun tijd door te brengen of hun werk te tonen. Fameus zal dit project structureel verankeren binnen haar werking vanaf januari 2024.'

Groep INTRO voert 'Werkbabbels' rond solliciteren

Rahma El Bakali is job- en taalcoach bij Groep INTRO en trekt het project: 'Werkbabbels vormt een traject van spreekoefeningen en opdrachten die elk één of meerdere aspecten van het sollicitatiegesprek aansnijden. Het is een mix van conversatietafel, jobatelier en sollicitatietraining. We vergroten de woordenschat, de zelfkennis en assertiviteit van onze anderstalige deelnemers en vooral de spreekvaardigheid en spreekdurf.' 8 weken lang komen de deelnemers wekelijks 2 uur naar de Werkbabbels. In de laatste sessie houden we een oefensollicitatiegesprek. Als voorbereiding zoekt elke deelnemer een geschikte vacature uit, die de leidraad vormt voor het traject. Zo wil Groep INTRO anderstalige deelnemers zelfredzamer maken in de zoektocht naar werk en in het sollicitatiegesprek.'

Khabaz organiseert vrijwilligerswerk aan de bar of kinderanimatie

Anderstaligen kunnen bij Khabaz vrijwilligerswerk doen aan de bar of de kinderanimatie op de Lokaalmarkt in Deurne.

Charlotte Wouters van Khabaz: 'We geven de vrijwilligers de ruimte en veiligheid om te groeien. Eerst veilig achter de bar of als hulp in het kinderatelier. Als ze er klaar voor zijn, geven we hen steeds meer verantwoordelijkheid en gaan ze meer in gesprek met het cliënteel. Want we willen ook de buurtbewoners betrekken in de taaloefenkansen, hen uitdagen een gesprekje aan te gaan met onze vrijwilligers. We willen hen in contact brengen, focussen op gelijkenissen om hen zo vanuit respect ook met de verschillen om te laten gaan.

Bij Khabaz willen we dat anderstaligen zich welkom voelen en bij ons terechtkunnen. We willen hun drive en hun goesting in de kijker zetten, hun mens-zijn, hun noden, hun talenten. En we willen de buitenwereld ook tonen dat het stuk voor stuk schoon mensen zijn. Ze hebben meestal een vrij zware 'Khabaz', die we met zijn allen een beetje lichter kunnen maken door fijne ontmoetingen en herinneringen of door kansen te bieden, zoals deze.'

De Schoolbrug versterkt ouders en leerkrachten met Schoolklap

De Schoolbrug organiseert wekelijks een contactmoment op school voor ouders die hun Nederlands nog meer willen oefenen.

Reneé Ryckx: 'Tijdens de praatmomenten zorgen we voor een babysit, zodat ouders met kleine kinderen ook kunnen deelnemen. We praten over de kinderen, de school en opvoeding. De lesgever beslist samen met de ouders waarover ze zullen praten. Ouders leren op een andere manier kijken naar hun kind en de school. Daarnaast beschouwen we de ouders als experten, zij kennen hun kind het best. 

We werken afwisselend in kleine en grote groepen. Soms oefent de lesgever alleen met de ouders: dan praten ze over de kinderen en geven ze elkaar tips over helpen bij huiswerk, op tijd naar bed of een gezonde brooddoos. We organiseren een vrijetijdsbeurs voor alle geïnteresseerde ouders van de school, spelen spelletjes met leerlingen en oefenen een oudercontact met de leerkracht.'

Deel