Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Het nieuwe inburgeringstraject: Atlas zet in op maatwerk, inclusie, digitalisering, activering en participatie

Krachtlijnen Atlas

Een huis van vertrouwen

Atlas, integratie en inburgering Antwerpen biedt inburgeringstrajecten aan voor nieuwkomers in Antwerpen. Op initiatief van minister van samenleven Bart Somers verandert dit jaar de inhoud van het inburgeringstraject. Vanaf 1 maart 2022 starten een aantal van die wijzigingen. In januari 2023 volgt de tweede fase.

Atlas doet meer dan enkel inburgeringstrajecten aanbieden: we helpen nieuwkomers en anderstaligen op weg in onze samenleving en zorgen ervoor dat ze zich thuis kunnen voelen in onze stad. Daarnaast is Atlas hét referentiepunt voor organisaties en stedelijke diensten die hun werking toegankelijker willen maken voor klanten en werknemers met migratie-achtergrond. Atlas wil zoveel mogelijk drempels wegnemen. Zo kan iedereen met gelijke kansen participeren aan de samenleving.

Traject op maat

Atlas biedt een dienstverlening aan die zoveel mogelijk inspeelt op de noden van de klanten. We luisteren naar hun vragen en persoonlijke doelen, en geven hen eigenaarschap over hun traject. Zo kunnen inburgeraars hun plaats vinden in onze samenleving. We stimuleren organisaties om hen daarbij te helpen op een duurzame, toegankelijke en klantgerichte manier.

Bij de start van hun traject op maat tekenen inburgeraars een inburgeringscontract. Dat contract is nu uitgebreid met een bepaling van essentiële rechten en plichten. In dit document staan de rechten, plichten, waarden en normen die belangrijk zijn in onze samenleving. Door het inburgeringscontract te ondertekenen, bevestigen inburgeraars dat ze die respecteren.

Cursus en test maatschappelijke oriëntatie (MO)

De cursus MO is essentieel om kennis te maken met onze normen, waarden, onze stad en ons land. Het creëert verbondenheid met onze samenleving. 

Vanaf 1 maart leggen inburgeraars na deze cursus een test af. De waarden en normen die gelden in onze samenleving zijn een belangrijk thema in de cursus en in de test.

Belang van het Nederlands

We benadrukken het belang van Nederlands vanaf het begin van het traject. Alle verplichte inburgeraars die niet werken of studeren op het moment dat ze hun inburgeringsattest behalen, moeten na 2 jaar het niveau B1 mondeling bereiken. Dat kan op verschillende manieren: via een cursus, via werk, via zelfstudie, …

Op termijn zullen alle scholen die Nederlands als tweede taal aanbieden ook een standaardtest afnemen na de cursus A2.

De cursussen en testen MO en Nederlands worden pas vanaf september 2023 betalend.

Verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) kunnen vanaf 1 maart geen inburgeringstraject meer volgen, maar kunnen zich wel nog inschrijven voor de cursus Nederlands. Als ze erkend worden als vluchteling moeten ze zich aanmelden voor het inburgeringstraject.

Traject naar werk

Atlas wil inburgeraars versterken om zelfredzaam te zijn en hun leven in onze stad zelf in handen te nemen en vorm te geven. Actief deelnemen aan onze samenleving helpt om een netwerk uit te bouwen en Nederlands te oefenen.

Daarom breidt het inburgeringstraject vanaf 1 maart uit met het traject naar werk. Inburgeraars die niet werken of studeren, moeten zich inschrijven bij VDAB. VDAB neemt de verdere begeleiding naar werk op zich. Dat gebeurt in nauw overleg met de trajectbegeleider.

Participatietraject

Inburgeraars engageren zich vanaf januari 2023 via het participatietraject als vrijwilliger, buddy of stagiair. Zo krijgen ze de kans om hun omgeving en nieuwe mensen beter te leren kennen, werkervaring op te doen en Nederlands te oefenen.

Organisaties die participatiekansen creëren, krijgen ondersteuning van Atlas om inburgeraars zo warm mogelijk te onthalen, en te communiceren in klare taal en met open houding. We stimuleren werkgevers om mensen met een migratie-achtergrond kansen te geven en in te zetten op een inclusieve werkvloer. Dat betekent mensen zoeken en inzetten op basis van hun talenten, en gelijke kansen op werk voor iedereen voorzien. 

Digitale dienstverlening

In onze sterk gedigitaliseerde samenleving wil Atlas de digitale competenties van inburgeraars mee versterken. Het aanbod en de dienstverlening van Atlas wordt dan ook meer en meer digitaal. Zo is de cursus MO voor een deel online, en krijgen inburgeraars die het nodig hebben dankzij ons Digilabo een goede digitale start van hun inburgeringstraject. Inburgeraars kunnen bovendien tijdens hun traject oefenen, en we stimuleren organisaties om hun dienstverlening digitaal toegankelijker te maken.

“Vanuit deze dienstverlening is Atlas een huis van vertrouwen in Antwerpen. Een plek waar mensen terecht kunnen, ook in moeilijke tijden. Dat hebben we tijdens de coronacrisis bewezen en dat tonen we nog elke dag. En ook met de veranderingen door de nieuwe regelgeving, zullen we dat vertrouwen blijven uitstralen en garanderen voor onze klanten. Om dit te realiseren zet Atlas in op 5 krachtlijnen: maatwerk, inclusie, digitalisering, activering en participatiekansen”, vertelt Sandy Peeters, algemeen directeur van Atlas.

Meer informatie over het inburgeringstraject? Bekijk Nieuw in Antwerpen.

Meer informatie over ons aanbod voor organisaties in Antwerpen? Bekijk onze dienstverlening voor organisaties.

 

Deel