Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Hoe e-inclusief zijn we bezig?

Digilabo

®Atlas

De samenleving vormt zich niet enkel in ‘de echte wereld’, maar ook online. We leven in een tijdperk waar de digitale samenleving een belangrijke rol speelt in ons leven. Het verandert in een razendsnel tempo en die verandering is niet altijd even makkelijk voor elke laag van de bevolking. Het belang hiervan mogen we niet onderschatten. Het is vaak moeilijk om onderdeel te zijn van de digitale samenleving. Atlas probeert burgers hierin te ondersteunen en te begeleiden.

De Digitale Barometer

Op 14 september 2022 stelde de Koning Boudewijnstichting de nieuwe Barometer Digitale Inclusie 2022 voor. Dat is een jaarlijks onderzoeksrapport dat toont hoe ver we in België staan op het vlak van digitale inclusie en bestaat uit een onderzoek op 3 verschillende niveaus:

  • Toegang tot digitale technologieën en internet
  • Toegang tot digitale essentiële diensten
  • Digitale vaardigheden bij burgers

In het algemeen is er vandaag meer toegang tot internet en digitale technologieën. Enerzijds zorgde COVID-19 voor het belang om digitaal aanwezig te zijn. Anderzijds heeft het de kloof in socio-digitale ongelijkheid duidelijker gemaakt.

Voor gezinnen met een laag inkomen, laagopgeleiden, senioren en alleenstaanden blijft de drempel hoog: te hoge kostprijs, zwakke digitale vaardigheden en/of onvoldoende interesse in digitale technologie zijn hier de redenen van. Het onderzoek toont aan dat het aantal individuen met zwakke digitale vaardigheden is toegenomen omdat burgers door de snelle digitalisering in onze samenleving  voortdurend mee moeten evolueren. Hiervoor is voortdurende ondersteuning en opleiding broodnodig. De snelle verandering op technologisch vlak maakt dat levenslang leren, ondersteuning en digitale vaardigheden nog nooit zo belangrijk zijn geweest.

De Digitale Barometer toont aan dat de digitale kwetsbaarheid van onze burgers is gestegen. Bijna de helft van de Belgen loopt het risico op digitale kwetsbaarheid. Dit betekent dat een groot percentage van onze klanten het risico loopt om digitaal uit de boot te vallen en dat Atlas in nauw overleg met de stad Antwerpen de komende jaren sterk moet investeren in e-inclusie.

Welke initiatieven neemt Atlas?

We werken in Atlas de komende jaren hard aan een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening. We vinden het belangrijk dat elke klant toegang heeft tot ons aanbod en onze diensten. Het Digi·labo van Atlas heeft al initiatieven en zal hierin ook de komende jaren een belangrijke rol spelen. Wat doet Atlas nu al?

  • We ondersteunen inburgeraars met digitale hulpvragen en noden in de eigen taal of contacttaal door vrijwilligers
  • We organiseren in elke eerste les maatschappelijke oriëntatie (MO) een digi-sessie zodat inburgeraars een eerste digitale stap zetten.
  • Via onze uitleendienst kunnen inburgeraars die geen eigen toestel hebben een tablet lenen om te kunnen deelnemen aan het digitale MO-aanbod.
  • Trajectbepalers doen nu al een eerste digi-check bij inburgeraars om de digitale vaardigheden in kaart te brengen.

Meer weten over e-inclusie?

Je vindt het het volledig onderzoek van de Koning Boudewijnstichting met uitgebreide cijfers en inzichten online terug. Dit is een project van het Vlaams Programma Digitaliseren. We werken hiervoor samen met de andere agentschappen en het Huis van het Nederlands Brussel, Mediawijs en Digitaal Vlaanderen.

 
Deel