Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Stad Antwerpen laat nieuwkomers tegelijk integreren en activeren

coevelt

©Ana Izamska, stad Antwerpen

Eind december loopt het project Activering Vluchtelingen Antwerpen af. Dit project van de stad Antwerpen, VDAB en Atlas begeleidde en activeerde erkende vluchtelingen naar een duurzame tewerkstelling in Antwerpen. Zo werden de voorbije drie jaar 1700 anderstalige nieuwkomers met een leefloon naar een job geleid terwijl ze tegelijk een integratietraject volgden. De stad Antwerpen zet die geïntegreerde manier van werken nu verder met eigen middelen.

‘Activering Vluchtelingen Antwerpen’ startte in 2016 met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds. Met dit project wilde de Stad anderstalige nieuwkomers in Antwerpen sneller en duurzamer naar de arbeidsmarkt toe te leiden. VDAB, stad Antwerpen en Atlas werkten daarvoor intensief samen met werkgevers, sectorfederaties, arbeidsbemiddelaars, opleidingsverstrekkers en overheidsdiensten. Groep INTRO, RiseSmart en Levanto stonden in voor de begeleiding van de jongeren tussen 18 en 25 jaar.

Geïntegreerd en op maat vanuit één locatie en aanspreekpunt

De stad Antwerpen, VDAB en Atlas integreerden hun dienstverlening op een locatie, het Centraal Onthaalbureau Coevelt. Op die manier weet de klant waar hij met zijn vragen terecht kan. Medewerkers die ervaring en expertise hebben met de doelgroep helpen deze klanten verder en de begeleiders van de verschillende dienstverlenende organisaties kunnen samenwerken als één team.

Het concept van het Centraal Onthaalbureau blijkt te werken. Stad Antwerpen, VDAB en Atlas besloten dan ook om de werking van het Centraal Onthaalbureau op te nemen in de reguliere werking. Dat betekent dat het Centraal Onthaalbureau verder blijft bestaan.

Integratie door werk

Het ESF-project onderzoekt de mogelijkheden van een geïntegreerde aanpak waarbij inburgering en activering tegelijk worden opgestart. Klanten in een geïntegreerd traject worden tot ruim de helft sneller geactiveerd dan klanten in het traditionele traject.  

De voorbije drie jaar meldden 4600 mensen zich aan bij het Centraal Onthaalbureau. 1700 van hen stapten in een geïntegreerd traject en werden meteen geactiveerd. De anderen ervaarden nog te veel drempels en bleken nog niet klaar voor een geïntegreerd traject. Ze deden een traject waarbij de activering naar een job startte nadat ze het inburgeringstraject afrondden.

Verder inzetten op activering van de doelgroep

Het ESF-project Activering Vluchtelingen Antwerpen stimuleerde verregaande samenwerking, initieerde de keuze voor een nieuw geïntegreerd traject en versterkte de rol van werk in het integratieproces. Daarom maakt de stad Antwerpen middelen vrij om specifieke projecten met externe partners zoals werkgeversorganisaties en sectorfondsen te ondersteunen. De stad blijft daarnaast werkgevers informeren, sensibiliseren en engageren.

Meer informatie?

Deel