Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

All Inclusive

Oproep EWSE59

Voor wie?

  • Werkgevers die voldoen aan 'verklaring op eer de-minimissteun*'.  
  • DWZ-werkgevers die zeker voor minder dan 50% op overheidsmiddelen werken.

Wat?

Het project heeft als doel werkgevers te ondersteunen in hun traject naar een inclusieve onderneming. All Inclusive werkt vraaggestuurd op basis van de noden van een onderneming en geeft een dienstverlening op maat. Het partnerschap is Vlaanderen dekkend en multidisciplinair samengesteld om tegemoet te komen aan de complexe en veelzijdige uitdagingen van ondernemingen. 

De dienstverlening moet leiden tot concrete veranderingen in de ondersteunde ondernemingen en hun werkvloeren, met een duurzame impact op de tewerkstelling van meer kwetsbare groepen door structurele aanpassingen aan de werkvloer of de arbeidsorganisatie te implementeren. Het partnerschap heeft als gezamenlijke opdracht om jaarlijks 250 effectieve veranderingstrajecten in ondernemingen op te zetten en ondersteunen.

De dienstverlening van Atlas uit zich in adviesgesprekken en vorming rond bijv. reageren op racistische/discriminerende uitspraken op de werkvloer, hoe kan je als mentor of leidinggevende constructief feedback geven aan laaggeletterden of aan een diverse medewerkers, hoe ga je om met meertaligheid op de werkvloer, …

Looptijd

01/01/2024 – 31/12/2027 (48 maanden)

Promotor

Emino vzw

Partners  

•    Acerta
•    IDEWE
•    Blinkout
•    Duo for a job
•    Agentschap Integratie en Inburgering
•    Amal Gent
•    Hefboom
•    The Shift
•    Unizo

Projectleider

Meer informatie

Bekijk de projectwebsite van Emino

*De-minimisverordening en staatssteun
De staatssteunregels in het Verdrag rond de werking van de Europese Unie (artikelen 107 en 108) stellen beperkingen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Eén van de opties om hier mee om te gaan, is steun aanmerken als de-minimissteun. 
Hiervoor is een de-minimisverklaring nodig van de steunontvangende onderneming, zodat de managementautoriteit van het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) kan nagaan of de steun die deze onderneming voor dit project zou krijgen, past binnen de voorwaarden om deze steun eventueel als de-minimissteun aan te merken. Het afleveren van een de-minimisverklaring betekent niet automatisch dat de uiteindelijk toegekende steun in het kader van het project ook effectief als de-minimissteun wordt geoormerkt. In de de-minimisverordeningen heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen zoals subsidieverlening tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen en daarom niet beschouwd worden als staatssteun in de zin van het EU-verdrag. Deze drempel is voor de meeste ondernemingen gesteld op 300.000 EUR. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van 3 jaar.

Financiering     

Europa WSE

All Inclusive is een dienstverlening van: