Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

(digi)taal@work - Geïntegreerd werken aan digitale en talige vaardigheden bij nieuwkomers

Oproep ESF481 – Transnationaliteit

Wat?

Met dit project wil Atlas bijdragen aan het versterken van 21ste eeuwse vaardigheden van klanten, meer specifiek rond de talige en digitale vaardigheden. Op deze manier wil Atlas mee duurzame tewerkstellingskansen creëren voor de groep anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen. 

Atlas werkt een meer 'leerdergerichte' aanpak uit wat vernieuwend is aan dit project. Al bij het begin van het inburgeringstraject zal de anderstalige nieuwkomer vanuit de rol van werkzoekende zo geïntegreerd mogelijk aan zowel digitale als talige vaardigheden kunnen werken.  

Met dit project wil Atlas handvaten geven aan de leerder om aan deze vaardigheden te werken, maar ook aan de professionals en vrijwilligers die de nieuwkomer begeleiden en ondersteunen in zowel formele als non-formele contexten.

Looptijd

01/09/2020 – 31/12/2022

Promotor

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) – Centrum voor Taal en Onderwijs

Partners

Samenwerkende organisaties:

  • CVO Crescendo, Stefano Kluzer, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling  (ITTA)

Projectleider

Contactpersoon bij Atlas: Chantal Wauters

Meer informatie

Bekijk de ESF projectkaart 

Financiering         

Europees Sociaal Fonds (ESF) - Vlaanderen