Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Consulent taal, educatie en werk

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een consulent taal, educatie en werk voor het team vervolgtraject

80% of 100% contract van bepaalde duur tot eind 2024.

Welkom in Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie.

Het is een warme organisatie waar we inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleiden, met een open houding en respect

Atlas is een organisatie in beweging waarbij innoverend werken centraal staat.

Situering en doel van de functie

Je werkt binnen de afdeling individu. Deze afdeling bestaat uit 5 werkingen: trajectbepaling, trajectbegeleiding, maatschappelijke oriëntatie, vervolgtraject en minderjarigen. Je werkt binnen vervolgtraject. Vervolgtraject bestaat uit drie deelteams: Taal Educatie Werk (TEW), maatschappelijke participatie en diploma-erkenning. Je werkt bij TEW.  Dit deelteam bestaat uit 10 medewerkers en een coördinator.

Bij TEW ondersteun je anderstaligen en inburgeraars met een hoger niveau NT2 en leidt hen toe naar het NT2-aanbod, hogere studies, (geïntegreerde) opleidingen en arbeidsgerelateerde organisaties en initiatieven. Je zorgt voor de inschrijving in CVO en de attestering van het niveau Nederlands. Je werkt ook mee aan het pilootproject Vervolgtrajecten na Inburgering (VIB). In dit project worden ex-inburgeraars begeleid in het uitbouwen van een duurzame loopbaan. Je werkt mee aan de verschillende luiken: onderzoek, kennisuitwisseling, uitwerken van vervolgtrajecten op maat van bepaalde doelgroepen, proeftrajecten opzetten en uitvoeren.

Je verantwoordelijkheden

Je neemt behoeftegerichte intakes af bij klanten met NT2-niveau richtgraad 1 of hoger:

 • Je oriënteert de klant op het vlak van NT2 en ruimer. De focus ligt op verder studeren, (geïntegreerde) beroepsopleidingen, werk, oefenkansen en/of zelfstudie Nederlands en vrijwilligerswerk.
 • Je bespreekt het perspectief van de klant op korte en lange termijn. Je bekijkt samen met de klant welke NT2-module of ander aanbod het meest geschikt is.
 • Indien nodig, neem je een instaptoets NT2 af.
 • Je zorgt voor de inschrijving bij CVO. Je houdt hierbij rekening met perspectief, niveau, persoonlijke situatie, …
 • Je screent de klant op vlak van motivatie.
 • Je geeft advies en ondersteuning en zorgt voor gerichte doorverwijzing intern of extern (Taalgarage, Advies studeren, VDAB, HOA-loket, Dienst Vrijwilligerswerk Antwerpen, opleidingscentra, relevante initiatieven,….)
 • Je registreert alles heel nauwkeurig in het klantvolgsysteem KBI-Connect.

Je ondersteunt bij de uitvoering van het project Vervolgtrajecten na Inburgering:

 • Je neemt bevragingen en eventueel ook diepte-interviews af.
 • Je verwerkt de gegevens i.f.v. de data-analyse.
 • Je verwerkt onderzoeksresultaten.
 • Je werkt een loopbaanplan uit met de klant.
 • Je volgt de klant verder op na de intake i.f.v. het loopbaanplan.
 • Je volgt de website nederlandsplusopleiding op.
 • Je organiseert een jaarlijkse trefdag.

Je neemt één of meerdere variabele taken op:

 • Je volgt de mailbox certificerende testen NT2 op en verwerkt de aanvragen van kandidaten voor de certificerende test.
 • Je volgt de mailbox onthaal mee op.
 • Je begeleidt Open Inloop Taal.
 • Je stelt een interne nieuwsbrief op.
 • Je werkt een subproject i.f.v. een bepaalde doelgroep uit.              

Je profiel

 • Je hebt een bachelor, master of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, en een zeer goede mondelinge kennis van het Engels.
 • Je hebt affiniteit met taal en anderstaligen.
 • Je kan goed om met diversiteit.
 • Je bent klantvriendelijk, empathisch en enthousiast. Je hanteert een professionele houding en kan grenzen stellen en afstand nemen waar nodig.
 • In een gesprek kan je de behoeften en noden van klanten in kaart brengen, en herken je de belangen van de organisatie, de verschillende teams en de inburgeraar.
 • Je leert snel bij en kan je vlot inwerken.
 • Je kan goed samenwerken en overleggen i.f.v. een optimale interne en externe samenwerking.
 • Je bent besluitvaardig, stressbestendig en neemt initiatief.
 • Je kan zelfstandig je taken binnen je werkplanning verdelen. Je bent hier flexibel in en bent bereid om elke dinsdagavond te werken.
 • Je bent nauwkeurig en consequent inzake administratieve opvolging.
 • Je hebt ruime ervaring met Excel.
 • Je deelt de visie en missie van atlas.

Pluspunten

 • Je spreekt een andere taal dan Nederlands en Engels.
 • Je hebt kennis van het NT2-aanbod.
 • Je hebt ervaring in het testen van Nederlands of een tweede taal.
 • Je hebt kennis van onderwijs, opleidingen en tewerkstelling.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart in Antwerpen.
 • Je hebt ervaring in kwantitatief en/of kwalitatief (sociaalwetenschappelijk) onderzoek, dataverwerking en analyse.
 • Je kan mensen motiveren om actie te ondernemen.
 • Je kan moeilijke boodschappen overbrengen.

Wij bieden

 • Een contract van bepaalde duur, tot eind 2024, voltijds of deeltijds in overleg.
 • Een inwerkingsperiode met opleidingen en begeleiding op de werkvloer. Met inwerking in thema’s zoals het afnemen van taaltesten, beroepsopleidingen, niet-regulier NT2-aanbod, vrijwilligerswerk, websites, onderzoek,…  
 • Een verrijkende, inclusieve werkplek met ruimte voor persoonlijke vorming.
 • Een divers en open minded team dat (ex-)inburgeraars op maat ondersteunt.
 • Tewerkstelling in Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen.
 • Mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerk na de inwerkingsperiode.
 • Verloning volgens barema B1c – B1b (PC 329.01).
 • Maaltijdcheques en andere voordelen.

Meer weten?

Hoe solliciteren?

Mail je motivatiebrief en CV ten laatste op maandag 13 juni 2022 om 12:00 naar Kathy Malfliet, directie HR via atlas_jobs@antwerpen.be.

Ben je weerhouden op basis van je cv en brief? We nodigen je uit voor een gesprek.

Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun job. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking. 

Deel