Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Directeur afdeling Organisaties en Samenleving (O&S)

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een directeur (m/v/x) voor de afdeling Organisaties & Samenleving (O&S)

contract onbepaalde duur (100%)

Welkom in Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie. 

Het is een warme organisatie waar we inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleiden, met een open houding en respect. 

Plaats in de organisatie

De afdeling Organisaties en Samenleving (O&S) is één van de twee inhoudelijke afdelingen van Atlas. De afdeling telt 47 collega’s.

Stad Antwerpen wordt gekenmerkt door een grote en nog steeds groeiende diversiteit.  Deze superdiverse samenleving brengt heel wat uitdagingen met zich mee en vergt ondersteuning om het samenleven in diversiteit vlot te laten verlopen. Atlas zet via de afdeling O&S in op toegankelijkheid van organisaties in stad Antwerpen en de Antwerpse samenleving.

De afdeling ondersteunt en begeleidt organisaties rond taal, sociaal tolken en vertalen en diversiteit en geeft juridische informatie op vlak van vreemdelingenrecht. 

Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. 

Functieomschrijving

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de afdeling en het realiseren van de doelstellingen van de deelwerkingen taal, diversiteit, sociaal tolken en vertalen en infopunt verblijf en rechtspositie. 
Je geeft rechtstreeks leiding aan 4 leidinggevenden en 1 stafmedewerker. Samen met hen werk je aan een participatieve managementcultuur en aan een kwalitatieve, efficiënte en effectief functionerende afdeling. 

Verantwoordelijkheden 

Je bent verantwoordelijk voor een professionele, kwalitatieve en impactvolle werking van de afdeling. 

 • Je tekent samen met je teams de strategische lijnen van de afdeling en de deelwerkingen verder uit, binnen de decretale en stedelijke opdrachten. Je vertrekt hierbij vanuit de noden van de diverse klanten die een beroep doen op de dienstverlening. 
 • Je zorgt ervoor dat de vooropgestelde doelstellingen behaald worden in een collegiale en professionele sfeer. Je stuurt bij waar nodig, binnen een voortdurend wijzigende maatschappelijke context.
 • Je staat in voor permanente kwaliteitsverbetering en optimalisering van de dienstverlening, met voldoende oog voor klantgerichtheid en duurzaamheid. Je streeft naar een impactvolle werking van de afdeling. 
 • Je bent in een eerste fase verantwoordelijk voor opvolging van strategische dossiers van het team sociaal tolken en vertalen. Bedoeling is om te komen tot een geïntegreerde werking tussen teams sociaal tolken en vertalen en taal. Dat proces werk je verder uit met de leidinggevende van team taal. 
 • Je verzamelt en analyseert gegevens vanuit de praktijk en speelt in op reële noden en ontwikkelingen in de maatschappij.
 • Je volgt innovatieve praktijken mbt integratie op en zorgt ervoor dat de afdeling vernieuwend blijft.
 • Je zorgt in samenspraak met je team van leidinggevenden en staf voor een evenwichtige verdeling van inhoudelijke opdrachten. Je neemt zelf ook opdrachten op.

Je werkt participatief en verbindend samen met interne en externe partners.  

 • Je neemt actief en constructief deel aan het wekelijkse managementteam en het maandelijkse directiecomité om de doelstellingen van Atlas waar te maken. 
 • Je stelt de expertise van je afdeling ter beschikking van andere afdelingen in Atlas en hebt oog voor transversale thema’s en werkingen over de afdelingen heen. Je zorgt voor een geïntegreerde samenwerking met team beeldvorming.
 • Je zet samenwerkingsverbanden op met partners gelinkt aan de werking van je afdeling, in functie van uitwisseling, samenwerking, kwaliteitsverbetering, enz. met Vlaanderen, de andere Agentschappen Integratie en Inburgering en stad Antwerpen als belangrijkste partners. 
 • Je zet de afdeling en Atlas op de kaart bij partners. 

Je bent een outputgerichte en inspirerende leidinggevende.

 • Je coacht 4 leidinggevenden en 1 stafmedewerker. Je geeft hen voldoende eigenaarschap maar zorgt er tegelijkertijd voor dat iedereen zich door jou ondersteund voelt.  
 • Je volgt hun functioneren op en doet jaarlijks een waarderingsgesprek.
 • Je organiseert zinvol en inspirerend overleg binnen de afdeling en zorgt voor een goede infodoorstroom.

Je profiel

 • Je beschikt over een master diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt strategisch inzicht, je kan binnen de uitgezette lijnen autonoom visie ontwikkelen en zelfstandig handelen.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Je motiveert je medewerkers en je kan hen inspireren tot samenwerking.
 • Je bent besluitvaardig, ook op moeilijke momenten.
 • Je hebt sterke relationele en communicatieve vaardigheden en je kan onderhandelen. 
 • Je hebt oog en aandacht voor innovatie en je stelt bestaande werkwijzen en processen in vraag met oog op verbetering en kwaliteitsverhoging.
 • Je hebt organisatietalent.
 • Je bent stressbestendig en kan omgaan met deadlines.
 • Je kan goed omgaan met verandering en neemt collega’s hier constructief in mee.
 • Je vindt je in de Atlaswaarden: openheid, diversiteit, verbondenheid, integriteit en duurzaamheid. 
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met de diverse doelgroepen en thema’s die binnen de werking van Atlas aan bod komen.

Wij bieden

 • Een uitdagende functie met een contract van onbepaalde duur – 100%.
 • Fijne werkplek in Atlas, Prins Leopoldstraat, Borgerhout of op één van de andere Atlaslocaties.
 • Een warme en diverse organisatie. 
 • Een inwerkperiode van 3 maanden.
 • Mogelijkheid tot het volgen van trainingen zoals Verbindende Communicatie, outputgericht werken/aansturen. 
 • Verloning op niveau A4a-A4b (barema’s lokale besturen).
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Meer weten?

 • Heb je vragen over onze werking? Check de website van Atlas en Diversiteitspraktijk
 • Heb je inhoudelijke vragen? Contacteer Sandy Peeters, algemeen directeur, via   0486 98 04 21.

Hoe solliciteren?

Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste op 20/12/2021 om 09:00 naar Kathy Malfliet – coördinatie HR via atlas_jobs@stad.antwerpen.be.
De selectie bestaat uit een thuisopdracht, een gesprek en een assessment. Het gesprek gaat door op 13/01/2022.


Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun job. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking

Deel