Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Projectleider participatietraject

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een projectleider participatietraject (100% of 80%)

Opdracht van bepaalde duur tot eind 2023, mogelijk verlengbaar

Welkom in Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie. Het is een warme organisatie waar inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleid worden met een open houding en met respect.

Context

Atlas is een organisatie in beweging. De nieuwe uitvoeringsbesluiten voor de inburgerings- en integratiesector bepalen dat inburgeraars naast Nederlands en maatschappelijke oriëntatie, ook een participatietraject volgen. Dit traject heeft als doelstelling om hun netwerk te verruimen en hun Nederlands in de praktijk te oefenen. Het traject duurt minstens 40u en vindt plaats tijdens het inburgeringstraject.

De inburgeraars kiezen zelf waaraan ze deelnemen. Zij kunnen instappen in een buddyproject, vrijwilligerswerk of een stage doen, maar ze kunnen ook lid worden van een vereniging of sportclub, deelnemen aan een conversatiegroep of een cursus volgen. Het mee vorm geven aan het participatietraject is een opdracht van de projectleider.

Plaats in de organisatie

Je werkt binnen de afdeling individu. Deze afdeling bestaat uit 5 werkingen: trajectbepaling, trajectbegeleiding, maatschappelijke oriëntatie, vervolgtraject en minderjarigen. Je werkt binnen team vervolgtraject. Dit team bestaat uit vier deelteams: Taal Educatie Werk (TEW), Maatschappelijke participatie, Digilabo en Diploma-erkenning. Je rapporteert aan de coördinator van het team.

Verantwoordelijkheden

Projectleiding

 • Je coördineert de verschillende fases van het project.
 • Je bent intern en extern aanspreekpunt voor het participatietraject. Je informeert organisaties over de doelstellingen en consequenties. Je stemt af met Vlaanderen, de andere agentschappen Inburgering & integratie en de verschillende bedrijfseenheden & organisaties van de stad Antwerpen.
 • Je schrijft (mee) aan een subsidiedossier om extra middelen te genereren voor de uitwerking van het participatietraject. Bij uitbreiding stuur je (nieuwe) medewerkers aan en word je leidinggevende.
 • Je staat in voor de nodige monitoring, rapportering,  evaluatie en verslaggeving.
 • Je bent trekker van het interne overleg rond het project en van het lerend netwerk op stedelijk niveau.
 • Je ontwikkelt een concept zodat informele participatie ook in aanmerking kan komen voor het participatietraject.
 • Je brengt noden van de doelgroep in kaart en maakt jaarlijks een behoefteplan op.

Netwerking

 • Je screent het aanbod en checkt of het in aanmerking voor het participatietraject.
 • Je organiseert info- en uitwisselingsmomenten over het participatietraject voor de medewerkers van externe organisaties.
 • Je maakt met deze organisaties concrete afspraken over de operationele uitvoering.
 • Je motiveert organisaties om hun aanbod op te schalen in functie van de nood.
 • Je doet suggesties aan de organisaties om het aanbod inhoudelijk en organisatorisch aan te passen aan de criteria van het participatietraject.
 • Afhankelijk van de behoeften contacteer je nieuwe organisaties ifv participatie-aanbod. Je versterkt huidige partnerschappen en zet nieuwe op.

Kennisdelen en communicatie

 • Je brengt het ruime participatie-aanbod overzichtelijk in kaart.   
 • Jij houdt dit overzicht en deze tool up–to date. Je zorgt voor duidelijke infofiches voor elk aanbod.
 • Je bent verantwoordelijk voor het flyerbeheer (MP-flyers en flyers van externe organisaties).
 • Je ondersteunt andere teams  (trajectbegeleiding, leerkrachten MO, ….) in hun taken mbt het participatietraject. Je zorgt voor vorming en de nodige tools. Je vertaalt het Vlaams afsprakenkader naar operationele procedures voor de betrokken teams in Atlas.

Profiel

 • Je hebt een bachelor of master of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je kan een project van A tot Z vormgeven, coördineren én de resultaten opleveren binnen de opgegeven inhoudelijke afbakening, periode en budgetten.
 • Je kan leidinggeven en medewerkers motiveren. Je kan anderen overtuigen en aanzetten tot actie.
 • Je kan samenwerkingsverbanden opzetten en coördineren.
 • Je kan werkgroepen voorzitten en verschillende meningen verzoenen.
 • Je kan informatie structureren en communiceren naar medewerkers en naar de doelgroep.
 • Je hebt affiniteit met de diverse doelgroepen (specifiek anderstalige nieuwkomers) en de thema’s die binnen de werking van de organisatie aan bod komen.
 • Je bent analytisch.
 • Je bent innovatief en resultaatgericht.
 • Je communiceert verbindend, kan feedback geven en ontvangen.
 • Je beheerst het Nederlands zeer goed.
 • Je kan spreken en schrijven in klare taal.
 • Je heb een zeer goede mondelinge kennis van het Engels, andere talen zijn een pluspunt.
 • Je bent flexibel. Je kan je werk snel aanpassen aan wijzigende contexten.
 • Je hebt oog voor permanente kwaliteitsverbetering en optimalisering van de werking.
 • Je kan werken met de courante softwarepakketten, je hebt een doorgedreven kennis van Excel en bij voorkeur van technieken en tools voor projectenbeheer bv Gantt Charts, flowhcharts, Trello, MS Project, etc.

Wij bieden

 • Een opdracht van bepaalde duur tot 31 december 2023 die mogelijk verlengbaar is (bij voorkeur 100%, 80% is bespreekbaar).
 • Fijne werkplek in Atlas, Carnotstraat 110, Antwerpen in combinatie met thuiswerk en af en toe op verplaatsing.
 • Verloning volgens barema L1 (PC 329).
 • Start:  september of oktober 2022.

Meer weten?

Contacteer Liesbeth Dierickx, liesbeth.dierickx2@antwerpen.be, 0485 76 28 34. Enkel mogelijk voor 8 juli 2022 of van18 juli tot en met 20 juli.

Hoe solliciteren?

Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste 22/8/2022 om 9u naar Kathy Malfliet  via  @atlas_jobsantwerpen.be.


Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun job. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Deel