Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Transversaal medewerker Onderwijs

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een

transversaal stafmedewerker 'onderwijs' (m/v/x)

contract onbepaalde duur, 50%

Heb je zin om vanuit het inburgerings- en integratiebeleid werk te maken van gelijke onderwijskansen en de rol van Atlas op gebied van onderwijs verder te verduidelijken? En wil je graag samenwerken met stedelijke partners? Lees dan zeker verder!

Welkom in Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie. 

Het is een warme organisatie waar we inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleiden, met een open houding en respect. 

Functie

Atlas voert namens de stad Antwerpen het Vlaams inburgerings- en integratiebeleid uit. Rekening houdend met het Vlaams decreet, het stedelijk bestuursakkoord en de bestaande werkingen binnen Atlas, teken je een kader uit over wat Atlas in en voor het regulier onderwijs kan betekenen en coördineer je de uitvoering van dit kader. Doelstellingen zijn om: 

 • samen met partners te komen tot een verhoogde gekwalificeerde uitstroom van de doelgroep van Atlas (anderstaligen, nieuwkomers, mensen met migratie-achtergrond, minderjarigen en meerderjarigen) in basis en secundair onderwijs
 • de instroom en uitstroom in beroepsgerichte opleidingen volwassenonderwijs en in hoger onderwijs te verhogen
 • te komen tot gelijke onderwijskansen voor anderstalige nieuwkomers en kinderen/jongeren met migratie-achtergrond.

Hiervoor werk je nauw samen met collega’s en relevante externe partners zoals TV- onderwijs (Talent- en Vrijetijdsontwikkeling – domein onderwijs), AG stedelijk onderwijs, de Schoolbrug, enz. 

Plaats in de organisaties

Je werkt in een zelforganiserend team en werkt organisatiebreed; zowel voor de afdeling individu als de afdeling organisaties en samenleving. Het zelforganiserend team bestaat uit drie thematische medewerkers: onderwijs, NT2 en werk.

Je taken

 • Op basis van het Atlas kader dat uitgewerkt werd met een interne werkgroep (teams taal, diversiteit, minderjarigenwerking en vervolgtraject), zet je mee de prioriteiten van Atlas uit. Je houdt hierbij rekening met het decreet, het bestuursakkoord van stad Antwerpen en reeds bestaande werkingen. 
 • Je stelt een jaaractieplan (JAP) op voor onderwijs. Dit zijn de doelen die Atlas wil realiseren in functie van onderwijs over de werkingen heen. Je volgt de voortgang van deze doelen op en rapporteert hierover aan het management team. Je volgt ook de onderwijsdoelen binnen het JAP van team taal/diversiteit op.
 • Je organiseert een intern overleg rond onderwijs en bepaalt de doelen en deelnemers van dit overleg.  De deelnemers zijn voldoende op de hoogte van elkaars werking en brengen elkaar op de hoogte van relevante vragen, signalen en info. 
 • Je bent centraal aanspreekpunt voor (interne/externe) vragen en noden rond onderwijs die niet toebehoren aan een bepaald team.
 • Je bouwt een netwerk uit met interne en externe partners en bouwt expertise op. Je onderzoekt mogelijke kansen tot samenwerking en nieuwe projecten. 
 • Je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen rond het thema onderwijs gerelateerd aan de doelgroep van Atlas: gelijke onderwijskansen, meertaligheid, opvattingen en houdingen van leerkrachten t.a.v. diversiteit, en ook beleidsmatige ontwikkelingen. Je deelt deze inzichten met relevante collega’s. 
 • Je volgt de samenwerking met Talentonwikkeling en Vrijetijdsbesteding (TV)- Onderwijs op en zorgt voor een structurele samenwerking en rolafbakening tussen TV-Onderwijs en Atlas in functie van anderstalige nieuwkomers en leerlingen met een migratie-achtergrond. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van atlas in Area-Up, het stedelijke programma gericht op het verhogen van gekwalificeerde uitstroom van leerlingen. 

Profiel

 • Je beschikt over een master diploma of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je hebt ervaring in beleidsmatig en strategisch werken, bij voorkeur rond onderwijs.
 • Je bent ervan overtuigd dat Atlas een rol te spelen heeft in gelijke onderwijskansen van leerlingen. 
 • Je hebt bij voorkeur een goede kennis van het integratie- en inburgeringslandschap en/of onderwijsveld. 
 • Je kan procesmatig werken. 
 • Je kan schriftelijk en mondeling zeer goed en duidelijk communiceren.  
 • Je bent sterk in analyseren en verwerven van inzichten.
 • Je bent een zeer goede netwerker en bruggenbouwer.
 • Je werkt constructief samen met collega’s, partners en beleid, ook bij uiteenlopende belangen.
 • Je handelt autonoom en stemt tegelijk vaak af met je leidinggevende.
 • Je bent een verbindende en goede samenwerker: vanuit het oogpunt van geïntegreerde werking zijn verbindingen tussen jouw functie en andere (beleids)domeinen binnen en buiten Atlas essentieel. 
 • Je kan omgaan met weerstanden en werkt probleemoplossend. 
 • Je kan vlot werken met MS Office.

Wat bieden we?

 • Contract van onbepaalde duur bij Atlas, integratie en inburgering Antwerpen.
 • Werkregime:  50% 
 • Fijne werkplek in Atlas, Prins Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout  of op één van de andere Atlaslocaties in Antwerpen.
 • Verloning volgens barema L1 (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Meer weten?

Hoe solliciteren?

Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste op maandag 27 september 2021 om 12:00 naar Kathy Malfliet – Directie HR via atlas_jobs@antwerpen.be.
De selectie bestaat uit een schriftelijke opdracht en een gesprek en gaat door op 30 september 2021 in de namiddag..


Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun job.
Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Deel