Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Voltijds medewerker: team minderjarigen (50%) en trajectbegeleider jongeren (50%)

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een voltijds medewerker:

50% medewerker team minderjarigen en 50% als trajectbegeleider Atlas Jongeren

contract van onbepaalde duur

Welkom in Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie.

Het is een warme organisatie waar we inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleiden, met een open houding en respect.

Functie

Je werkt 50% als trajectbegeleider in het team Atlas jongeren en 50% in het team minderjarigen. Beide teams zijn erg gelinkt met elkaar.

Atlas jongeren werkt samen met verschillende teams in Atlas en externe partners zoals OKAN scholen en andere partners in functie van de begeleiding van de jongeren en de organisatie van een MO-cursus (maatschappelijke oriëntatie). Het team is  betrokken bij het BENO-traject, een specifiek aanbod voor ex-OKAN jongeren die een jaartraject bij LIGO volgen in samenwerking met VDAB.

Atlas jongeren

 • organiseert in juli 4 zomergroepen MO voor een 70-tal 17-19-jarige nieuwkomers. Elke groep is gekoppeld aan een trajectbegeleider en een leerkracht MO. We werken op een ervaringsgerichte manier rond thema’s die belangrijk zijn voor jongeren: vrije tijd, (studenten-)werk vinden, relaties en seksualiteit, studiekeuzes, etc... We sluiten de MO-zomergroep af met een meerdaagse. We volgen de groep op met een maandelijkse terugkomactiviteit op zaterdag of woensdag.be
 • begeleidt, in afstemming met de OKAN-scholen, jongeren bij hun vervolgtraject (bijv. VDAB-cursus, volwassenenonderwijs, verder studeren, …). We informeren jongeren die vragen hebben over vrije tijd, vakantiewerk, rijbewijs halen, alleen wonen, enz.…
 • zorgt intern en extern voor afstemming over onze doelgroep.

Team minderjarigen werkt voor anderstalige minderjarige nieuwkomers, van peuters tot 18-jarigen en

 • zorgt ervoor dat anderstalige minderjarigen zich kunnen inschrijven in een school
 • helpt ouders zoeken naar een eerste school voor hun kind
 • geeft informatie aan ouders die vragen hebben over het onderwijs, vrije tijd, het welzijn, … van hun kind
 • verwijst ouders door naar andere organisaties en diensten (SD, CAW, CLB, …)
 • informeert scholen over anderstalige minderjarige nieuwkomers

Als medewerker bij team minderjarigen heb je enerzijds klantencontacten. Je leidt minderjarige nieuwkomers toe naar onderwijs en partners en je helpt klanten bij de aanmelding in Meld je aan.

Anderzijds neem je een ondersteunende rol op in functie van de verdere uitbouw van de inhoudelijke werking van het team.

Plaats in de organisatie

Als trajectbegeleider Atlas Jongeren werk je nauw samen met andere trajectbegeleiders, MO-leerkrachten en de coördinator. Het team minderjarigen bestaat uit 5 medewerkers en een coördinator. Beide teams maken deel uit van afdeling individu.

Taken

Trajectbegeleider Atlas Jongeren

 • Je geeft de MO-leerkrachten input (thema’s, mogelijke projecten/ partners) rond de voorbereiding van de zomer MO.
 • Je maakt promo voor het traject in de OKAN-scholen.
 • Je doet in mei/juni intakes met geïnteresseerde jongeren en selecteert samen met het team aan de hand van criteria.
 • Je stemt af met de trajectbepalers rond hun inschatting ‘niveau Nederlands’.
 • Je bereidt de MO-groepen mee voor.
 • Je staat in voor de co-begeleiding van de groepen tijdens MO (ongeveer 2,5 dag per week).
 • Je doet individuele gesprekken met de jongeren tijdens en na MO.
 • Je geeft eind augustus/september feedback aan de OKAN-scholen en andere partners (VDAB, OCMW,…).
 • Je begeleidt de jongeren doorheen het schooljaar:
  • Je netwerkt en werkt samen met partners en met de begeleiders van de jongere (bv, BENO, OP STAP, ACM/PSC jongerenwerking, …).
  • Je verwijst jongeren door naar relevante partners.
  • Je overlegt en stemt af met scholen, maatschappelijk werker, …
  • Je organiseert vrije permanentiemomenten op woensdagnamiddag.
 • Je bereidt de maandelijkse terugkomdagen mee voor en neemt eraan deel.
 • Je neemt bijkomende taken op rond uitstappen, infosessies, diploma uitreiking, inburgeringsceremonie, informeren van jongeren via social media, …

Medewerker team minderjarigen

 • Je voert intakegesprekken met de klant (ouder/ voogd/ minderjarige zelf) en indien nodig voer je een opvolggesprek: je informeert en verwijst gericht door. 
 • Je beheert je dossiers in een cliëntvolgsysteem en volgt ze systematisch op.
 • Je registreert in Excel.
 • Je informeert betrokken collega’s over de voortgang, eventuele moeilijkheden van de klant.
 • Nadat je bent ingewerkt, ben je aanspreekpersoon ‘minderjarigen’ in één van de teams ‘trajectbegeleiding’.
 • In een beurtrolsysteem met het team voorzie je avondpermanentie.
 • Je helpt klanten bij de aanmelding in ‘meld je aan’ voor basis- en secundair onderwijs
  • Je onderneemt hiervoor acties om ouders te sensibiliseren om aan te melden.
  • Je registreert aanmeldingen volgens gemaakte afspraken in een cliëntvolgsysteem
  • Je volgt de aanmeldingen op tot aan de inschrijving.
  • Probleemdossiers volg je op en registreer je om met het team signalen te geven aan het beleid.
 • Je netwerkt en onderhoudt contacten met externe partners (scholen, LOP, CLB,…). Je kan Atlas vertegenwoordigen tijdens contacten met externen.
 • Je brengt standpunten helder over tijdens overlegmomenten en koppelt deze nadien terug aan het team/ organisatie.
 • Je denkt actief mee na over de aanpak, opvolging en uitvoering van opdrachten binnen  team minderjarigen.
 • Je draagt actief bij tijdens  teamoverleg en agendeert punten die het team aanbelangen.

Profiel

 • Je hebt een diploma op bachelor niveau of gelijkwaardige ervaring.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep (minderjarigen/ kinderen/ jongeren).
 • Je hebt kennis van de sociale kaart in Antwerpen en specifiek over de scholengemeenschap en OKAN.
 • Je kan gesprekstechnieken toepassen.
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van een bijkomende taal is een meerwaarde.
 • Je hebt kennis van coachende vaardigheden.
 • Je werkt zelfstandig, neemt initiatief en weet van aanpakken.
 • Je bent tegelijk een teamplayer: je overlegt en stemt af met betrokken collega’s en je leidinggevende.
 • Je bent een goede netwerker, je hebt ervaring in samenwerken met externe partners.
 • Je  durft bestaande werkwijzen in vraag stellen en verbetervoorstellen formuleren.
 • Je kan ideeën verwerken tot concepten en vertalen naar een werkbaar stappenplan.
 • Je bent sterk in verslag maken, nota’s schrijven.
 • Je bent analytisch: je ziet snel de kern en overziet consequenties van bepaalde keuzes, je legt verbanden tussen informatie en kan logisch redenen, je denkt op lange termijn, …
 • Als trajectbegeleider Atlas jongeren kan je geen vakantie nemen tijdens de maand juli en werk je af en toe ’s avonds of in het weekend.
 • Je kan Atlas vertegenwoordigen tijdens extern overlegmomenten.
 • Je kan vlot werken met Word, Outlook, Internet.

Wij bieden

 • Een boeiende functie van onbepaalde duur. We geven de voorkeur aan iemand die 100% werkt. Eén van beide functies uitoefenen (50%) is bespreekbaar.
 • Fijne werkplek in Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen of op locatie.
 • Een warme en diverse organisatie.
 • Verloning volgens barema B1b – B1c (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk

Meer weten?

Hoe solliciteren?

Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste op 23/08/2022 om 12:00 naar Kathy Malfliet, coördinator HR via atlas_jobs@antwerpen.be.

Ben je weerhouden op basis van je CV en brief? De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke opdracht en een gesprek. De gesprekken gaan door op 6/09/2022

 

Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun job.

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking