Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Certificerende taaltest Nederlands B1/B2

Wil je het attest Nederlands B1 of B2 behalen? Leg de certificerende taaltest Nederlands (CT-test) niveau B1/B2 af.

Waarom leg je de test af?

Je hebt een attest Nederlands niveau B1 of B2 mondeling en/of schriftelijk nodig om:

 • een bestuurderspas aan te vragen
 • hogere studies aan een hogeschool te starten
 • in de kinderopvang te werken
 • de opleiding sociaal tolk te volgen
 • te werken voor de stedelijke, Vlaamse of federale overheid

Let op:

 • Wil je studeren aan een hogeschool en moet je een certificaat B2 voorleggen? Vraag na of de hogeschool het bewijs B2 van Atlas aanvaardt.
 • Moet je om een andere reden je niveau B2 kunnen bewijzen? Vraag na of de organisatie het bewijs B2 van Atlas aanvaardt.

Hoeveel kost de test?

Je moet betalen voor de test:

 • Je betaalt €90 voor de schriftelijk testdelen lezen en schrijven.
 • Je betaalt €90 voor de mondelinge testdelen luisteren en spreken.

De volledige test (schriftelijk en mondeling) kost €180.
Je betaalt wanneer je een afspraak maakt voor de test.

Wie mag de test afleggen?

Je kan altijd een CT-taaltest afleggen, behalve in deze situaties:

 • Volg je nu les bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), Ligo Centrum voor Basiseducatie of een Universitair Talencentrum? Je mag geen test afleggen voor het niveau van die cursus.
 • Was het einde van je laatste cursus Nederlands bij CVO, Ligo of een Universitair Centrum minder dan 3 maanden geleden? Je mag geen test afleggen voor het niveau van die cursus.
 • Heb je minder dan 3 maanden geleden een CT-test afgelegd? Je mag geen taaltest afleggen voor de testdelen (lezen, luisteren, schrijven, spreken) die je deed voor dat niveau. Je moet minimum 3 maanden wachten om de test opnieuw te doen.

Wat is de certificerende taaltest Nederlands B1/B2?

De volledige test B1/B2 bestaat uit 2 testdelen:

 • B1/B2 schriftelijk (lezen en schrijven in het Nederlands)
 • B1/B2 mondeling (luisteren en spreken in het Nederlands)

Je legt enkel het testdeel of de testdelen af die je nodig hebt.
Moet je de volledige test doen? Je doet eerst B1/B2 schriftelijk. Daarna doe je B1/B2 mondeling.

Hoe vraag je een afspraak voor de test?

Je maakt eerst een afspraak voor een gesprek met een medewerker van Atlas. Vraag een afspraak via dit formulier .

Tijdens het gesprek bekijkt de medewerker of je voldoet aan de criteria om de test te doen.

Voldoe je aan alle criteria? Je krijgt een afspraak voor het schriftelijke of mondelinge deel.

Hoe is de test georganiseerd?

B1/B2 schriftelijk

Voor de hele test schriftelijk ben je maximum 3 uur in Atlas.
Je start altijd met lezen:

 • Je maakt de test met de computer.
 • Je krijgt 30 meerkeuzevragen.
 • Je mag maximum 60 minuten aan de test werken.
 • Heb je 20/30? Je behaalt B1 lezen. Heb je 26/30? Je behaalt B2 lezen. Je mag onmiddellijk de test schrijven afleggen. 
 • Ben je niet geslaagd? De test stopt. Je mag de test schrijven niet afleggen.

Wat is de test schrijven?

 • Je maakt de test met de computer.
 • Je krijgt 4 schrijftaken.
 • Je mag maximum 60 minuten aan de test werken.
 • Je krijgt je resultaat maximum 3 weken na de test via mail.
 • Ben je geslaagd voor schrijven? Je behaalt B1 schriftelijk of B2 schriftelijk. Atlas geeft je een attest B1 of B2 lezen en een attest B1 of B2 schrijven. 

B1/B2 mondeling

Voor de hele test mondeling ben je maximum 3 uur in Atlas.
Je start altijd met luisteren:

 • Je maakt de test met de computer.
 • Je krijgt 30 meerkeuzevragen.
 • Je mag maximum 75 minuten aan de test werken.
 • Heb je 20/30? Je behaalt B1 luisteren. Heb je 26/30? Je behaalt B2 luisteren. Je mag onmiddellijk de test spreken afleggen.
 • Ben je niet geslaagd? De test stopt. Je mag de test spreken niet afleggen.

Wat is de test spreken?

 • Je spreekt met een medewerker. Die neemt het gesprek op.
 • Je krijgt 6 spreektaken.
 • De test duurt ongeveer 60 minuten.
 • Je krijgt je resultaat maximum 3 weken na de test via mail.
 • Ben je geslaagd voor spreken? Je behaalt B1 mondeling of B2 mondeling. Atlas geeft je een attest B1 of B2 luisteren en een attest B1 of B2 spreken. 

Behaalde je B1 of B2 schriftelijk én B1 of B2 mondeling? Je hebt B1 of B2. Atlas geeft je een attest B1 of B2.

Wil je de test oefenen?

Oefen hoe je de test moet invullen

Bekijk de film van de voorbeeldtest. Let op: dit is een test op niveau A1.

Ga naar de website en vul je naam in.

Klik op 'start de demo'.

Oefen voor lezen, schrijven, luisteren en spreken

Er is geen oefentest voor de CT-test B1/B2.

Je kan wel oefenen op deze websites:

 • NT2 taalmenu: oefeningen voor lezen, schrijven en grammatica
 • Nedbox: filmpjes en krantenartikelen met oefeningen op verschillende niveaus
 • Nederlandse taaltest: test op hoog niveau Nederlands. Je krijgt uitgebreide feedback na de test.
 • Dutch with ambition: website van Linguapolis voor mensen met een hoog niveau Nederlands
 • Netvibes: portaalwebsite met links naar verschillende sites over Nederlands

Let op: de vragen en oefeningen op deze websites zijn geen voorbereiding op de CT-test B1-B2.

Zelf Nederlands studeren bij Taalgarage

Een medewerker van de Taalgarage vertelt je welke boeken of websites jou helpen. 
Maak een afspraak met de Taalgarage: taalgarage@antwerpen.be.