Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Test Nederlands voor taxichauffeurs

Ben je een taxichauffeur in Antwerpen? Of ben je taxichauffeur in opleiding?
Je moet bewijzen dat je het mondelinge en schriftelijke niveau Nederlands B1 hebt.

Is B1 te moeilijk? Tot juni 2022 is een bewijs A2 voldoende.

Wie moet een test Nederlands doen?

Heb je 1 van de volgende documenten? Je moet geen test doen. 

Heb je geen van de volgende documenten? Je moet een test doen.

  • een diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs in het Nederlands (geldt als B1)
  • een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs in het Nederlands (geldt als B1)
  • een diploma of getuigschrift van het  Nederlandstalig volwassenenonderwijs (geldt als B1)
  • taalcertificaat A2, B1 of hoger van CVO of een universitair talencentrum
  • een certificaat A2, B1 of hoger van Selor
  • een certificaat A2, B1 of hoger van Cnavt (Certificaat Nederlands als vreemde taal)
  • een certificaat van het Nederlands Staatsexamen (programma 1 is niveau B1 behaald, programma 2 is niveau B2 behaald)
  • een certificaat van ITNA

Wil je een afspraak maken voor de test Nederlands?

Je moet een afspraak maken voor een certificerende taaltest Nederlands. De test bestaat uit 2 delen.

Alle informatie over de test A2 vind je bij certificerende taaltest Nederlands A1/A2.

Alle informatie over de test B1 vind je bij certificerende taaltest Nederlands B1/B2.