Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

DemoKlap: goed samenleven in een superdiverse school

Word je in je klas soms geconfronteerd met straffe uitspraken? Stelt je superdiverse groep je voor extra uitdagingen? Wil je leerlingen elkaar beter leren begrijpen en hen vaardig maken in constructief discussiëren? Wil je de superdiverse realiteit van je school koppelen aan werken rond burgerschap?

Dan is het DemoKlap-traject iets voor jou!

De verbindende aanpak van DemoKlap

Het project DemoKlap van Atlas zet volgens een welbewust gekozen opbouw in op goed samenleven in een superdiverse klas en school. DemoKlap gaat aan de slag met leerlingen, leerkrachten én de school. We werken vanuit 4 opeenvolgende, centrale invalshoeken:

 • Luisteren en dialoog
 • Verbinding en compromis
 • Discussie en debat
 • Engagement en actie

DemoKlap op jouw school?

Er zijn 2 manieren om met DemoKlap op jouw school aan de slag te gaan:

 • gebruik als leerkracht en als school het online DemoKlap-materiaal
 • of stap in een begeleid schooljaartraject

Zelf aan de slag: online DemoKlap-materiaal

In schooljaar 2022-2023 zetten we in op de digitale ontsluiting van het DemoKlap-materiaal. Het materiaal omvat online modules voor leerkrachten en fiches om zelfstandig mee aan de slag te gaan.

 • Toolfiches tonen hapklare methodieken om in de klas te gebruiken.
 • Professionaliseringsfiches geven ideeën om als leerkrachtenteam samen aan de slag te gaan.
 • Achtergrondfiches bieden theoretische kaders en achtergrond bij thema’s.  

De ontsluiting gebeurt in 3 ‘golven’:

 • Golf 1: thema 'Luisteren en dialoog'.
 • Golf 2: thema 'Van conflict naar verbinding en compromis' . Beschikbaar vanaf 10 januari 2023.
 • Golf 3: thema 'Discussie, engagement en actie'. Beschikbaar vanaf 28 februari 2023.

Voor wie? 

Het online DemoKlap-materiaal is beschikbaar voor iedereen. Het is ontwikkeld voor leerkrachten, begeleiders, beleidsmedewerkers uit secundaire scholen die zich verder willen professionaliseren rond goed samenleven in een superdiverse klas en school. De inzichten en methoden zijn vaak ook breder inzetbaar bijv. binnen andere opleidingsprofielen en andere domeinen.

Interesse? 

Bekijk en gebruik meteen de interactieve fiche.

Meer weten? 

Wil je met dit materiaal aan de slag gaan, maar weet je niet goed hoe of waar te beginnen? We bespreken het verder met jou en loodsen je met plezier doorheen het aanbod! Geef een seintje aan sam.mampaey@antwerpen.be en marion.schrijvers@antwerpen.be.

Begeleid schooljaartraject 

Centrale doelstelling van een schooljaartraject is het ondersteunen van leerkrachten in hun professionalisering rond omgaan met superdiverse klas- en schoolcontext. 

In een begeleid schooljaartraject besteden we aandacht aan praktijk én beleid. Er is een aanbod voorzien voor leerlingen én leerkrachten. Zo komen diverse schoolniveaus in beeld.

Voor leerkrachten

Via onlinemodules en 5 interactieve sessies gaan we samen met een groep enthousiaste leerkrachten en begeleiders op zoek naar manieren om DemoKlap verder concreet in te zetten in jouw school en klas. We werken daarbij rond:

 • praktische tools voor in de klas
 • oefeningen rond jouw pedagogische rol
 • linken naar de schoolwerking rond burgerschap 
 • het inbedden van DemoKlap-inzichten in de bredere schoolvisie

Voor leerlingen

Atlas biedt 6 begeleide interactieve sessies verspreid over het schooljaar rond diverse uitdagende thema’s als identiteit, stereotypen en vooroordelen, LGBTQIA+, racisme en discriminatie, democratie en actievormen, …

In een aantal gezamenlijke activiteiten werken we aan verbinding tussen leerlingen en leerkrachten. We ondersteunen je bovendien om het hele jaar door in je eigen klas verder te werken rond samenleven in superdiversiteit.

Voor leerkrachten en leerlingen samen

Een superdiverse school maak je samen. In een aantal gezamenlijke activiteiten werken we aan verbinding tussen leerlingen en leerkrachten. 

Voor wie?

DemoKlap is prioritair bedoeld voor leerkrachten en leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs uit Antwerpen. Je school engageert zich voor een traject van een volledig schooljaar.

Meer weten?

Bekijk de projectfiche.

 

Let op: een begeleid schooljaartraject kan enkel aangeboden worden aan secundaire scholen uit stad Antwerpen (en haar districten). Voor huidig schooljaar 2022-2023 is er geen instap meer mogelijk in een schooljaartraject.

Interesse voor 2023-2024? Mail sam.mampaey@antwerpen.be of marion.schrijvers@antwerpen.be voor meer informatie.