Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Vormingen over diversiteit in Antwerpen

Atlas biedt interactieve vormingen aan voor leerlingen uit de 3de graad.
Er is keuze uit 4 vormingen.

Het ABC van radicalisering en polarisering

In de actualiteit horen we regelmatig berichten over radicalisering en polarisering.

Maar wat is nu juist het verschil tussen een activist en een radicalist? En wanneer ben je een extremist of een terrorist? Waarom gaan sommige mensen over tot geweld en anderen niet?

In deze vorming verdiepen we ons in deze begrippen en wat ze betekenen in onze maatschappij.

Inhoud van de vorming:

 • We geven leerlingen inzicht in hoe radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisering werken en hoe we ze maatschappelijk kunnen plaatsen.
 • We geven leerlingen objectieve informatie om mythes over radicalisering, terrorisme en polarisering te kunnen ontkrachten.
 • We verklaren aan de hand van voorbeelden de begrippen polarisatie, activisme, radicalisering en extremisme.
 • We gebruiken analyses uit onderzoeken, cijfers uit officiële rapporten en verhalen uit de actualiteit. We wisselen af met groepsdiscussies op basis van stellingen en bespreken situaties die de leerlingen belangrijk vinden.

Integratie: hoe kijk je ernaar?

Diversiteit is in Antwerpen een realiteit, zowel op school, op de werkvloer als op straat.

Wat verwachten we van nieuwkomers? Moeten ze zich volledig aanpassen of mogen ze hun cultuur behouden? Of moeten zowel nieuwkomers als de ontvangende samenleving inspanningen doen?

In deze vorming bekijken we 3 samenlevingsmodellen, met elk zijn voor- en nadelen.

Inhoud van de vorming:

 • We bekijken 3 samenlevingsmodellen: assimilatie, segregatie en samenleven in diversiteit. We geven concrete voorbeelden van deze modellen.
 • We plaatsen voorbeelden uit de actualiteit in de 3 samenlevingsmodellen en bekijken de verschillende standpunten in de samenleving.
 • We sporen leerlingen aan om het thema integratie in de actualiteit kritisch te bekijken.
 • We geven meer uitleg bij de begrippen segregatie, integratie, assimilatie, cultuur, allochtoon, autochtoon, migrant, vluchteling, samenleven en diversiteit.
 • We discussiëren in groep over de actualiteit.

Mensen, migranten en papieren. Verblijfsrecht voor beginners.

Verblijfsrecht en de regels rond verblijfsdocumenten in België zijn complex.

Kan iedereen zomaar in België wonen? Wat is een gezinshereniger of een huwelijksmigrant? Welke rechten heb je als je verblijfsdocumenten krijgt? Hoeveel migranten komen er naar Europa en België?

In deze vorming gaan we dieper in op het Belgische verblijfsrecht en het thema migratie.

Inhoud van de vorming:

 • We verduidelijken verschillende termen en begrippen over asiel en migratie.
 • We belichten de redenen waarom mensen emigreren.
 • We geven leerlingen basisinzicht in het verblijfsrecht in België, de verschillende verblijfsstatuten en bijhorende rechten en plichten.
 • We geven leerlingen objectieve informatie waarmee ze het thema migratie kritisch kunnen bekijken in de actualiteit.

Superdiversiteit: gedeeld verleden, gedeelde toekomst

Verschillende migratiestromen hebben de Antwerpse samenleving doorheen de geschiedenis grondig beïnvloed. Antwerpen is een superdiverse stad geworden. Maar wat is superdiversiteit en welke impact heeft die op onze stad?

In deze vorming bestuderen we onze superdiverse samenleving en onderzoeken we wat ons bindt.

Inhoud van de vorming:

 • We overlopen de Belgische en Antwerpse migratiegeschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog tot nu.
 • We leggen uit wat superdiversiteit is en hoe die tot uiting komt in Antwerpen.
 • We bekijken samen met de leerlingen waar ze van elkaar verschillen en welke gelijkenissen ze hebben, zowel in de samenleving als in de klas.
 • We bekijken hoe we samen kunnen werken aan een gedeelde toekomst. 

Praktische informatie

Waar?

De vorming vindt plaats in jouw school.

Wanneer?

Je spreekt een datum af met Atlas.

Prijs?

25 euro per klas van maximaal 25 leerlingen. 

Wil je inschrijven of heb je vragen?

Stuur een mail naar atlas.diversiteit@antwerpen.be