Przejdź do treści

logo

Zaświadczenie o integracji

Po ukończeniu programu integracyjnego otrzymasz świadectwo integracyjne.

Kiedy otrzymujesz zaświadczenie o integracji (inburgeringsattest)?

  • Osiągnąłeś/Osiągnęłaś poziom 1.2. niderlandzkiego.
  • Masz zaliczony kurs Maatschappelijke Oriëntatie (Orientacja Społeczna) (lub test zwalniający z kursu).
    • Bierzesz aktywny udział w zajęciach.
    • Uczęszczasz na lekcje.
    • Tworzysz osobisty plan akcji i realizujesz kilka ustalonych w nim kroków. 

Po zaliczeniu tych 2 kursów, otrzymujesz zaświadczenie o integracji, tzw. certyfikat integracyjny.  

Co możesz zrobić z zaświadczeniem o integracji?

  • Podczas uczestnictwa w programie integracyjnym (inburgeren) uczysz się, w jaki sposób dobrze funkcjonować w belgijskim społeczeństwie. 
  • Zaświadczenie o integracji jest ważnym dokumentem przy staraniu się o obywatelstwo belgijskie.