Премини към основното съдържание

logo

Курс за живота в Белгия

Искате ли да карате курс за живота в Белгия. 
Запишете се за курс по Социална ориентация (maatschappelijke oriëntatie).

test

Какво научавате при карането на този курс?

Преподавателят Ви Ви подготвя да участвате по-активно и самостоятелно в  обществения живот.  

  • Научавате се към кои  служби можете да се обръщате с въпроси и за получаване на информация. 
  • Запознавате се с ценностите и нормите на обществото.
  • Работите по компетенциите  и амбициите си. 
  • Курсът се провежда отчасти онлайн и отчасти присъствено. Ще се научите как да следвате уроците онлайн.

С преподавателя обсъждате

  • какво трябва да знаете в края на курса
  • какво трябва да умеете в края на курса
  • кои ценности и норми са важни

След края на курса ще се явите на тест.

На какъв език се преподава?

  • Вие карате курса на език, който говорите и разбирате. Atlas oрганизара курса на повече от  30 езика (нидерландски, английски, френски, арабски, полски, фарси, руски, румънски, български, турски, марокански, тамазигт, испански, португалски, ...). 
  • Вие сами задавате въпроси. С преподавателя търсите отговорите. Съдържанието на курса е съобразено със задаваните от Вас въпроси и с тези, зададени от другите курсисти.