Премини към основното съдържание

logo

Път към заетостта

Все още нямате работа? По време на програмата за интеграция ще се регистрирате във VDAB и ще получите отговори на въпросите си относно работата.

Защо трябва да се регистрирате във VDAB?

Работата е важен начин за участие в обществото и Ви прави по-независими.

VDAB предлага напътствия и курсове на безработните.

Регистрирате се във VDAB не по-късно от 2 месеца след датата на подписване на договора за интеграция.

Как може програмата по интеграция да Ви помогне да си намерите работа?

  • Бързо се запознавате с услугите на VDAB. Насоките на VDAB Ви помагат да намерите добра и стабилна работа в дългосрочен план.
  • Изучавате нидерландски език, като част от програмата по интеграция. Нидерландският език е важен за намирането на работа.
  • Ако имате въпроси относно работа, дипломата Ви, образование или курсове, консултантът Ви по интеграция ще Ви насочи към подходящата служба или организация. В курса по социална ориентация също ще разгледате темата работа.