Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Wat doet Atlas?

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen.

 • Atlas biedt inburgeringstrajecten aan en informatie over Nederlands leren en Nederlands oefenen.
 • Atlas begeleidt anderstalige, minderjarige nieuwkomers bij het zoeken naar een school.
 • Atlas biedt ondersteuning aan organisaties bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit en bij het voeren van een taalbeleid voor anderstaligen.
 • Atlas heeft een dienst Sociaal Tolken en Vertalen.
 • Atlas biedt juridische dienstverlening over het verblijf en de rechtspositie van vreemdelingen in Antwerpen.
 • Atlas organiseert tentoonstellingen en activiteiten over diversiteit. 
 • Atlas voert naast bovenstaande dienstverlening ook meerdere projecten uit.

  Wil je informatie over inburgering en integratie buiten stad Antwerpen?

  De achtergrond van Atlas

  Atlas, integratie & inburgering Antwerpen is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in de vorm van een vzw. Atlas voert namens stad Antwerpen het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, het Vlaams decreet. De Vlaamse overheid legt de grote lijnen vast in het decreet. Stad Antwerpen legt hierbij stedelijke accenten. 

  Het bestuursorgaan van Atlas is een weerspiegeling van de gemeenteraad, aangevuld met externe inhoudelijke experten. De voorzitter is de Antwerpse schepen van integratie en inburgering. Atlas krijgt subsidies van de Stad, van Vlaanderen en van Europa. 

  Wie beslist over hoe Atlas het Vlaams decreet uitvoert?

  De algemene vergadering is het hoogste orgaan. Daaronder komt het bestuursorgaan. Het directiecomité voert de beslissingen van het bestuursorgaan uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Dit comité bestaat uit het managementteam van Atlas, een afgevaardigde van het kabinet en een lid van het managementteam van de Stad. Het managementteam van Atlas is verantwoordelijk voor het beleid van Atlas en bestaat uit afgevaardigden van alle werkingen in Atlas onder leiding van de algemeen directeur.

  Met wie werkt Atlas samen?

  Atlas werkt met verschillende partners samen. Iedereen die bezig is rond het thema inburgering en integratie is een mogelijke partner, bijvoorbeeld Samenlevingsopbouw en CAW. We werken samen met andere agentschappen, zoals het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering en Integratie en Inburgering Gent (Amal). Dit doen we om het Vlaams decreet zoveel mogelijk op dezelfde manier uit te voeren. 

  Andere belangrijke partners vormen samen met Atlas een mozaïek. Iedereen doet iets om de inburgeraar te helpen en heeft zijn eigen expertise. We verwijzen klanten naar elkaar door en maken gebruik van elkaars expertise, ook op organisatieniveau. Dat doen we door bijvoorbeeld vormingen te geven in de andere organisaties. De belangrijke partners zijn:  

  • Stad Antwerpen. Met de Stad werken we nauw samen. We verwijzen klanten door naar de Stad voor bijvoorbeeld kinderopvang en onderwijs. Op organisatieniveau geeft Atlas onder meer vormingen rond diversiteit en taal.
  • Sociale Dienstverlening (OCMW). Sociale Dienstverlening begeleidt inburgeraars die leefloon hebben. We stemmen met elkaar af voor een optimale begeleiding van de inburgeraar. 
  • VDAB. VDAB is gespecialiseerd in werk zoeken. We verwijzen klanten naar hen door en wisselen vormingen uit. 
  • NT2-onderwijs. NT2-scholen geven de lessen NT2 (Nederlands als 2e taal) voor volwassen anderstaligen. Atlas coördineert het aanbod NT2 voor volwassenen, maar biedt zelf geen taalcursussen aan. Wij verzorgen de inschrijving voor cursisten die nog nooit in Antwerpen naar de les zijn geweest. 

  Ben je een partner van Atlas, of een organisatie die werkt met anderstaligen en nieuwkomers?

  Wil je op de hoogte blijven van de werking en het aanbod van Atlas voor inburgeraars en anderstaligen, en het integratie- en inburgeringsbeleid in Antwerpen?