Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Bruggen naar werk: Atlas groeide uit tot een veelzijdige partner

Feestelijk slotmoment voor Bruggen naar Werk. Deelnemers poseren samen voor een vrolijke foto.

Atlas

“Bruggen naar werk”, een project om werkarme gezinnen, kwetsbare vrouwen met een migratieachtergrond en nieuwkomers en oudkomers te ondersteunen richting werk. Na 4 jaar succesvol werk werd het project dinsdag 12 december afgesloten met een feestelijk slotmoment. We blikken graag even terug op de rol van Atlas en de vruchtbare samenwerking met heel wat boeiende partners.

Van babbelgroepen tot beleidsadviezen

Simona, projectleider voor Atlas, licht toe: “Het project omvatte heel wat onderdelen: van wekelijkse babbelgroepen en infosessies ‘Proeven van jobs’ tot aanbieden van onze vormingen en infosessies, van de ontwikkeling van tools en methodieken tot delen van Atlas-expertise. Om het project af te sluiten verzamelden we diverse cases die de drempels van deelnemers weerspiegelen. Op basis daarvan werkten we met alle partners beleidsadviezen uit om voor te leggen aan verschillende organisaties en stad Antwerpen.”

Collega Hannah van de partnerorganisatie Alma vzw vertelt: “Simona deelde haar kennis en expertise rond het organiseren en begeleiden van babbelgroepen. Ze leverde de inhoud aan en zette zo mensen op een heel laagdrempelige manier aan om Nederlands te durven spreken. Bij vragen van collega’s rond klare taal, bood Atlas haar vormingen aan.”

Atlas evolueerde van expert tot een veelzijdige partner in het project

“De oorspronkelijk rol van Atlas was het delen van expertise op vlak van taal en diversiteit. Dat werd al snel uitgebreid met juridische vragen, maar ook concrete vragen rond Nederlands studeren, taaltesten, vrijwilligerswerk, ...,” vertelt Simona van Atlas.

Atlas kon uiteindelijk haar hele aanbod inzetten voor dit project. Zo konden we inburgeraars begeleiden die vragen rond werk en maatschappelijke participatie hadden en die de weg naar de reguliere diensten zelf moeilijk konden vinden. “Dit allemaal dankzij de doorverwijzingen van de trajectbegeleiders, leerkrachten maatschappelijke oriëntatie en collega’s van het vervolgtraject en Open Inloop Taal, waarvoor hartelijk dank”, zegt Simona. Ook de vormingen rond klare taal en vreemdelingenrecht vormden een goede ondersteuning voor de partnerorganisaties.

En tot slot, de babbelgroepen. Een initiatief dat er kwam door de nood aan meer taaloefenkansen. “Er kwamen vaak ook de partners naar de babbelgroepen, een jobcoach of een collega van Alma, SAAMO of Sering, die meer uitleg gaven over wat zij doen. Deelnemers konden op deze manier Nederlands oefenen en tegelijkertijd relevante informatie krijgen. Een leuk weetje: in totaal hebben we 101 babbelontmoetingen georganiseerd,” ligt Simona toe. 

Een deelnemer getuigt: “De belangrijkste steun die ik via ‘Bruggen naar werk’ kreeg, was aanmoediging en de juiste informatie. Dankzij informatie begon ik aan de babbelgroepen, werkte ik als vrijwilliger bij Digipolis, nam ik deel aan ‘Hack Your Future’, leerde ik fietsen en kwam ik uiteindelijk in contact met een jobcoach die me richting een opleiding en een betaalde job hielp.” 

Over het project

“Bruggen naar werk” was een project in samenwerking met heel wat laagdrempelige organisaties die mensen op verschillende vlakken ondersteunen: Alma, SAAMO, Laudato Si’ en Sering. Randstad en Groep INTRO zorgden voor de jobcoaches die deelnemers specifiek ondersteunden richting een job, vrijwilligerswerk, een opleiding of stage. Het werd gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en stad Antwerpen en duurde 4 jaar. In deze periode bereikten we meer dan 1300 mensen waarvan minstens 475 deelnemers in een traject terechtkwamen. Ruim 180 deelnemers vonden werk dankzij dit project.

Deel