Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Vinden en (Ver)binden: inspiratiedag rond LGBTQIA+-personen met migratieachtergrond

Deelnemers van de slotdag Vinden en (Ver)binden in gesprek met elkaar

© Jeroen Broeckx

Op 27 maart 2023 vond de inspiratiedag van 'Vinden en (Ver)binden' plaats, georganiseerd door atlas, integratie en inburgering Antwerpen, Het Roze Huis en de cel Gelijke Kansen van stad Antwerpen. Tijdens deze slotdag zijn verschillende workshops gegeven rond toegankelijkheid, safe space, inclusie en diversiteit, gericht op dienst- en hulpverleners die te maken hebben met LGBTQIA+ personen met migratieachtergrond.

Waar staat Vinden & (Ver)binden voor?

Het project Vinden & (Ver)binden komt voort vanuit de vaststelling dat LGBTQIA+-personen met een migratieachtergrond in Vlaanderen verschillende drempels ondervinden. Door hun dubbele minderheidspositie hebben ze een grotere kans om uitsluiting te ervaren en dat heeft een sterke impact op hun welbevinden. Tijdens het 2-jarig project Vinden & (Ver)binden is er naast een buddywerking ook een lerend netwerk  van LGBTQIA+- en hulpverleningsorganisaties opgestart. Samen brachten ze in kaart welke noden en behoeften LGBTQIA+ personen met een migratieachtergrond juist hebben. Tegen welke drempels ze aanlopen in de weg naar dienst- en hulpverlening en hoe ze deze kunnen wegwerken. Het project wil verschillende hulpverleners met elkaar verbinden:

  • organisaties uit het werkveld seksuele en genderdiversiteit 
  • organisaties die zich specialiseren in migratie, integratie en inburgering 
  • vertegenwoordigers van de brede hulp- en dienstverlening

Hoe zag de inspiratiedag eruit?

Op deze dag deelden verschillende experten kennis en inzichten, om hulp- en dienstverlening toegankelijker te maken voor LGBTQIA+-personen met een migratieachtergrond.

De 80 aanwezige deelnemers kregen interessante presentaties, een panelgesprek en kans om ervaringen te delen met de andere experts. Ze namen ook deel aan verschillende workshops rond gevarieerde thema’s: 

  • een inkijk in het leven van LGBTQIA+-personen met migratieachtergrond in een opvangcentrum
  • hoe je kan inzetten op een inclusievere organisatie en dienstverlening, 
  • hoe je een veilige en vertrouwde omgeving kan creëren voor de doelgroep

Volgens Mariam El Osri, procesbegeleider diversiteit en inclusie bij Atlas, is dit het resultaat van een mooie en waardevolle samenwerking. ‘Iedere partner heeft een eigen expertise, en met deze samenwerking zijn we tot een mooi project gekomen waar we elkaar hebben versterkt en van elkaar geleerd. In het begin was het even zoeken, want het van op papier ‘tot leven brengen’ is nog wat anders. De samenwerking tussen de 3 kernpartners was en is waardevol. Het is zeer verrijkend om de verschillende dimensies (LGBTQIA+) beter te begrijpen met ruimte voor nuancering.’

Wat na deze slotdag?

Het project 'Vinden en (ver)binden' is afgerond, maar het netwerk van LGBTQIA+/migratie blijft bestaan op vraag van alle deelnemers. Alle inzichten en aanbevelingen van dit project vind je terug in het eindrapport. Daar vind je ook een e-learning ontwikkeld vanuit de 3 kernpartners. De e-learning staat stil bij de unieke positie van mensen op het kruispunt van seksuele en genderdiversiteit en migratie. Zowel concrete tips als getuigenissen van LGBTQIA+-personen met migratieachtergrond komen aan bod.

Interesse?

Wil je deel uitmaken van het Antwerps lerend netwerk LGBTQIA+-personen en migratie? Of zelf concreet aan de slag gaan met de aanbevelingen binnen je eigen organisatie? Mail naar gelijkekansen@antwerpen.be

 

Deel