Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Campagne 'Vraag het aan Atlas'

Samenleven in een diverse stad als Antwerpen brengt uitdagingen met zich mee en kan vragen oproepen over culturele gewoontes en taal. Atlas ondersteunt stadsbewoners en hun organisaties bij deze vragen en uitdagingen. Met 'Vraag het aan Atlas' wil Atlas ervoor zorgen dat Antwerpenaren makkelijker hun weg vinden naar de organisatie en zo verder bouwen aan ontmoeting en dialoog tussen alle Antwerpenaren.

Vragen die je niet altijd luidop durft te zeggen

Vragen die  Atlascollega’s vaak te horen krijgen: 'Hoe praat ik met mijn buur of collega die nog niet zo goed Nederlands spreekt?', 'Hoe zorg ik ervoor dat iedereen zich welkom voelt op ons buurt- of schoolfeest?' 'Kan ik vragen waar iemand "echt" vandaan komt?' Eén voor één vragen waar Antwerpenaren en Antwerpse organisaties vaak mee zitten, maar niet altijd luidop durven stellen of weten waar ze ermee terechtkunnen.

Website www.vraaghetaanatlas.be

Op de website www.vraaghetaanatlas.be vind je antwoorden op  verschillende vragen. Zo vind je praktische tips rond taal en diversiteit op de website diversiteitpraktijk.be of kan je in gesprek gaan met inburgeraars tijdens een Stadsklap. Dankzij het uitgebreid vormingsaanbod van Atlas kan je als organisatie een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen of zelfs instappen in een begeleid traject.

Filmpjes op sociale media

De antwoorden op vragen beginnen steeds bij respect, een open houding en je bewust zijn van je eigen vooroordelen en positie in de samenleving. Daarom stelde Atlas de vragen aan verschillende kinderen die vaak antwoorden vanuit hun eigen onbevangen leefwereld, anders dan volwassenen dat doen. Het resultaat hiervan zie je in verschillende filmpjes die Atlas via sociale media verspreidt. 

ATV stadsreportage

ATV had al enkele vragen voor Atlas waarop collega's Kundan Khatri en Sandra Tshiebe Kupa een verhelderend antwoord gaven. Bekijk de stadsreportage van ATV.

Bekijk de filmpjes

Bekijk de filmpjes met mooie en ongekunstelde antwoorden van kinderen: