Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Werking voor individu

De afdeling werking voor individu begeleidt volwassen inburgeraars en anderstalige minderjarige nieuwkomers.

atlas_infographicSite_individu.jpg

Trajectbepaling

Het team Trajectbepaling werkt met meerderjarige inburgeraars en anderstaligen die voor het eerst naar Atlas komen. 

Het team

 • geeft informatie over cursussen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie. 
 • spreekt met de anderstalige over zijn achtergrond en situatie.
 • bepaalt het leertempo en het taalniveau van de anderstalige op basis van een logicatest en een test Nederlands.
 • schrijft de anderstalige in in de cursus die bij hem past.

Start de inburgeraar met het inburgeringstraject? De trajectbepaler verwijst door naar een trajectbegeleider.

atlas@antwerpen.be

Trajectbegeleiding

Het team Trajectbegeleiding begeleidt inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend. 
Het team 

 • begeleidt de inburgeraar tijdens zijn inburgeringstraject. De inburgeraar heeft verschillende gesprekken met zijn trajectbegeleider in zijn eigen taal of in een contacttaal.
 • geeft informatie aan de inburgeraar of stuurt hem door naar andere dienstverleners.
 • begeleidt de inburgeraar bij de procedure van diploma-erkenning en verwijst door naar een specialist.
 • volgt op of de inburgeraar regelmatig naar de cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) en de cursus Nederlands gaat.
 • begeleidt de inburgeraar om meer te participeren aan de samenleving.
 • bespreekt met de inburgeraar welke doelen hij wil bereiken: wil hij verder studeren, werken, mensen ontmoeten...?

atlas@antwerpen.be

Maatschappelijke Oriëntatie

Het team organiseert de cursus maatschappelijke oriëntatie in veel contacttalen en in het Nederlands voor meerderjarige inburgeraars.

De leerkracht maatschappelijke oriëntatie

 • luistert naar de vragen van de cursisten en past de inhoud van de cursus aan.
 • bespreekt welke doelen de inburgeraar wil bereiken en wat daarvoor nodig is.
 • begeleidt de inburgeraar om meer te participeren aan de samenleving.

atlas@antwerpen.be

Vervolgtraject

Het team Vervolgtraject werkt voor anderstaligen en inburgeraars die een niveau A2 (1.2.) Nederlands of hoger behaalden en vragen hebben over verder Nederlands leren, studeren, werk en vrije tijd. 

Het team

 • neemt testen Nederlands af voor: 
  • de Belgische nationaliteit
  • een vervolgopleiding Nederlands
  • een VDAB-opleiding
  • een opleiding sociaal tolk
  • tewerkstelling bij een kinderopvang
 • leidt inburgeraars en hun kinderen toe naar vrijetijdsactiviteiten, sport, cultuur, vrijwilligerswerk en oefenkansen Nederlands.
 • geeft in de Taalgarage advies aan anderstaligen die Nederlands willen leren via zelfstudie. 
 • geeft advies aan hoogopgeleide anderstaligen die willen studeren aan een Belgische hogeschool of universiteit.

atlas@antwerpen.be

Team Minderjarigen

Het team werkt voor anderstalige minderjarige nieuwkomers, van peuters tot 18-jarigen en

 • zorgt ervoor dat anderstalige minderjarigen zich kunnen inschrijven in een school.
 • helpt ouders zoeken naar een eerste school voor hun kind.
 • geeft informatie aan ouders die vragen hebben over het onderwijs, de vrije tijd, het welzijn... van hun kind.
 • verwijst ouders door naar andere organisaties en diensten (OCMW, CAW, CLB...).
 • informeert scholen over anderstalige minderjarige nieuwkomers.

atlasminderjarigen@antwerpen.be

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam ondersteunt de afdeling individu op verschillende vlakken:

 • administratie van verschillende activiteiten en werkingen, zoals Stadsklap, infosessies en uitstappen, inschrijvingen Nederlands, sanctionering inburgering, ... 
 • planning, afnemen, verbeteren en registreren van de vrijstellingstoets MO
 • opvolging van het KBI Connect klantvolgsysteem en het afspraken- en klantgeleidingssysteem
 • rapportage en cijfervragen