Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Kandidaat freelance sociaal tolk of vertaler

Bij Atlas, Amal Gent en Agentschap Integratie & Inburgering (AgII) kan je terecht voor sociaal tolken en vertalen. De 3 diensten Sociaal Tolken en Vertalen (STV) zijn steeds op zoek naar professionele sociaal tolken en vertalers.

 
AtlasAmal GentAgII

Werkt voor:

- openbare en sociale diensten van de stad Antwerpen
- Antwerpse hulpverlenende organisaties

- particulieren die een vertaling nodig hebben van officiële documenten

Werkt voor:

- openbare en sociale diensten van de stad Gent

- Gentse hulpverlenende organisaties

- particulieren die een vertaling nodig hebben van officiële documenten

Werkt voor:

- openbare en sociale diensten in Vlaanderen en Brussel excl. stad Antwerpen en stad Gent

- hulpverlenende organisaties in Vlaanderen en Brussel excl. stad Antwerpen en stad Gent

- uitgezonderd aanbod Vlaamse Tolkentelefoon: aanbod voor Vlaanderen en Brussel incl. stad Antwerpen en stad Gent

AanbodAanbodAanbod
Tolken ter plaatseTolken ter plaatseTolken ter plaatse
VideotolkenVideotolken

Videotolken

Vlaamse Tolkentelefoon

Informatief vertalenInformatief vertalenInformatief vertalen
RevisieRevisieRevisie
Officieel vertalenOfficieel vertalenOfficieel vertalen

Samenwerkingsovereenkomst

Je bent verplicht om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten om tolk- of vertaalopdrachten te kunnen uitvoeren. Dit is een gedeelde overeenkomst tussen jou en de STV-diensten van de 3 Agentschappen Integratie en Inburgering. 

Vul het identificatieformulier in:

  • werkregio
  • type tolken/vertalen 
  • voorkeur STV-dienst

Deze informatie komt in je identiteitsfiche in het systeem.

Stuur de ondertekende overeenkomst met bijhorende bewijsstukken digitaal naar de STV-dienst van je woonplaats:

Je woont in Stad Antwerpen en districten of NederlandAtlasatlas.stvkandidaat@antwerpen.be
Je woont in Groot-GentAmal Gentkandidaat.tv@amal.gent
Je woont niet in één van de bovenstaande regio'sAIIstv@integratie-inburgering.be

De verantwoordelijke STV-dienst kijkt na of je aan de voorwaarden voldoet.

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kom je in de verschillende databanken van de 3 STV-diensten en kan je opdrachten uitvoeren bij de dienst(en) die je koos.

Voorwaarden

Je werkt met een zelfstandige statuut. Lees onze werkafspraken.

Sociaal tolken

Je hebt een certificaat sociaal tolken voor de talen waarin je wil tolken.

Sociaal vertalen

Je ben gekwalificeerd voor de talen waarin je wil vertalen.

  • Informatief vertalen: je hebt een certificaat sociaal vertalen voor de talen waarvoor je wil vertalen of je bent in het bezit van een vertaalkundig diploma. Een buitenlands diploma is vertaald en gelegaliseerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg.
  • Beëdigd vertalen: je bent in het bezit van de Eedaflegging bij de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de talen waarvoor je wil vertalen of het bewijs van opname in het Nationaal Register van vertalers/tolken en gerechtsdeskundigen.

Geen certificaat?

Je kan een opleiding voor sociaal tolken volgen en het certificaat behalen.

Meer info vind je op deze website.

Heb je geen certificaat sociaal tolken maar wel interesse om tolk voor Atlas te worden? Stuur een mail naar atlas.stvkandidaat@antwerpen.be met 

  • je CV
  • je ervaring
  • je talenkennis 

Vragen?