Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Werking sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel

De diensten voor sociaal tolken en vertalen van Atlas, het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering en Amal werken vanaf 2020 met een nieuw duurzaam, uniform en betaalbaar kader.

Er zijn 3 belangrijke onderdelen in deze werking:

  1. Taalbeleid als essentieel onderdeel van succesvolle communicatie
  2. Een transparant, afgestemd en kwaliteitsvol aanbod
  3. Een duurzaam financieringsmodel

Taalbeleid als essentieel onderdeel van succesvolle communicatie

Sociaal tolken en vertalen is een essentieel communicatiemiddel voor wie geen of onvoldoende Nederlands begrijpt. Het helpt dienstverleners om efficiënt en effectief hun werk te kunnen doen. Sociaal tolken en vertalen is echter een van de vele middelen die we kunnen gebruiken in de communicatie met anderstaligen.

Atlas STV wil meer en beter inzetten op dit taalbeleid. We sensibiliseren en stimuleren organisaties om een tolk of vertaling gericht en efficiënt in te zetten. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat klanten de juiste ondersteuning krijgen in een toegankelijke taalomgeving, met de juiste mix van taalinstrumenten.

Bovendien zijn de contacten die je als dienstverlener hebt met anderstaligen belangrijke taaloefenkansen. In de stad Antwerpen is er een ruim aanbod aan cursussen en taaloefenkansen om Nederlands te leren of te oefenen. Op de website Nederlands oefenen staan Antwerpse taaloefenkansen verzameld. Bij Atlas kan je bovendien terecht voor informatie en advies, vormingen en trajecten op maat.

Een kwaliteitsvol en uniform aanbod

De 3 STV-diensten organiseren het aanbod sociaal tolken en vertalen op een uniforme manier voor zowel de sociaal tolken en vertalers als voor de gebruikers:

  • De organisatie die een tolk of vertaler nodig heeft, sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de STV-diensten. Met die overeenkomst kan je gebruik maken van het hele aanbod sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel, maar dan wel onder de specifieke financiële voorwaarden van elke STV-dienst.
  • De opdracht matchen met een tolk of vertaler gebeurt bij elke STV-dienst op dezelfde manier, met dezelfde toewijzingscriteria en behandel- en eindstatussen.
  • We zetten in op technologische innovaties en streven naar administratieve vereenvoudiging.
  • Alle STV-diensten volgen dezelfde procedure bij laattijdige annulaties.

Een duurzaam financieringsmodel

  • Alle sociaal tolken en vertalers krijgen een marktconforme en gelijke vergoeding en krijgen een transportvergoeding volgens wettelijk barema.
  • We vragen gebruikers en overheden om de directe kosten voor tolk- en vertaalopdrachten zo goed als mogelijk te dragen.

Vragen?

Mail naar Atlas.stv@antwerpen.be of bel 03 338 54 44