Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Certificerende taaltest Nederlands A1/A2

Wil je het certificaat Nederlands A2 behalen? Leg de certificerende taaltest Nederlands (CT-test) niveau A2 af.

Waarom leg je de test af?

Je hebt een certificaat Nederlands niveau A2 mondeling en/of schriftelijk nodig om:

 • de Belgische nationaliteit aan te vragen
 • een bestuurderspas aan te vragen
 • een vrijstelling te krijgen voor de lessen Nederlands (A1 + A2) in het inburgeringstraject

Let op: Heb je een certificaat A2 nodig voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit? 

 1. Verzamel eerst al de nodige documenten.
 2. Betaal daarna de registratiekosten (€150).

Hoeveel kost de test?

Je moet betalen voor de test:

 • Je betaalt €90 voor de schriftelijke testdelen lezen en schrijven.
 • Je betaalt €90 voor de mondelinge testdelen luisteren en spreken.

De volledige test (schriftelijk en mondeling) kost €180.
Je betaalt wanneer je een afspraak maakt voor de test.

Let op: annuleer je je afspraak en wil je geen nieuwe afspraak? Atlas betaalt je geld niet terug.

Wie moet niet betalen voor de test?

In deze situaties mag je de test maximum 1 keer gratis doen:

Situatie 1:

 • Je moet het inburgeringstraject volgen.
 • Je wil een vrijstelling voor het trajectonderdeel Nederlands niveau A2.
 • Je hebt nog geen inburgeringscontract getekend.
 • Je hebt nog nooit een CT-test gedaan.

Situatie 2:

 • Je wil het inburgeringstraject volgen.
 • Je wil een vrijstelling voor het trajectonderdeel Nederlands niveau A2.
 • Je hebt nog geen inburgeringscontract getekend.
 • Je hebt nog nooit een CT-test gedaan.

Situatie 3:

 • Je hebt een inburgeringscontract getekend voor 1 maart 2022.
 • Je hebt Nederlands geleerd via zelfstudie.
 • Je hebt nog nooit een CT-test gedaan.
 • Je hebt nog geen inburgeringsattest behaald.

Wie mag de test afleggen?

Je kan altijd een CT-taaltest afleggen, behalve in deze situaties:

 • Volg je nu les bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), Ligo Centrum voor Basiseducatie of een Universitair Talencentrum? Je mag geen test afleggen voor het niveau van die cursus.
 • Was het einde van je laatste cursus Nederlands bij CVO, Ligo of een Universitair Centrum minder dan 3 maanden geleden? Je mag geen test afleggen voor het niveau van die cursus.
 • Heb je minder dan 3 maanden geleden een CT-test afgelegd? Je mag geen taaltest afleggen voor de testdelen (lezen, luisteren, schrijven, spreken) die je deed voor dat niveau. Je moet minimum 3 maanden wachten om de test opnieuw te doen.

Wat is de certificerende taaltest Nederlands A2?

De volledige test A2 bestaat uit 2 testdelen:

 • A2 schriftelijk (lezen en schrijven in het Nederlands)
 • A2 mondeling (luisteren en spreken in het Nederlands)

Je legt enkel het testdeel of de testdelen af die je nodig hebt.
Moet je de volledige test doen? Je doet eerst A2 schriftelijk. Daarna doe je A2 mondeling.

Hoe is de test georganiseerd?

Lees de procedure bij Atlas.

Hoe gebeurt de evaluatie van de test?

De evaluatie van de test is op basis van het Europees Referentiekader.

Hoe vraag je een afspraak voor de test?

Je maakt eerst een afspraak voor een gesprek met een medewerker van Atlas. 

Tijdens het gesprek bekijkt de medewerker of je voldoet aan de criteria om de test te doen.

Voldoe je aan alle criteria? Je krijgt een afspraak voor het schriftelijke of mondelinge deel.


Wil je oefenen voor de test?

Oefen hoe je de test moet invullen

Bekijk de film van de voorbeeldtest. Let op: dit is een test op niveau A1.

Ga naar deze website en vul je naam in.

Klik op ‘start de demo’.

Oefen voor lezen, schrijven, luisteren en spreken

Ga naar deze website.

Let op: Dit zijn oefentesten uit Nederland. De uitspraak en sommige woorden zijn soms anders dan in België. Deze testen tonen wel het type vragen en het niveau van de CT-test.

Er zijn geen Vlaamse oefentesten. Dit is geen officiële voorbereiding op de CT-test.

Zelf Nederlands studeren via Atlas

Een medewerker van Atlas vertelt je welke boeken of websites jou helpen. 
Maak een afspraak via atlas.zelfstudie@antwerpen.be.


Wil je informatie over de volledige procedure?