Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Certificerende taaltest Nederlands A1/A2

Wil je het attest Nederlands A2 behalen? Leg de certificerende taaltest Nederlands (CT-test) niveau A2 af.

Waarom leg je de test af?

Je hebt een attest Nederlands niveau A2 mondeling en/of schriftelijk nodig om:

 • de Belgische nationaliteit aan te vragen
 • een bestuurderspas aan te vragen
 • een vrijstelling te krijgen voor de lessen Nederlands (A1 + A2) in het inburgeringstraject

Let op: Heb je een attest A2 nodig voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit? 

 1. Verzamel eerst al de nodige documenten.
 2. Betaal daarna de registratiekosten (€150).

Hoeveel kost de test?

Je moet betalen voor de test:

 • Je betaalt €90 voor de schriftelijke testdelen lezen en schrijven.
 • Je betaalt €90 voor de mondelinge testdelen luisteren en spreken.

De volledige test (schriftelijk en mondeling) kost €180.
Je betaalt wanneer je een afspraak maakt voor de test.

Wie moet niet betalen voor de test?

In deze situaties mag je de test maximum 1 keer gratis doen:

Situatie 1:

 • Je moet het inburgeringstraject volgen.
 • Je wil een vrijstelling voor het trajectonderdeel Nederlands niveau A2.
 • Je hebt nog geen inburgeringscontract getekend.
 • Je hebt nog nooit een CT-test gedaan.

Situatie 2:

 • Je wil het inburgeringstraject volgen.
 • Je wil een vrijstelling voor het trajectonderdeel Nederlands niveau A2.
 • Je hebt nog geen inburgeringscontract getekend.
 • Je hebt nog nooit een CT-test gedaan.

Situatie 3:

 • Je hebt een inburgeringscontract getekend voor 1 maart 2022.
 • Je hebt Nederlands geleerd via zelfstudie.
 • Je hebt nog nooit een CT-test gedaan.
 • Je hebt nog geen inburgeringsattest behaald.

Wie mag de test afleggen?

Je kan altijd een CT-taaltest afleggen, behalve in deze situaties:

 • Volg je nu les bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), Ligo Centrum voor Basiseducatie of een Universitair Talencentrum? Je mag geen test afleggen voor het niveau van die cursus.
 • Was het einde van je laatste cursus Nederlands bij CVO, Ligo of een Universitair Centrum minder dan 3 maanden geleden? Je mag geen test afleggen voor het niveau van die cursus.
 • Heb je minder dan 3 maanden geleden een CT-test afgelegd? Je mag geen taaltest afleggen voor de testdelen (lezen, luisteren, schrijven, spreken) die je deed voor dat niveau. Je moet minimum 3 maanden wachten om de test opnieuw te doen.

Wat is de certificerende taaltest Nederlands A2?

De volledige test A2 bestaat uit 2 testdelen:

 • A2 schriftelijk (lezen en schrijven in het Nederlands)
 • A2 mondeling (luisteren en spreken in het Nederlands)

Je legt enkel het testdeel of de testdelen af die je nodig hebt.
Moet je de volledige test doen? Je doet eerst A2 schriftelijk. Daarna doe je A2 mondeling.

Hoe vraag je een afspraak voor de test?

Je maakt eerst een afspraak voor een gesprek met een medewerker van Atlas. Vraag een afspraak via dit formulier.

Tijdens het gesprek bekijkt de medewerker of je voldoet aan de criteria om de test te doen.

Voldoe je aan alle criteria? Je krijgt een afspraak voor het schriftelijke of mondelinge deel.

Hoe is de test georganiseerd?

A2 schriftelijk

Voor de hele test schriftelijk ben je maximum 3 uur in Atlas.
Je start altijd met lezen:

 • Je maakt de test met de computer.
 • Je krijgt 30 meerkeuzevragen.
 • Je mag maximum 60 minuten aan de test werken.
 • Heb je 26/30? Je behaalt A2 lezen. Je mag onmiddellijk de test schrijven afleggen.
 • Ben je niet geslaagd? De test stopt. Je mag de test schrijven niet afleggen.

Wat is de test schrijven?

 • Je maakt de test op papier.
 • Je krijgt 6 schrijftaken.
 • Je mag maximum 60 minuten aan de test werken.
 • Je krijgt je resultaat maximum 3 weken na de test via mail.
 • Ben je geslaagd voor schrijven? Je behaalt A2 schriftelijk. Atlas geeft je een attest A2 lezen en een attest A2 schrijven. 

A2 mondeling

Voor de hele test mondeling ben je maximum 2 uur in Atlas.
Je start altijd met luisteren:

 • Je maakt de test met de computer.
 • Je krijgt 30 meerkeuzevragen.
 • Je mag maximum 50 minuten aan de test werken.
 • Heb je 26/30? Je behaalt A2 luisteren. Je mag onmiddellijk de test spreken afleggen.
 • Ben je niet geslaagd? De test stopt. Je mag de test spreken niet afleggen.

Wat is de test spreken?

 • Je spreekt met een medewerker. Die neemt het gesprek op.
 • Je krijgt 6 spreektaken.
 • De test duurt ongeveer 30 minuten.
 • Je krijgt je resultaat maximum 3 weken na de test via mail.
 • Ben je geslaagd voor spreken? Je behaalt A2 mondeling. Atlas geeft jou een attest A2 luisteren en een attest A2 spreken.

Behaalde je A2 schriftelijk én A2 mondeling? Je hebt A2. Atlas geeft je een attest A2.
 

Wil je oefenen voor de test?

Oefen hoe je de test moet invullen

Bekijk de film van de voorbeeldtest. Let op: dit is een test op niveau A1.

Ga naar deze website en vul je naam in.

Klik op ‘start de demo’.

Oefen voor lezen, schrijven, luisteren en spreken

Ga naar deze website.

Let op: Dit zijn oefentesten uit Nederland. De uitspraak en sommige woorden zijn soms anders dan in België. Deze testen tonen wel het type vragen en het niveau van de CT-test.

Er zijn geen Vlaamse oefentesten. Dit is geen officiële voorbereiding op de CT-test.

Zelf Nederlands studeren bij Taalgarage

Een medewerker van de Taalgarage vertelt je welke boeken of websites jou helpen. 
Maak een afspraak met de Taalgarage: taalgarage@antwerpen.be.