Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Civiele test Nederlands A1/A2

Wil je het attest Nederlands A2 behalen? Leg de civiele test Nederlands (certificerende taaltest Nederlands) niveau A2 af.

Waarom leg je de test af?

Je hebt een attest Nederlands niveau A2 mondeling en/of schriftelijk nodig om:

 • de Belgische nationaliteit aan te vragen
 • een bestuurderspas aan te vragen
 • een vrijstelling te krijgen voor de lessen Nederlands (A1 + A2) in het inburgeringstraject

Let op: Heb je een attest A2 nodig voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit? 

 1. Verzamel eerst al de nodige documenten.
 2. Betaal daarna de kosten in het stadsloket.

Hoeveel kost de test?

De test is nu gratis voor iedereen.

Vraag je een afspraak voor de test na 1 maart 2022?

Je moet betalen voor de test:

 • Je betaalt €90 voor de schriftelijk testdelen lezen en schrijven.
 • Je betaalt €90 voor de mondelinge testdelen luisteren en spreken.

De volledige test (schriftelijk en mondeling) kost €180.
Je betaalt wanneer je een afspraak maakt voor de test.

Wie moet niet betalen voor de test?

 • Je wil of moet een inburgeringstraject volgen. Je wil een vrijstelling voor het trajectonderdeel Nederlands niveau A2.
 • Je vraagt een afspraak voor de test voor 1 maart 2022. Je doet de test na 1 maart 2022.
  Let op: Atlas heeft een maximum capaciteit voor testen. Is dat maximum bereikt? Dan moet je toch betalen.

Wie mag de test niet afleggen?

 • Volg je nu les bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of bij Ligo, Centrum voor Basiseducatie? Je mag geen test afleggen voor dat niveau.
 • Was het einde van je laatste cursus Nederlands bij CVO, Ligo of een Universitair Centrum minder dan 3 maanden geleden? Je mag geen test afleggen voor dat niveau.

Wat is de civiele test Nederlands A2?

De civiele test Nederlands is hetzelfde als een certificerende taaltest Nederlands.

Je doet de test voor 1 maart 2022

De volledige test A2 bestaat uit 2 delen:

 • deel 1 (luisteren en lezen in het Nederlands)
 • deel 2 (schrijven en spreken in het Nederlands)

Je doet de test na 1 maart 2022

De volledige test A2 bestaat uit 2 testdelen:

 • A2 schriftelijk (lezen en schrijven in het Nederlands)
 • A2 mondeling (luisteren en spreken in het Nederlands)

Je legt enkel het testdeel of de testdelen af die je nodig hebt.
Moet je de volledige test doen? Je doet eerst A2 schriftelijk. Daarna doe je A2 mondeling.

Hoe vraag je een afspraak voor de test?

Vul het formulier in.

Voldoe je aan alle voorwaarden? Atlas geeft jou een afspraak voor een civiele test Nederlands.

Hoe is de test georganiseerd?

Je doet de test voor 1 maart 2022

Je doet eerst deel 1:

 • Je maakt de test met de computer. 
 • De test heeft 2 delen: 
  • luisteren 
  • lezen
 • De test duurt 3 uur.
 • Je krijgt onmiddellijk je resultaat. 
 • Je moet 26/30 behalen om te slagen voor A2.
 • Ben je geslaagd? Je krijgt een afspraak voor deel 2 van de test. 
 • Ben je niet geslaagd? Je kan je inschrijven voor lessen Nederlands.

Daarna doe je deel 2:

 • De test heeft heeft 2 delen:
  • schrijven
  • spreken
 • De test duurt 2 uur en 30 minuten. Misschien moet je lang wachten.
 • De evaluatie van de test schrijven en spreken is op basis van het Europees Referentiekader:
 • Je krijgt je resultaat via mail maximum 3 weken na de test.
 • Ben je geslaagd? Je krijgt het attest Nederlands A2 (1.1.+1.2.).
 • Ben je niet geslaagd? Je kan je inschrijven voor de lessen Nederlands.

Je doet de test na 1 maart 2022

A2 schriftelijk

Voor de hele test schriftelijk ben je maximum 3 uur in Atlas.
Je start altijd met lezen:

 • Je maakt de test met de computer.
 • Je krijgt 30 meerkeuzevragen.
 • Je mag maximum 60 minuten aan de test werken.
 • Heb je 26/30? Je behaalt A2 lezen. Je mag onmiddellijk de test schrijven afleggen.
 • Ben je niet geslaagd? De test stopt. Je mag de test schrijven niet afleggen.

Wat is de test schrijven?

 • Je maakt de test op papier.
 • Je krijgt 6 schrijftaken.
 • Je mag maximum 60 minuten aan de test werken.
 • Je krijgt je resultaat maximum 3 weken na de test via mail.
 • Ben je geslaagd voor schrijven? Je behaalt A2 schriftelijk. Atlas geeft je een attest A2 lezen en een attest A2 schrijven. 

A2 mondeling

Voor de hele test mondeling ben je maximum 3 uur in Atlas.
Je start altijd met luisteren:

 • Je maakt de test met de computer.
 • Je krijgt 30 meerkeuzevragen.
 • Je mag maximum 50 minuten aan de test werken.
 • Heb je 26/30? Je behaalt A2 luisteren. Je mag onmiddellijk de test spreken afleggen.
 • Ben je niet geslaagd? De test stopt. Je mag de test spreken niet afleggen.

Wat is de test spreken?

 • Je spreekt met een medewerker. Die neemt het gesprek op.
 • Je krijgt 6 spreektaken.
 • De test duurt ongeveer 30 minuten.
 • Je krijgt je resultaat maximum 3 weken na de test via mail.
 • Ben je geslaagd voor spreken? Je behaalt A2 mondeling. Atlas geeft jou een attest A2 luisteren en een attest A2 spreken.

Behaalde je A2 schriftelijk én A2 mondeling? Je hebt A2. Atlas geeft je een attest A2.
 

Wil je oefenen voor de test?

Oefen hoe je de test moet invullen

Bekijk de film van de voorbeeldtest. Let op: dit is een test op niveau A1.

Ga naar deze website en vul in:

 • je naam
 • je e-mailadres
 • je school: Atlas

Klik op 'start de oefentoets'.

Oefen voor lezen, schrijven, luisteren en spreken

Ga naar deze website.

Let op: Dit zijn oefentesten uit Nederland. De uitspraak en sommige woorden zijn soms anders dan in België. Deze testen tonen wel het type vragen en het niveau van de civiele test.

Er zijn geen Vlaamse oefentesten. Dit is geen officiële voorbereiding op de civiele test.

Zelf Nederlands studeren bij Taalgarage

Een medewerker van de Taalgarage vertelt je welke boeken of websites jou helpen. 
Maak een afspraak met de Taalgarage: taalgarage@antwerpen.be.