Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

DemoKlap: goed samenleven in een superdiverse school

Word je in je klas soms geconfronteerd met straffe uitspraken? Over identiteit, de plaats van religie in de samenleving, holebi’s en man-vrouwverhoudingen, het scheppingsverhaal versus de evolutieleer, racisme en discriminatie, seksualiteit, migratie en vluchtelingencrisis, terrorisme…? Stelt je superdiverse groep je voor extra uitdagingen? Wil je leerlingen ondersteunen, zodat ze elkaar beter leren begrijpen en vaardiger worden in constructief discussiëren? Wil je de superdiverse realiteit van je school koppelen aan werken rond burgerschap?

Dan is DemoKlap iets voor jou!

De verbindende aanpak van DemoKlap

Het project DemoKlap van Atlas zet volgens een welbewust gekozen opbouw in op goed samenleven in een superdiverse klas en school. DemoKlap gaat aan de slag met leerlingen, leerkrachten én de school. We werken vanuit 4 opeenvolgende, centrale invalshoeken:

 • luisteren en dialoog
 • verbinding en compromis
 • discussie en debat
 • engagement en actie
   

DemoKlap op jouw school?

Er zijn 2 manieren om met DemoKlap op jouw school aan de slag te gaan:

 • gebruik als leerkracht en als school het online DemoKlap-materiaal
 • of start een begeleid schooljaartraject

Zelf aan de slag: online DemoKlap-materiaal

Voor wie? 

Het online DemoKlap-materiaal is beschikbaar voor iedereen. Het is ontwikkeld voor leerkrachten, begeleiders en beleidsmedewerkers uit secundaire scholen, die zich verder willen professionaliseren rond goed samenleven in een superdiverse klas en school. De inzichten en methoden zijn vaak ook breder inzetbaar binnen andere opleidingsprofielen en andere domeinen.

Wat?

Het online materiaal bestaat uit verschillende delen. Die zijn aan elkaar gelinkt, maar je kan ze ook los van elkaar gebruiken:

Online modules

eerste introducties op bepaalde thema’s. Hier leer je interactief en laagdrempelig het materiaal van DemoKlap en de achterliggende inzichten kennen:

 • Rond jouw klaspraktijk: methodieken en inzichten die je direct kan inzetten in je superdiverse klas.
  • ‘Eerste Hulp Bij Uitdagende Uitspraken’: hoe instant reageren op uitdagende uitspraken in de klas?
  • ‘Trajectmatig aan de slag rond uitdagende uitspraken’: hoe een proces en leertraject opzetten rond uitdagende thema’s?
  • ‘Discussie en actie in de superdiverse klas’: hoe dialoog verbinden met discussie en burgerschap?
 • Rond de bredere achtergrond en het belang van jouw schoolbeleid:
  • ‘Samenleven in superdiversiteit’: wat betekent superdiversiteit voor de samenleving en ons onderwijs vandaag?
  • ‘Naar een interculturele schoolcultuur’: hoe als school, via visie en beleid, aan de slag gaan met superdiversiteit?

Fiches

Hapklare documenten die je afzonderlijk kan opslaan of afdrukken. Zo heb je alle informatie uit de online modules ook steeds bij de hand.

 • TOOLfiches brengen uitgeschreven methodieken en lesmateriaal voor in de klas; 
 • PROFESSIONALISERINGSfiches tonen methodes om als schoolteam rond uitdagende thema’s aan de slag te gaan;
 • ACHTERGRONDfiches bieden extra informatie of context bij thema’s.

Interesse? 

Bekijk en gebruik de interactieve fiche.


Nood aan ondersteuning? 

Wil je als leerkracht of als school het materiaal gebruiken, maar heb je nog vragen? Wil je een zelfstandig traject starten, maar heb je extra ondersteuning nodig?

Vraag een inspiratiesessie DemoKlap aan:

DemoKlap
Infosessie

Inspiratiesessie DemoKlap: omgaan met uitdagende uitspraken en thema’s in de superdiverse klas

01 september 2023–30 juni 2024

meer info

Of contacteer sam.mampaey@antwerpen.be met je vragen.

Begeleid schooljaartraject 

Het begeleid DemoKlap-schooljaartraject is enkel voor scholen uit stad Antwerpen (en haar districten). Het is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten en leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Je school engageert zich voor een traject van een volledig schooljaar.

Wat?

Centrale doelstelling van een schooljaartraject is het ondersteunen van leerkrachten in hun professionalisering rond het omgaan met superdiverse klas- en schoolcontext.

In een begeleid schooljaartraject voorzien we een aanbod voor leerlingen én leerkrachten. We besteden aandacht aan praktijk én beleid. Want het schoolniveau: dat doet er ook toe. 

Voor leerkrachten

Samen met een groep enthousiaste leerkrachten gaan we op zoek naar manieren om DemoKlap concreet in te zetten in jouw school en klas. Door een mix van interactieve groepssessies, individueel online leren, leermomenten in de klas en feedbackmomenten werken we daarbij rond:

 • praktische tools voor in de klas
 • oefeningen rond jouw pedagogische rol
 • linken naar de schoolwerking rond burgerschap 
 • het inbedden van DemoKlap-inzichten in de bredere schoolvisie

Voor leerlingen

Atlas biedt 6 begeleide interactieve sessies gespreid over het schooljaar. Daarmee leggen we bij leerlingen de basis om rond uitdagende thema’s aan de slag te gaan. De sessies worden afgewisseld met sessies door het leerkrachtenteam, waarin thema’s verder verdiept en vaardigheden verder ingeoefend worden.

Voor leerkrachten en leerlingen samen

Een superdiverse school maak je samen. In een aantal gezamenlijke activiteiten werken we aan verbinding tussen leerlingen en leerkrachten. 

Meer weten? 

Bekijk de projectfiche.

Interesse voor schooljaar 2023-2024?

Mail sam.mampaey@antwerpen.be voor meer informatie.