Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Vormingen vreemdelingenrecht

Heb je vragen over vreemdelingenrecht? Volg een vorming van het infopunt verblijf en rechtspositie.

Basisvorming vreemdelingenrecht

Deze meerdaagse vorming is voor professionals die in Antwerpen werken met nieuwkomers, mensen zonder wettig verblijf, vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming.

Je krijgt informatie over:

 • de verschillende verblijfsstatuten, -documenten en -procedures
 • de rechtspositie van niet-Belgen en hun (grond-)rechten
 • de belangrijkste instanties in het vreemdelingenrecht
 • de rechten van vreemdelingen, met focus op het recht op gezondheidszorg en het recht op opvang.
 • welke vragen je stelt op inzicht te krijgen in een verblijfssituatie en de bijhorende rechten
 • hoe je de juiste informatie opzoekt

Je wisselt theorie af met oefeningen.

Werken aan een toekomstperspectief voor mensen zonder wettig verblijf

Werk je als hulpverlener of begeleider met mensen zonder wettig verblijf? Wil je met deze mensen in vertrouwen hun toekomstmogelijkheden kunnen bespreken? In deze online vorming krijg je informatie over

 • wie mensen zonder wettig verblijf zijn
 • het terugkeerbeleid
 • hoe je als hulpverlener met deze doelgroep kan werken en binnen welke grenzen
 • toekomstoriëntering als methodiek.

Deze vorming is een vervolg op de basisvorming vreemdelingenrecht. Je kan deze vorming echter ook afzonderlijk volgen.

Nationaliteit: hoe word je Belg?

We lichten in deze online vorming de belangrijkste begrippen toe, we bekijken de meest voorkomende procedures en beantwoorden meest voorkomende vragen over de Belgische nationaliteitswetgeving:

 • Wie kan Belg worden?
 • Hoe bewijs je je talenkennis om Belg te kunnen worden?
 • Hoe lang moet je gewerkt hebben?
 • Hoe lang moet je al in België wonen?
 • Hoe start je de procedure? Welke documenten zijn nodig?

Je hebt geen voorkennis nodig.

Arbeidsmigratie: hoe krijg je in België verblijfsrecht op basis van werk?

Wanneer kan een vreemdeling verblijfsrecht krijgen op basis van werk? Wat is een single permit of een gecombineerde vergunning? Wat betekent arbeidsmigratie? In deze vorming krijg je een antwoord.

 • Je krijgt een overzicht van de meest voorkomende vragen over arbeidsmigratie in Vlaanderen.
 • Je leert de rol kennen van de verschillende instanties die bevoegd zijn voor de tewerkstelling van vreemdelingen.
 • Je leert over de voorwaarden en documenten om een gecombineerde vergunning aan te vragen.
 • Je komt te weten aan wie je concrete vragen kan stellen en waar je zelf juiste informatie kan opzoeken.

Interesse? Schrijf je in voor een vorming vreemdelingenrecht

Basisvorming vreemdelingenrecht
Vorming

Basisvorming vreemdelingenrecht

10–31 maart 2022

meer info

Voor wie?

Onze vormingen zijn bedoeld voor: 

 • professionals uit het onderwijs in Antwerpen
 • professionals uit de hulpverlening in Antwerpen
 • stadsmedewerkers Antwerpen
 • vrijwilligers in Antwerpen

Vorming op maat van jouw organisatie

Het infopunt organiseert ook vormingen op maat voor jouw organisatie. Heeft je organisatie specifieke vragen of noden? Contacteer Silvija Basic via mail silvija.basic@antwerpen.be of bel 03 270 33 29.