Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Advies over de verblijfssituatie van je klant

Je bent een Antwerpse hulpverlenende organisatie, openbare of sociale dienst en je hebt juridisch advies nodig over de verblijfssituatie van een klant.

Wat doet het infopunt verblijf en rechtspositie?

Het infopunt heeft een juridische helpdesk voor Antwerpse organisaties en diensten en geeft ondersteuning en advies over vreemdelingenrecht via telefoon en per mail over:

  • verblijfsrecht: asiel, gezinshereniging...
  • de (sociale) rechten van vreemdelingen, zoals toegang tot gezondheidszorg
  • nationaliteitsverwerving
  • toegang tot de arbeidsmarkt

Het infopunt geeft antwoord op vragen als:

  • Is gezinshereniging mogelijk?
  • Is er een verblijfsprocedure voor een ernstig zieke vreemdeling?
  • Welke gevolgen heeft een echtscheiding voor iemand zijn verblijfsstatuut?
  • Kan iemand met een bepaalde Spaanse identiteitskaart zich in België vestigen?
  • Betekent een ambtelijke schrapping het einde van iemand zijn verblijfsrecht?

Het infopunt respecteert ieders privacy.

Hoe contacteer je het infopunt?

Advies via de vreemdelingenpermanentie

Particulieren kunnen advies krijgen over hun verblijfssituatie (Belgische nationaliteit, gezinshereniging, asielprocedure, verblijfskaarten, …) tijdens de vreemdelingenpermanentie. Ze kunnen hun vragen bespreken met een advocaat en een juridisch medewerker van Atlas.

Wil je een klant doorverwijzen naar de vreemdelingenpermanentie? Lees de informatie op Advies over je verblijfssituatie | atlas, integratie & inburgering Antwerpen (atlas-antwerpen.be).

Werk je niet in de stad Antwerpen?

Contacteer het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap voert deze opdracht uit voor de rest van Vlaanderen en Brussel.
Je vindt recente informatie op de website van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering.

Wil je meer weten over vreemdelingenrecht?