Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Micado

(v.l.n.r: Trajectbegeleider Ken Schoeters, projectmedewerker Valeria Lemaître Fortun, trajectbepaler Greet Van Dommelen, projectmedewerker Tim De Koning – ontbreekt op de foto: E-ambassadeur en MO-leerkracht Adem Yildirim)

22 januari 2020 | Deel

“Het zit in het DNA van Atlas om mee te werken aan een digitale tool die een betere integratie ondersteunt.”

MICADO is een Europees project dat een digitale tool wil ontwikkelen om de integratie van nieuwkomers te ondersteunen. Atlas Antwerpen werkt hiervoor samen met lokale overheden en universiteiten van vier steden: Madrid, Bologna, Hamburg en Antwerpen. Een ambitieus project met heel wat uitdagingen, maar dat schrikt het enthousiaste team van Atlas niet af.

“Toen de asielcrisis in 2015 uitbrak, verzamelden veel organisaties data en informatie om verschillende tools voor migranten te ontwikkelen. Alleen zijn er nu zoveel websites, portals en apps dat alle informatie versnipperd is. Met MICADO willen we tegen 2022 al die versnipperde informatie verzamelen in één tool.”, vertelt Valeria Lemaître, een van de projectmedewerkers van Atlas Antwerpen. “De tool moet niet alleen de integratie van migranten ondersteunen, maar ook allerlei lokale autoriteiten en middenveldorganisaties, zoals het Rode Kruis.”, vult projectmedewerker Tim De Koning aan.

Aanpak

“In elke stad is er een groep die bestaat uit een middenveldorganisatie en/of lokale autoriteit die werkt met immigranten, een IT-organisatie en een academische partner die het onderzoek doet. In Antwerpen zijn wij de meest complementaire groep, want naast Digipolis (de IT-organisatie) en CeMis, het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen, werkt Atlas ook samen met de Sociale Dienstverlening van Stad Antwerpen.”, zegt Valeria.

“MICADO focust op vier thema’s: huisvesting, gezondheid, educatie en werk. Alle wetenschappelijke partners onderzochten in elke stad wat de context is voor die vier thema’s. Wie is er bevoegd voor welk thema? Waar is er nood aan? Is er al academisch onderzoek gebeurd? Wat is er academisch nog niet onderzocht? Huisvesting is bijvoorbeeld een onderbelicht thema. Die data verstuurden we naar de organisatie in Madrid, die alle data verzamelt in het project. Zo kunnen wij zien hoe de verschillende landen deze thema’s aanpakken.”, vertelt Tim.

Ervaringen delen in co-creatieworkshops

In Antwerpen deed CeMis het onderzoek via co-creatieworkshops. De workshops vonden plaats in de vier steden. In Antwerpen bevroeg CeMis verschillende groepen migranten en medewerkers via co-analyse en co-creatieworkshops over de drempels bij ieder thema en welke informatie ze graag in de tool willen zien.

Greet van Dommelen en Ken Schoeters van Atlas namen deel aan de workshops. “We wisselden vooral onze ervaringen uit tijdens de workshop. Waar hebben mensen problemen mee en wat zou voor ons interessant zijn in die digitale tool? Ik werk bijvoorbeeld vaak samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en Sociale Dienstverlening. Tijdens de workshop merkten we op dat we soms niet goed wisten van elkaar waar we welke informatie en data van onze klant konden vinden. Daardoor moeten we soms heel lang zoeken om een klant te kunnen helpen. Als de informatie wel beschikbaar is, dan was het vaak alleen maar in juridisch Nederlands of ergens verstopt op een website. Dat begrijpt een migrant of nieuwkomer niet. Het zou enorm handig zijn om alle informatie duidelijk terug te vinden in één digitale tool.”

Valeria: “Momenteel zijn we alle informatie van de workshops aan het verzamelen. Elke stad moet nu een rapport schrijven met alle bevindingen van de workshops en op basis daarvan bepalen we dan de noden vanuit de vier steden. De eerste fase van MICADO moet universeel zijn, dus focussen we op de gemeenschappelijke problemen en thema’s. In de eindfase passen we de resultaten van MICADO toe op elk niveau van elke stad.”.

Ambitieus en uitdagend project

Het project is ambitieus, daar bestaat geen twijfel over. “Het is al een uitdaging om hier lokaal iets te organiseren met 3 of 4 organisaties en nu zijn we met 18 organisaties in 4 landen.", vertelt Tim.

“Ik verwacht dat het eindproduct toegankelijk is voor alle migranten op vlak van taal en andere noden, en rekening houdt met de mensenrechten.”, zegt Adem, die lessen maatschappelijke oriëntatie geeft, onder andere in het Turks. “Ik geef aandacht aan digitalisering in mijn lessen. Ik gebruik een aantal digitale tools in de lessen, zoals de app Welkom in Antwerpen’, Google, Classroom, Kahoot, … We zoeken voortdurend naar digitale hulpmiddelen om inburgeraars te ondersteunen, het is dan ook logisch dat we aan dit project meewerken.”

“Het ligt in het DNA van Atlas om mee te werken aan een digitale tool die zorgt voor een betere integratie. Het mooie aan dit project is dat het voorbeelden haalt uit Europa. Hierdoor kunnen andere landen dingen leren van ons of wij van hen.”, vertelt Tim.

Matthias Corneillie