Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Inburgeraars laten participeren aan activiteiten in jouw organisatie

Inburgeraars nemen tijdens een participatietraject deel aan sociale activiteiten, om zo hun netwerk uit te breiden. Atlas zoekt organisaties die inburgeraars laten participeren aan hun aanbod.

Wat is het participatietraject?

Het participatietraject is sinds januari 2023 een vast onderdeel van het inburgeringstraject. Inburgeraars die niet werken of studeren nemen deel aan sociale activiteiten waarmee ze hun netwerk uitbreiden. Zo leren ze nieuwe mensen kennen en oefenen ze ondertussen hun Nederlands.

Die activiteiten zijn bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, afspreken met een Nederlandstalige buddy, sporten bij sportclub, een hobby doen bij een club, activiteiten in een buurtcentrum, een computercursus volgen of meedoen met een conversatiegroep.

Het doel is om inburgeraars actief te laten participeren aan het leven in Antwerpen.

Atlas zoekt organisaties met aanbod voor inburgeraars

Wil je je engageren om inburgeraars een plekje te geven in jouw activiteiten? Wil je hen mee de kans geven hun netwerk uit te breiden en de samenleving beter te leren kennen? Dan ben jij de partner die we zoeken!

Wat zijn de criteria?

 • De activiteit moet in het Nederlands zijn. De bedoeling is dat de activiteit direct of indirect een oefenkans Nederlands is.
 • Inburgeraars moeten via de activiteit hun netwerk kunnen uitbreiden. Ze worden uitgedaagd om uit hun vertrouwde omgeving te komen en te participeren in een nieuwe context met nieuwe mensen.

Deze criteria zijn niet verplicht, maar bieden wel een meerwaarde:

 • De activiteit is toegankelijk voor mensen met een laag taalniveau. Inburgeraars hebben doorgaans nog geen taalniveau A2 behaald, wel A1 of nog geen niveau behaald.
 • De andere deelnemers (of een deel ervan) zijn Nederlandstalig. In contact komen met Nederlandstaligen is vaak niet evident voor inburgeraars. Tijdens het traject krijgen ze de kans om mensen te ontmoeten waarmee ze waarschijnlijk anders nooit in contact zouden komen. Let op: activiteiten met enkel deelnemers met dezelfde herkomst komen niet in aanmerking.
 • De activiteit is bij voorkeur gratis.
 • De activiteit is geschikt om een (grote) groep inburgeraars te laten deelnemen. 

Verschillende activiteiten komen in aanmerking:

 • vrijwilligerswerk
 • buddyprojecten
 • buurtwerking
 • stages
 • sport
 • bestaand aanbod van je organisatie
 • taaloefenkansen
 • cursussen
 • ….

Hoe lang moeten inburgeraars dit traject volgen?

Inburgeraars nemen bij voorkeur minimum 40 uur of meer deel. Een korter aanbod (bijvoorbeeld 20 uur) is bespreekbaar, maar activiteiten hebben liefst een minimum duur van 20 uur.

Ze mogen verschillende activiteiten combineren om aan het minimum van 40 uur te komen.

Wat is jouw rol als organisatie?

 • Je bezorgt alle relevante informatie (duidelijke en beknopte beschrijving van de activiteit, waar, wanneer, hoe inschrijven, eventuele prijs) aan Atlas.
 • Je hebt een warme en open houding naar inburgeraars.
 • Je geeft voldoende tijd en aandacht aan de samenwerking met inburgeraars.
 • Je engageert je voor open en actieve communicatie en samenwerking met Atlas.
 • Je ondertekent als organisatie een document waarin je verklaart dat de inburgeraar heeft deelgenomen aan je aanbod (inclusief het aantal uren).

Wat is de meerwaarde voor je organisatie?

Ondersteuning van Atlas

Hoe stem je een activiteit af op anderstalige deelnemers? Hoe kan ik omgaan met de diverse achtergrond van inburgeraars? Wat is een haalbare taak voor iemand die nog niet veel Nederlands spreekt? Inburgeraars met een laag taalniveau laten participeren bij je organisatie is niet altijd evident. Atlas helpt je op weg om van jouw organisatie een plek te maken waar inburgeraars zinvol en kwaliteitsvol kunnen participeren.

Atlas biedt gratis ondersteuning rond diversiteit en taal. Je bepaalt als organisatie mee hoe intensief de begeleiding is:

 • Je krijgt altijd een adviesgesprek.
 • Heb je na het een adviesgesprek nog vragen? Je kan vormingen van Atlas volgen.
 • Heb je na het adviesgesprek en de vormingen nog noden? Atlas kan je organisatie op maat begeleiden.

Lees meer over de ondersteuning voor:

 • Vrijwilligersorganisaties: je organisatie werkt met vrijwilligers en je wil inburgeraars inschakelen als vrijwilliger.
 • Socio-culturele organisaties: je organisatie biedt socio-culturele activiteiten aan, zoals conversatiegroepen, aanbod voor ouders met kinderen, samenlezen, taaloefenkansen, activiteiten in de buurt, … Inburgeraars kunnen hieraan deelnemen.
 • Sportorganisaties: je organisatie biedt sportactiviteiten aan. Inburgeraars kunnen hieraan deelnemen.
 • Buddywerkingen: je organisatie werkt met buddy’s en stelt de buddywerking open voor inburgeraars.
 • Bedrijven: je bedrijf biedt stages aan voor inburgeraars.
 • Organisaties die cursussen organiseren: je organisatie biedt cursussen aan voor inburgeraars, zoals een cursus rijbewijs, VCA of een fietscursus.

Diversiteit in je organisatie

 • Door inburgeraars te laten participeren aan jouw aanbod werk je mee aan een inclusieve samenleving.
 • De samenwerking met Atlas en inburgeraars kan:

Interesse?

Mail naar @greet.suykerbuyk@antwerpen.be.

Bekijk ook onze tips op diversiteitspraktijk.be.