Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Uitwisseling tussen Atlas en Grunnskole for voksne in Bergen, Noorwegen

KA122-ADU - Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education

Uitwisseling van goede praktijken tussen Atlas en Grunnskole for voksne in Bergen, Noorwegen

Voor wie?

Dit project biedt 5 medewerkers van Atlas de kans om via jobshadowing inspiratie op te doen rond werken met volwassen laaggeletterde L2-leerders. Zij bezoeken de Grunnskole for voksne in Bergen, Noorwegen. Dezelfde collega’s zullen ook 5 medewerkers van deze partnerorganisatie in Noorwegen ontvangen in Atlas.

Wat?

De doelstelling van deze jobshadowing is een uitwisseling van goede praktijken over:

  • projecten en cursussen in samenwerking met lokale partners en belanghebbenden,   
  • die inclusie bevorderen door (professionele) participatie,   
  • voor volwassen L2-leerders, meer specifiek voor bv. jongvolwassenen, laaggeletterden, …  

Zo wil Atlas inspiratie opdoen voor de eigen cursussen en activiteiten en voor projecten rond professionele en maatschappelijke participatie, maar ook nieuwe manieren vinden om samen te werken met lokale partners en belanghebbenden.

Atlasmedewerkers zullen de Grunnskole for voksne in Bergen (Noorwegen) bezoeken. Dit is een basisschool voor volwassenen, met ervaring in Noors als 2de taal. De school werkt samen met het lokale integratiebureau en heeft ervaring met trajecten voor jongeren, … Deze partner diende ook een project in bij Erasmus+ om een werkbezoek te brengen aan Atlas. 

Looptijd

01/10/2023 - 31/12/2024

Partners

Grunnskole for voksne in Bergen
Bergen kommune - Grunnskole for voksne

Projectleider

Eva Van Herck: Eva.vanherck@antwerpen.be

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door Erasmus+ 
Erasmus+ - Epos Vlaanderen (epos-vlaanderen.be)
Opportunities under Erasmus+ | Erasmus+ (europa.eu)