Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Vervolgtrajecten na inburgering

Voor wie?

Voor anderstalige nieuwkomers die na het succesvol doorlopen van hun inburgeringstraject nog hindernissen ondervinden op bv. professioneel, educatief en sociaal vlak.  

Wat? 

Op vraag van Vlaams minister Bart Somers werken de projectmedewerkers een concept uit van Vervolgtrajecten na Inburgering in Vlaanderen. Dit project is een samenwerking van de Vlaamse Agentschappen integratie en inburgering (Atlas Antwerpen, AgII en Amal Gent), waarbij Atlas het project coördineert. De vaste partners van de agentschappen integratie en inburgering en relevante regionale organisaties zijn betrokken bij de uitwerking van de trajecten op maat.  

Het project startte met een noden- en behoeftenonderzoek van de doelgroep. Vanuit die resultaten zijn verschillende proeftrajecten op maat opgezet. Overkoepelend wisselen de verschillende stakehouders voortdurend kennis uit. Met de bevindingen van het onderzoek, de proeftrajecten en de kennisuitwisseling, ontwikkelen de projectmedewerkers een concept van vervolgtrajecten om te implementeren over heel Vlaanderen.

De vervolgtrajecten bieden de anderstalige inburgeraar informatie op maat, leiden hen toe, ondersteunen en volgen hen op na inburgering. Doel is om drempels die zij ervaren, in kaart te brengen en aan te pakken, hen correct te informeren volgens hun noden, hen gericht toe te leiden naar de juiste partners en hen hierbij op te volgen. Zo kunnen anderstaligen acties ondernemen om hun duurzame doelen uiteindelijk zelfstandig te bereiken. 

Looptijd 

1/10/2022 – 30/09/2025 (36 maanden)

Promotor 

atlas, integratie en inburgering Antwerpen 

Partners 

Projectleider 

Financiering          

Agentschap voor Binnenlands Bestuur -  Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie