Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Afgeronde projecten

1. Coevelt - centraal onthaalbureau
2. CURANT | Co-housing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp 
3. Strengthening Individual Competences Through Information and Communication Technologies
4. Een goede start! Kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid
5. Leermobiliteit: Non-formeel leren via cultureel erfgoed: op zoek naar emancipatorische en taalstimulerende projecten

1. COEVELT - Centraal onthaalbureau

Voor wie?

Vluchtelingen in Antwerpen

Wat?

Coevelt is een proeftuin van Atlas, OCMW en VDAB. Samen onthalen we vluchtelingen zodat zij zo snel mogelijk aan het werk kunnen. In Coevelt vinden alleen het onthaal en de oriënterende gesprekken plaats. De begeleiding gebeurt bij de verschillende organisaties.

Looptijd

01/06/16 – 31/12/19

Partners

OCMW Antwerpen, Stad Antwerpen, VDAB Antwerpen, Levanto, Verbond van Belgische Ondernemingen, Galilei Employability, divisie van Randstad Belgium, Groep-INTRO

Projectleider

Tim De Koning

Financiering

ESF - Vlaanderen

partner-1.jpg

2. CURANT | Co-housing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp 
 

CURANT is een uniek cohousingproject van Stad Antwerpen.
In dit vernieuwende project deelden jonge nieuwkomers en jongeren gedurende minstens een jaar een appartement of woning.

Door met een leeftijdsgenoot samen te huizen

 • integreren de nieuwkomers zich gemakkelijker
 • en leren ze sneller Nederlands. 

Het project werd deels gefinancierd door het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie. 

Zowel de buddies als de nieuwkomers kregen intensieve begeleiding.

De stad Antwerpen zet het project met eigen middelen verder op een aantal locaties.

Periode

1/11/2016 – 31/10/2019

Partners

Atlas integratie & inburgering Antwerpen, Stad AntwerpenSolentraJESVormingplusCeMIS-UA

Meer informatie

Wil je graag meer weten over CURANT? Ben je benieuwd naar de resultaten en de aanbevelingen?

Surf naar de website van CURANT. Heb je nog vragen?Mail curant@antwerpen.be of bel 03 338 11 09

Contactpersoon bij Atlas: Sylke Blommaert

Financiering

  Urban Innovation Actions (UIA)  

  This project is co-financed by the European Regional and Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

  partner-3.png

  3. Strengthening Individual Competences Through Information and Communication Technologies

  Voor wie?

  Voor Atlasmedewerkers en vrijwilligers die werken aan de digitale vaardigheden van inburgeraars.

  Wat?

  Atlas is sinds 2015 bezig met het ontwikkelen van een beleid rond e-inclusie.
  Tijdens het inburgeringstraject hebben onze medewerkers aandacht voor de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van inburgeraars. Zo werkt een leerkracht maatschappelijke oriëntatie bijvoorbeeld met tablets in de klas, of communiceert een trajectbegeleider via mail met zijn klant. Daarnaast zetten we experimenten op zoals digi·labo en computercursussen samen met Webpunt. 

  Atlas is partner in dit Erasmus+ project om ervaringen uit te wisselen en haar medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen in hun opdracht rond e-inclusie.

  Looptijd 

  01/09/2017 – 31/08/2019

  Financiering      

  Europese Commissie  -  Programma  Erasmus +

  Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices | Strategic partnerships in the field of education, training and youth.

  Promotor

  Centro de Educación Permanente Siete Villas – Spanje 

  Partners      

  • Atlas, integratie & inburgering Antwerpen 
  • ProEduca z.s  - Tsjechische Republiek: deze ngo geeft ondersteuning en vorming aan andere ngo’s over het beheer van opleidings-/ HR-projecten en speciale vormingen voor leerkrachten.
  • Initiative Regionalgenossenschaft e.V - Duitsland: deze vzw van geëngageerde vrijwilligers zoekt naar alternatieve samenwerkingsverbanden om opleidings- en leeropportuniteiten te creëren voor kwetsbare groepen.

  Projectleider

  Nathalie.Kuppens@Antwerpen.be     

  Meer informatie

  JPG logo SIC-TIC.jpgLogosBeneficairesErasmus+RIGHT_NL.jpg

  4. Een goede start! Kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid

  Voor wie?

  Ouders van kleuters (derdelander) in de Antwerpse wijk het Kiel, kleuterscholen in de Antwerpse wijk het Kiel, welzijnspartners in de Antwerpse wijk het Kiel

  Wat?

  De Antwerpse proeftuin ‘Een goede start’ situeert zich in de Antwerpse wijk Het Kiel. Het mikt op het vlot inschrijven van kleuters in de scholen en een verhoogde participatie aan de schoolactiviteiten. Om dit te bereiken zetten we in op een samenwerkingsmodel met ouders, scholen en (niet-)stedelijke partners.

  Doel:

  • blinde vlekken in het ondersteuningsaanbod in de wijk detecteren
  • scholen en organisaties versterken
  • initiatieven die ouders steunen en empoweren overzichtelijk maken
  • voor een warme overdracht zorgen zodat de stap van thuis/opvang naar de kleuterschool vlot verloopt. ‘Een goede start’ is een eerste en belangrijke stap in een geslaagde schoolloopbaan. 

  Looptijd

  01/01/2017 – 31/12/2018

  Financiering

  ESF - Vlaanderen - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 
  (AMIF) 
  Oproep 369  Kleuter participatie via oudersbetrokkenheid - Project 6488    

  Promotor

  Stad Antwerpen Onderwijsbeleid - Cultuur, sport, jeugd en onderwijs

  Partners

  Atlas integratie en inburgering Antwerpen, De SchoolbrugHuis van het Kind KielKarel de Grote Hogeschool Antwerpen, en vier Antwerpse scholen:

  • Basisschool De Toverbol (VO), Wittestraat 116, Antwerpen
  • Basisschool De Schakel (GO), Weerstandslaan 141, Antwerpen
  • Kleuterschool De Kameleon (SO), Constant Permekestraat 2, Antwerpen
  • Kleuterschool De Tandem (SO), Jan De Voslei 10, Antwerpen

  Projectleider Atlas

  Jessica Leppens

  Meer informatie? Mail valeria.lemaitre@antwerpen.be
   

  amif_banner.jpg

   

  5. Leermobiliteit: Non-formeel leren via cultureel erfgoed: op zoek naar emancipatorische en taalstimulerende projecten


  Voor wie?

  Leermobiliteit met als doel kennisdeling met interne teams van Atlas (team beeldvorming,  team maatschappelijke participatie, team taal,  team interculturaliseren en andere geïnteresseerden) en externe partners (musea, nt2-scholen, cultuurcentra, …). 

  Wat?

  Deelname aan studiereis (tussen 15 en 22 september 2017) met museumprofessionals in Engeland
  Doel? Bekijken op welke manier internationale erfgoedinstellingen de uitdagingen aangaan die de diversiteit in de samenleving met zich meebrengt op het vlak van: 

  • bezoekers
  • aanbod van rondleidingen
  • participatie van doelgroepen.

  We zochten tijdens de studiereis naar

  • frisse initiatieven om het bestaande aanbod aan taaloefenkansen te verbreden;
  • nieuwe werkvormen om te vertalen naar laagdrempelige en toegankelijke initiatieven om anderstaligen met erfgoed in contact te brengen;
  • inspiratie om onze vaardigheden als procesbegeleider te versterken: maatschappelijk relevante, emancipatorische en taalstimulerende projecten in erfgoedwerking versterken onze ondersteuning, zowel bij het geven van  vormingen als bij de ondersteuning bij het ontwikkelen van lespakketten voor onderwijs.

  Looptijd

  02/06/2017 – 31/05/2018

  Financiering

  Erasmus plus Vlaanderen: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl 

  Partners

  Musea in dialoog organisatie: FARO www.faro.be,     

  Projectleider

  Annelie Willems

  Meer informatie? Mail valeria.lemaitre@antwerpen.be

  Meer informatie

  https://faro.be/project/vlaamse-museumprofessionals-op-studiereis-noord-engeland 

  LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_NL.jpg