Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Afgeronde projecten

13. MICADO Migrant Integration Cockpits and Dashboards
12. (Digi)taal@work - Geïntegreerd werken aan digitale en talige vaardigheden bij nieuwkomers
11. Gelijke kansen - Vinden en (ver)binden
10. BLIMO: Blended Learning in Maatschappelijke Oriëntatie
9. Coevelt - centraal onthaalbureau
8. CURANT | Co-housing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp
7. Strengthening Individual Competences Through Information and Communication Technologies
6. Een goede start! Kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid
5. Leermobiliteit: Non-formeel leren via cultureel erfgoed: op zoek naar emancipatorische en taalstimulerende projecten
4. E-inclusie op maat van inburgering
3. Taalbubbels +
2. Herwerken instaptoetsen CVO
1. Inburgering voor jongeren

13. MICADO Migrant Integration Cockpits and Dashboards

Wat?

Micado is een innovatie project gefinancierd door het Europese Programma Horizon 2020. Een internationaal consortium uit Hamburg, Antwerpen, Bologna, Madrid en Wenen voert dit project uit.

Doel van het Micado project is bijdragen aan de integratie van migranten door het ontwikkelen van een nieuwe IT tool.

De tool zal informatie en diensten aanleveren voor 3 gebruikersgroepen: migranten, lokale autoriteiten/overheidsinstanties en derden (bv. NGO’s, lokale gemeenschappen, vrijwilligers, etc.).

De tool focust op 4 thema ‘s: gezondheid, werk, huisvesting & opleiding. Daarnaast worden ook enkele transversale thema’s opgenomen, zoals maatschappelijke participatie.

Het verwachte eindresultaat is een getest prototype van de nieuwe IT-applicatie. De partners van het Micado consortium zullen de functionaliteiten en eigenschappen van de nieuwe IT-tool onderzoeken en bepalen tijdens de projectduur.

Looptijd

01/01/2019 – 31/06/2022

Partnerschap

Meer informatie

Financiering

Europese Commissie - Programma Horizon 2020

This project has received funding from the European Union’s H2020 Innovation Action under Grant Agreement No 822717.

12. (Digi)taal@work - Geïntegreerd werken aan digitale en talige vaardigheden bij nieuwkomers

Oproep ESF481 – Transnationaliteit

Wat?

Met dit project wil Atlas bijdragen aan het versterken van 21ste eeuwse vaardigheden van klanten, meer specifiek rond de talige en digitale vaardigheden. Op deze manier wil Atlas mee duurzame tewerkstellingskansen creëren voor de groep anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen. 

Atlas werkt een meer 'leerdergerichte' aanpak uit wat vernieuwend is aan dit project. Al bij het begin van het inburgeringstraject zal de anderstalige nieuwkomer vanuit de rol van werkzoekende zo geïntegreerd mogelijk aan zowel digitale als talige vaardigheden kunnen werken.  

Met dit project wil Atlas handvaten geven aan de leerder om aan deze vaardigheden te werken, maar ook aan de professionals en vrijwilligers die de nieuwkomer begeleiden en ondersteunen in zowel formele als non-formele contexten.

Looptijd

01/09/2020 – 31/12/2022

Promotor

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) – Centrum voor Taal en Onderwijs

Partners

Samenwerkende organisaties:

 • CVO Crescendo, Stefano Kluzer, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling  (ITTA)

Projectleider

Contactpersoon bij Atlas: Chantal Wauters

Meer informatie

Bekijk de ESF projectkaart 

Financiering         

Europees Sociaal Fonds (ESF) - Vlaanderen

11. Gelijke kansen - Vinden en (ver)binden

Projectsubsidie Vlaamse Gelijkekansenbeleid 2019-2024

Voor wie?

Voor LGBTQIA+ personen (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and asexual) met migratieachtergrond.

Wat?

Vinden en (ver)binden) is een project dat het welbevinden van LGBTQIA+-personen met migratieachtergrond wil versterken. Daarnaast willen we hun kansen op gelijke participatie in verschillende levensdomeinen verhogen en het aanbod binnen die domeinen inclusiever maken. We zetten in op overleg via netwerken met relevante partners om dat te bereiken.

We richten ons in dit project specifiek op personen die door hun seksuele oriëntatie, genderdiversiteit en migratieachtergrond in een minderheidspositie zitten in zowel hun etnisch-culturele gemeenschap als onze samenleving.

We brengen noden, behoeften, drempels en mechanismen die gelijkwaardige maatschappelijke participatie verhinderen in kaart. Op basis van deze noden en behoeften zetten we onder meer in op:

 • ontmoeting
 • opbouwen van een een sociaal netwerk
 • verminderen van isolement
 • versterken van zelfredzaamheid en weerbaarheid
 • ondersteuning bieden in verschillende levensdomeinen en/of doorverwijzen naar de juiste instanties via partnernetwerken
 • coming-in (jezelf outen als LGBTQIA+ binnen de LGBTQIA+-gemeenschap)
 • integratie in de buurt en samenleving

Atlas is partner in dit project en ondersteunt via:

 • procesbegeleiding in Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever  
 • de ontwikkeling van vormingen, die we geven van op maat van vrijwillige buddy's
 • toeleiding van de doelgroep
 • detectie van noden en drempels in de afdeling individu
 • deelname aan het Vlaamse Lerend netwerk van deze oproep

Looptijd

01/01/2021 – 31/12/2022

Promotor

Cel Gelijke Kansen Stad Antwerpen

Partners

Projectleider

Karen.Geth@antwerpen.be

Contactpersoon bij Atlas: Mariam.ElOsri@antwerpen.be

Financiering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur -  Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie

10. BLIMO: Blended Learning in Maatschappelijke Oriëntatie

Voor wie?

Nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel en cursisten die een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) volgen.

Wat?

Vanuit de ambitie om nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel zelfredzamer te laten functioneren in de samenleving, werd een oproep gelanceerd om de bestaande cursussen MO te flexibiliseren en te optimaliseren aan de hand van een vernieuwende 'blended learning' aanpak. Ook voor het aanbod MO kan een integratie van klassikaal (face-to-face) en digitale leervormen een belangrijke meerwaarde betekenen. De integratie van digitale tools moet dus weloverwogen gebeuren en voldoende rekening houden met de onderwijscontext en de doelgroep. 

Want Blended learning is een doordachte combinatie van klassikaal (face-to-face) onderwijs en op afstand leren via een online omgeving, waarbij de 2 vormen van leren elkaar steeds aanvullen en versterken.

De Agentschapen Integratie en Inburgering en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van KU Leuven (promotor) startten daarom in 2019 het project Blended Learning in MO of BLIMO.  Samen ontwikkelen we een platform waarmee je digitaal en klassikaal leren kan combineren. In de eerste fase van het project ligt de focus op:

 • de visie op blended leren
 • het concept voor het nieuwe leerplatform
 • scenario’s voor leerpaden
 • de ontwikkeling van online lesmateriaal

Wat is de rol van Atlas in het project?

Atlas werkt in de rol van partner bij het  'contentteam', dat bestaat uit leerkrachten MO van de verschillende Agentschappen en het CTO. Het team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van lesmateriaal voor BLIMO.

Periode        

Fase 2: 01/02/2019 tot 31/07/2020
Fase 3: 01/08/2020 tot 31/01/2021

Promotor

Centrum voor Taal & Onderwijs van de KU Leuven (CTO)

Partners

Contactpersonen bij Atlas

Financiering

ESF - Vlaanderen | Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

partner-2.jpg

9. COEVELT - Centraal onthaalbureau

Voor wie?

Vluchtelingen in Antwerpen

Wat?

Coevelt is een proeftuin van Atlas, OCMW en VDAB. Samen onthalen we vluchtelingen zodat zij zo snel mogelijk aan het werk kunnen. In Coevelt vinden alleen het onthaal en de oriënterende gesprekken plaats. De begeleiding gebeurt bij de verschillende organisaties.

Looptijd

01/06/16 – 31/12/19

Partners

OCMW Antwerpen, Stad Antwerpen, VDAB Antwerpen, Levanto, Verbond van Belgische Ondernemingen, Galilei Employability, divisie van Randstad Belgium, Groep-INTRO

Projectleider

Tim De Koning

Financiering

ESF - Vlaanderen

partner-1.jpg

 

8. CURANT | Co-housing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp 
 

CURANT is een uniek cohousingproject van Stad Antwerpen.
In dit vernieuwende project deelden jonge nieuwkomers en jongeren gedurende minstens een jaar een appartement of woning.

Door met een leeftijdsgenoot samen te huizen

 • integreren de nieuwkomers zich gemakkelijker
 • en leren ze sneller Nederlands. 

Het project werd deels gefinancierd door het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie. 

Zowel de buddies als de nieuwkomers kregen intensieve begeleiding.

De stad Antwerpen zet het project met eigen middelen verder op een aantal locaties.

Periode

1/11/2016 – 31/10/2019

Partners

Atlas integratie & inburgering Antwerpen, Stad AntwerpenSolentraJESVormingplusCeMIS-UA

Meer informatie

Wil je graag meer weten over CURANT? Ben je benieuwd naar de resultaten en de aanbevelingen?

Surf naar de website van CURANT. Heb je nog vragen?Mail curant@antwerpen.be of bel 03 338 11 09

Contactpersoon bij Atlas: Sylke Blommaert

Financiering

  Urban Innovation Actions (UIA)  

  This project is co-financed by the European Regional and Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

  partner-3.png

   

  7. Strengthening Individual Competences Through Information and Communication Technologies

  Voor wie?

  Voor Atlasmedewerkers en vrijwilligers die werken aan de digitale vaardigheden van inburgeraars.

  Wat?

  Atlas is sinds 2015 bezig met het ontwikkelen van een beleid rond e-inclusie.
  Tijdens het inburgeringstraject hebben onze medewerkers aandacht voor de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van inburgeraars. Zo werkt een leerkracht maatschappelijke oriëntatie bijvoorbeeld met tablets in de klas, of communiceert een trajectbegeleider via mail met zijn klant. Daarnaast zetten we experimenten op zoals digi·labo en computercursussen samen met Webpunt. 

  Atlas is partner in dit Erasmus+ project om ervaringen uit te wisselen en haar medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen in hun opdracht rond e-inclusie.

  Looptijd 

  01/09/2017 – 31/08/2019

  Financiering      

  Europese Commissie  -  Programma  Erasmus +

  Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices | Strategic partnerships in the field of education, training and youth.

  Promotor

  Centro de Educación Permanente Siete Villas – Spanje 

  Partners      

  • Atlas, integratie & inburgering Antwerpen 
  • ProEduca z.s  - Tsjechische Republiek: deze ngo geeft ondersteuning en vorming aan andere ngo’s over het beheer van opleidings-/ HR-projecten en speciale vormingen voor leerkrachten.
  • Initiative Regionalgenossenschaft e.V - Duitsland: deze vzw van geëngageerde vrijwilligers zoekt naar alternatieve samenwerkingsverbanden om opleidings- en leeropportuniteiten te creëren voor kwetsbare groepen.

  Projectleider

  Nathalie.Kuppens@Antwerpen.be     

  Meer informatie

  JPG logo SIC-TIC.jpgLogosBeneficairesErasmus+RIGHT_NL.jpg

   

  6. Een goede start! Kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid

  Voor wie?

  Ouders van kleuters (derdelander) in de Antwerpse wijk het Kiel, kleuterscholen in de Antwerpse wijk het Kiel, welzijnspartners in de Antwerpse wijk het Kiel

  Wat?

  De Antwerpse proeftuin ‘Een goede start’ situeert zich in de Antwerpse wijk Het Kiel. Het mikt op het vlot inschrijven van kleuters in de scholen en een verhoogde participatie aan de schoolactiviteiten. Om dit te bereiken zetten we in op een samenwerkingsmodel met ouders, scholen en (niet-)stedelijke partners.

  Doel:

  • blinde vlekken in het ondersteuningsaanbod in de wijk detecteren
  • scholen en organisaties versterken
  • initiatieven die ouders steunen en empoweren overzichtelijk maken
  • voor een warme overdracht zorgen zodat de stap van thuis/opvang naar de kleuterschool vlot verloopt. ‘Een goede start’ is een eerste en belangrijke stap in een geslaagde schoolloopbaan. 

  Looptijd

  01/01/2017 – 31/12/2018

  Financiering

  ESF - Vlaanderen - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 
  (AMIF) 
  Oproep 369  Kleuter participatie via oudersbetrokkenheid - Project 6488    

  Promotor

  Stad Antwerpen Onderwijsbeleid - Cultuur, sport, jeugd en onderwijs

  Partners

  Atlas integratie en inburgering Antwerpen, De SchoolbrugHuis van het Kind KielKarel de Grote Hogeschool Antwerpen, en vier Antwerpse scholen:

  • Basisschool De Toverbol (VO), Wittestraat 116, Antwerpen
  • Basisschool De Schakel (GO), Weerstandslaan 141, Antwerpen
  • Kleuterschool De Kameleon (SO), Constant Permekestraat 2, Antwerpen
  • Kleuterschool De Tandem (SO), Jan De Voslei 10, Antwerpen

  Projectleider Atlas

  Jessica Leppens

  Meer informatie? Mail valeria.lemaitre@antwerpen.be
   

  amif_banner.jpg

   

  5. Leermobiliteit: Non-formeel leren via cultureel erfgoed: op zoek naar emancipatorische en taalstimulerende projecten

  Voor wie?

  Leermobiliteit met als doel kennisdeling met interne teams van Atlas (team beeldvorming,  team maatschappelijke participatie, team taal,  team interculturaliseren en andere geïnteresseerden) en externe partners (musea, nt2-scholen, cultuurcentra, …). 

  Wat?

  Deelname aan studiereis (tussen 15 en 22 september 2017) met museumprofessionals in Engeland
  Doel? Bekijken op welke manier internationale erfgoedinstellingen de uitdagingen aangaan die de diversiteit in de samenleving met zich meebrengt op het vlak van: 

  • bezoekers
  • aanbod van rondleidingen
  • participatie van doelgroepen.

  We zochten tijdens de studiereis naar

  • frisse initiatieven om het bestaande aanbod aan taaloefenkansen te verbreden;
  • nieuwe werkvormen om te vertalen naar laagdrempelige en toegankelijke initiatieven om anderstaligen met erfgoed in contact te brengen;
  • inspiratie om onze vaardigheden als procesbegeleider te versterken: maatschappelijk relevante, emancipatorische en taalstimulerende projecten in erfgoedwerking versterken onze ondersteuning, zowel bij het geven van  vormingen als bij de ondersteuning bij het ontwikkelen van lespakketten voor onderwijs.

  Looptijd

  02/06/2017 – 31/05/2018

  Financiering

  Erasmus plus Vlaanderen: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl 

  Partners

  Musea in dialoog organisatie: FARO www.faro.be,     

  Projectleider

  Annelie Willems

  Meer informatie? Mail valeria.lemaitre@antwerpen.be

  Meer informatie

  https://faro.be/project/vlaamse-museumprofessionals-op-studiereis-noord-engeland 

  LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_NL.jpg

  4. E-inclusie op maat van inburgering

  Voor wie?

  Voor inburgeraars, Atlasmedewerkers, andere Agentschappen en organisaties in het werkveld.

  Wat?

  De digitalisering van de publieke diensten en de samenleving in het algemeen heeft een effect op het leven van de inburgeraar.

  Dit betekent voor veel inburgeraars een extra drempel in het integratietraject. Maar digitalisering biedt ook veel mogelijkheden en kansen. Enerzijds beschikken niet alle inburgeraars over de passende vaardigheden om met de toenemende digitalisering om te gaan. Anderzijds is er een grote groep inburgeraars die net wel over hoge digitale vaardigheden beschikt en die vlot gebruik maakt van veel moderne toepassingen, wat ook kansen biedt voor onze eigen werking.

  Met dit project wil Atlas een geïntegreerde aanpak uitwerken, verweven in het traject van elke inburgeraar en verweven in onze eigen dienstverlening.

  Het project omvat activiteiten met zowel een focus op inburgeraars als op medewerkers van Atlas, en willen we ontwikkelde tools en kennis uitdragen naar de andere Agentschappen en organisaties.

  Looptijd

  01/09/2018 – 30/08/2020

  Financiering

  Agentschap voor Binnenlands Bestuur -  Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie

  Promotor

  Atlas, integratie & inburgering Antwerpen

  Projectleider

  Fanny Gevaert


   

  3. Taalbubbels+ : Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen en hun kinderen tot 3 jaar

  Voor wie?

  Laaggeletterde moeders én hun kinderen tussen 0 en 3 jaar, en voor laaggeletterde vrouwen die zwanger zijn. 

  Wat?

  We bieden op eenzelfde locatie bijeenkomsten die 5 onderdelen combineren:

  • sessies Nederlands (NT2) door Centrum Basiseducatie (nu Ligo)
  • sessies Maatschappelijke Oriëntatie (MO) door Atlas, integratie & inburgering
  • trajectbegeleiding door Atlas, integratie & inburgering
  • interactiemoment moeder-kind + opvoedingsondersteuning door Inloopteam Zuidrand, Inloopteam Pothoek en inloopteam IVCA.
  • kinderopvang door Inloopteam Zuidrand, Inloopteam Pothoek en Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen (IVCA). Daarnaast maken we de moeders warm voor activiteiten van de Huizen van het Kind, Inloopteams en IVCA.

  Periode

  • Eerste termijn: 10/10/2015 – 31/12/2016
  • Tweede termijn: 01/03/2017- 31/08/2020

  Partners

  Ligo Centrum voor Basiseducatie Antwerpen,  Intercultureel Vrouwencentrum AntwerpenInloopteams Zuidrand en PothoekKind & GezinHuizen van het kind Antwerpen.

  Projectleider

  Lana Macanovic 

  Financiering

  ESF - Vlaanderen - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

  partner-2.jpg

  2. Herwerken instaptoetsen CVO

  Voor wie?

  Kandidaat-cursisten NT2:

  • lezen en schrijven instap 1.2 en 2.1/2.2
  • en luisteren instap 2.3/2.4 en B2/C1

  Wat?

  De huidige instaptoetsen CVO dateren van februari 2016. Met dit project willen we de testen van de intake NT2 actueel houden:

  • lezen en schrijven instap 1.2 en 2.1/2.2
  • luisteren instap 2.3/2.4 en B2/C1.

  Hierbij is er aandacht voor specifieke doelgroepen en profielen zoals jongeren, werkgerelateerd, ...en voor de kwaliteit van de testen. Zo verzekeren we dat elke klant op een uniforme en kwaliteitsvolle manier getest wordt.

  Atlas is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project en werkt volgende zaken uit in nauwe samenwerking met de andere partners:

  •    een bijkomende gevalideerde versie van de instaptoetsen 
  •    een plan van aanpak voor de implementatie nieuwe toetsen
  •    een herwerkte handleiding 
  •    een voorstel om de receptieve vaardigheden te digitaliseren

  Looptijd

  01/10/2020 - 30/09/2021

  Promotor

  Atlas 

  Partners

  Projectleider

  Brecht.Vergult@antwerpen.be 

  Financiering

  Agentschap voor Binnenlands Bestuur -  Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie

   

  1. Inburgering voor jongeren

  Centrale begeleiding 17 tot 19-jarige nieuwkomers uit landen buiten de Europese Unie

  Voor wie?

  17- tot 19-jarige nieuwkomers

  Wat? 

  Atlas organiseert tijdens de zomer een cursus Maatschappelijke Oriëntatie op maat van jongeren. Deze jongeren gaan meestal eerst naar de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), maar omwille van hun leeftijd komen ze na OKAN op een belangrijk kantelmoment terecht.

  Naast de cursus verfijnen onze trajectbegeleiders ook met de jongeren hun toekomstplannen. Ze zoeken ook een vrijetijdsbesteding, schrijven de jongeren in voor bijkomende lessen Nederlands, enzovoort. We stemmen goed af met alle organisaties die rond een bepaalde jongere actief zijn. Ook na de zomer volgen we de jongeren verder op (via trajectbegeleiding en terugkomdagen) en zetten we in op het verruimen van hun netwerk.

  Periode

  Eerste termijn: 10/10/2015 – 31/12/2016
  Tweede termijn: 01/03/2017 - 30/11/2020
  Derde termijn: 01/12/202 - 31/12/2021

  Sinds januari 2022 is de cursus Maatschappelijke Oriëntatie op maat van jongeren verankerd in het reguliere aanbod van Atlas. Lees meer bij Team Jongeren - werking Individu.

  Projectleider

  Sylke Blommaert

  Financiering

  ESF - Vlaanderen - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

  partner-2.jpg