Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Afgeronde projecten

1. Inburgering voor jongeren
2. Herwerken instaptoetsen CVO
3. Taalbubbels +
4. E-inclusie op maat van inburgering
5. Leermobiliteit: Non-formeel leren via cultureel erfgoed: op zoek naar emancipatorische en taalstimulerende projecten
6. Een goede start! Kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid
7. Strengthening Individual Competences Through Information and Communication Technologies
8. CURANT | Co-housing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp
9. Coevelt - centraal onthaalbureau

 

1. Inburgering voor jongeren

Centrale begeleiding 17 tot 19-jarige nieuwkomers uit landen buiten de Europese Unie

Voor wie?

17- tot 19-jarige nieuwkomers

Wat? 

Atlas organiseert tijdens de zomer een cursus Maatschappelijke Oriëntatie op maat van jongeren. Deze jongeren gaan meestal eerst naar de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), maar omwille van hun leeftijd komen ze na OKAN op een belangrijk kantelmoment terecht.

Naast de cursus verfijnen onze trajectbegeleiders ook met de jongeren hun toekomstplannen. Ze zoeken ook een vrijetijdsbesteding, schrijven de jongeren in voor bijkomende lessen Nederlands, enzovoort. We stemmen goed af met alle organisaties die rond een bepaalde jongere actief zijn. Ook na de zomer volgen we de jongeren verder op (via trajectbegeleiding en terugkomdagen) en zetten we in op het verruimen van hun netwerk.

Periode

Eerste termijn: 10/10/2015 – 31/12/2016
Tweede termijn: 01/03/2017 - 30/11/2020
Derde termijn: 01/12/202 - 31/12/2021

Sinds januari 2022 is de cursus Maatschappelijke Oriëntatie op maat van jongeren verankerd in het reguliere aanbod van Atlas. Lees meer bij Team Jongeren - werking Individu.

Projectleider

Sylke Blommaert

Financiering

ESF - Vlaanderen - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

partner-2.jpg

2. Herwerken instaptoetsen CVO

Voor wie?

Kandidaat-cursisten NT2:

 • lezen en schrijven instap 1.2 en 2.1/2.2
 • en luisteren instap 2.3/2.4 en B2/C1

Wat?

De huidige instaptoetsen CVO dateren van februari 2016. Met dit project willen we de testen van de intake NT2 actueel houden:

 • lezen en schrijven instap 1.2 en 2.1/2.2
 • luisteren instap 2.3/2.4 en B2/C1.

Hierbij is er aandacht voor specifieke doelgroepen en profielen zoals jongeren, werkgerelateerd, ...en voor de kwaliteit van de testen. Zo verzekeren we dat elke klant op een uniforme en kwaliteitsvolle manier getest wordt.

Atlas is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project en werkt volgende zaken uit in nauwe samenwerking met de andere partners:

•    een bijkomende gevalideerde versie van de instaptoetsen 
•    een plan van aanpak voor de implementatie nieuwe toetsen
•    een herwerkte handleiding 
•    een voorstel om de receptieve vaardigheden te digitaliseren

Looptijd

01/10/2020 - 30/09/2021

Promotor

Atlas 

Partners

Projectleider

Brecht.Vergult@antwerpen.be 

Financiering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur -  Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie

3. Taalbubbels+ : Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen en hun kinderen tot 3 jaar

Voor wie?

Laaggeletterde moeders én hun kinderen tussen 0 en 3 jaar, en voor laaggeletterde vrouwen die zwanger zijn. 

Wat?

We bieden op eenzelfde locatie bijeenkomsten die 5 onderdelen combineren:

 • sessies Nederlands (NT2) door Centrum Basiseducatie (nu Ligo)
 • sessies Maatschappelijke Oriëntatie (MO) door Atlas, integratie & inburgering
 • trajectbegeleiding door Atlas, integratie & inburgering
 • interactiemoment moeder-kind + opvoedingsondersteuning door Inloopteam Zuidrand, Inloopteam Pothoek en inloopteam IVCA.
 • kinderopvang door Inloopteam Zuidrand, Inloopteam Pothoek en Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen (IVCA). Daarnaast maken we de moeders warm voor activiteiten van de Huizen van het Kind, Inloopteams en IVCA.

Periode

 • Eerste termijn: 10/10/2015 – 31/12/2016
 • Tweede termijn: 01/03/2017- 31/08/2020

Partners

Ligo Centrum voor Basiseducatie Antwerpen,  Intercultureel Vrouwencentrum AntwerpenInloopteams Zuidrand en PothoekKind & GezinHuizen van het kind Antwerpen.

Projectleider

Lana Macanovic 

Financiering

ESF - Vlaanderen - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

partner-2.jpg

4. E-inclusie op maat van inburgering

Voor wie?

Voor inburgeraars, Atlasmedewerkers, andere Agentschappen en organisaties in het werkveld.

Wat?

De digitalisering van de publieke diensten en de samenleving in het algemeen heeft een effect op het leven van de inburgeraar.

Dit betekent voor veel inburgeraars een extra drempel in het integratietraject. Maar digitalisering biedt ook veel mogelijkheden en kansen. Enerzijds beschikken niet alle inburgeraars over de passende vaardigheden om met de toenemende digitalisering om te gaan. Anderzijds is er een grote groep inburgeraars die net wel over hoge digitale vaardigheden beschikt en die vlot gebruik maakt van veel moderne toepassingen, wat ook kansen biedt voor onze eigen werking.

Met dit project wil Atlas een geïntegreerde aanpak uitwerken, verweven in het traject van elke inburgeraar en verweven in onze eigen dienstverlening.

Het project omvat activiteiten met zowel een focus op inburgeraars als op medewerkers van Atlas, en willen we ontwikkelde tools en kennis uitdragen naar de andere Agentschappen en organisaties.

Looptijd

01/09/2018 – 30/08/2020

Financiering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur -  Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie

Promotor

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen

Projectleider

Fanny Gevaert

  5. Leermobiliteit: Non-formeel leren via cultureel erfgoed: op zoek naar emancipatorische en taalstimulerende projecten

  Voor wie?

  Leermobiliteit met als doel kennisdeling met interne teams van Atlas (team beeldvorming,  team maatschappelijke participatie, team taal,  team interculturaliseren en andere geïnteresseerden) en externe partners (musea, nt2-scholen, cultuurcentra, …). 

  Wat?

  Deelname aan studiereis (tussen 15 en 22 september 2017) met museumprofessionals in Engeland
  Doel? Bekijken op welke manier internationale erfgoedinstellingen de uitdagingen aangaan die de diversiteit in de samenleving met zich meebrengt op het vlak van: 

  • bezoekers
  • aanbod van rondleidingen
  • participatie van doelgroepen.

  We zochten tijdens de studiereis naar

  • frisse initiatieven om het bestaande aanbod aan taaloefenkansen te verbreden;
  • nieuwe werkvormen om te vertalen naar laagdrempelige en toegankelijke initiatieven om anderstaligen met erfgoed in contact te brengen;
  • inspiratie om onze vaardigheden als procesbegeleider te versterken: maatschappelijk relevante, emancipatorische en taalstimulerende projecten in erfgoedwerking versterken onze ondersteuning, zowel bij het geven van  vormingen als bij de ondersteuning bij het ontwikkelen van lespakketten voor onderwijs.

  Looptijd

  02/06/2017 – 31/05/2018

  Financiering

  Erasmus plus Vlaanderen: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl 

  Partners

  Musea in dialoog organisatie: FARO www.faro.be,     

  Projectleider

  Annelie Willems

  Meer informatie? Mail valeria.lemaitre@antwerpen.be

  Meer informatie

  https://faro.be/project/vlaamse-museumprofessionals-op-studiereis-noord-engeland 

  LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_NL.jpg

  6. Een goede start! Kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid

  Voor wie?

  Ouders van kleuters (derdelander) in de Antwerpse wijk het Kiel, kleuterscholen in de Antwerpse wijk het Kiel, welzijnspartners in de Antwerpse wijk het Kiel

  Wat?

  De Antwerpse proeftuin ‘Een goede start’ situeert zich in de Antwerpse wijk Het Kiel. Het mikt op het vlot inschrijven van kleuters in de scholen en een verhoogde participatie aan de schoolactiviteiten. Om dit te bereiken zetten we in op een samenwerkingsmodel met ouders, scholen en (niet-)stedelijke partners.

  Doel:

  • blinde vlekken in het ondersteuningsaanbod in de wijk detecteren
  • scholen en organisaties versterken
  • initiatieven die ouders steunen en empoweren overzichtelijk maken
  • voor een warme overdracht zorgen zodat de stap van thuis/opvang naar de kleuterschool vlot verloopt. ‘Een goede start’ is een eerste en belangrijke stap in een geslaagde schoolloopbaan. 

  Looptijd

  01/01/2017 – 31/12/2018

  Financiering

  ESF - Vlaanderen - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 
  (AMIF) 
  Oproep 369  Kleuter participatie via oudersbetrokkenheid - Project 6488    

  Promotor

  Stad Antwerpen Onderwijsbeleid - Cultuur, sport, jeugd en onderwijs

  Partners

  Atlas integratie en inburgering Antwerpen, De SchoolbrugHuis van het Kind KielKarel de Grote Hogeschool Antwerpen, en vier Antwerpse scholen:

  • Basisschool De Toverbol (VO), Wittestraat 116, Antwerpen
  • Basisschool De Schakel (GO), Weerstandslaan 141, Antwerpen
  • Kleuterschool De Kameleon (SO), Constant Permekestraat 2, Antwerpen
  • Kleuterschool De Tandem (SO), Jan De Voslei 10, Antwerpen

  Projectleider Atlas

  Jessica Leppens

  Meer informatie? Mail valeria.lemaitre@antwerpen.be
   

  amif_banner.jpg

  7. Strengthening Individual Competences Through Information and Communication Technologies

  Voor wie?

  Voor Atlasmedewerkers en vrijwilligers die werken aan de digitale vaardigheden van inburgeraars.

  Wat?

  Atlas is sinds 2015 bezig met het ontwikkelen van een beleid rond e-inclusie.
  Tijdens het inburgeringstraject hebben onze medewerkers aandacht voor de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van inburgeraars. Zo werkt een leerkracht maatschappelijke oriëntatie bijvoorbeeld met tablets in de klas, of communiceert een trajectbegeleider via mail met zijn klant. Daarnaast zetten we experimenten op zoals digi·labo en computercursussen samen met Webpunt. 

  Atlas is partner in dit Erasmus+ project om ervaringen uit te wisselen en haar medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen in hun opdracht rond e-inclusie.

  Looptijd 

  01/09/2017 – 31/08/2019

  Financiering      

  Europese Commissie  -  Programma  Erasmus +

  Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices | Strategic partnerships in the field of education, training and youth.

  Promotor

  Centro de Educación Permanente Siete Villas – Spanje 

  Partners      

  • Atlas, integratie & inburgering Antwerpen 
  • ProEduca z.s  - Tsjechische Republiek: deze ngo geeft ondersteuning en vorming aan andere ngo’s over het beheer van opleidings-/ HR-projecten en speciale vormingen voor leerkrachten.
  • Initiative Regionalgenossenschaft e.V - Duitsland: deze vzw van geëngageerde vrijwilligers zoekt naar alternatieve samenwerkingsverbanden om opleidings- en leeropportuniteiten te creëren voor kwetsbare groepen.

  Projectleider

  Nathalie.Kuppens@Antwerpen.be     

  Meer informatie

   

  8. CURANT | Co-housing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp 
   

  CURANT is een uniek cohousingproject van Stad Antwerpen.
  In dit vernieuwende project deelden jonge nieuwkomers en jongeren gedurende minstens een jaar een appartement of woning.

  Door met een leeftijdsgenoot samen te huizen

  • integreren de nieuwkomers zich gemakkelijker
  • en leren ze sneller Nederlands. 

  Het project werd deels gefinancierd door het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie. 

  Zowel de buddies als de nieuwkomers kregen intensieve begeleiding.

  De stad Antwerpen zet het project met eigen middelen verder op een aantal locaties.

  Periode

  1/11/2016 – 31/10/2019

  Partners

  Atlas integratie & inburgering Antwerpen, Stad AntwerpenSolentraJESVormingplusCeMIS-UA

  Meer informatie

  Wil je graag meer weten over CURANT? Ben je benieuwd naar de resultaten en de aanbevelingen?

  Surf naar de website van CURANT. Heb je nog vragen?Mail curant@antwerpen.be of bel 03 338 11 09

  Contactpersoon bij Atlas: Sylke Blommaert

  Financiering

   Urban Innovation Actions (UIA)  

   This project is co-financed by the European Regional and Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

   partner-3.png

   9. COEVELT - Centraal onthaalbureau

   Voor wie?

   Vluchtelingen in Antwerpen

   Wat?

   Coevelt is een proeftuin van Atlas, OCMW en VDAB. Samen onthalen we vluchtelingen zodat zij zo snel mogelijk aan het werk kunnen. In Coevelt vinden alleen het onthaal en de oriënterende gesprekken plaats. De begeleiding gebeurt bij de verschillende organisaties.

   Looptijd

   01/06/16 – 31/12/19

   Partners

   OCMW Antwerpen, Stad Antwerpen, VDAB Antwerpen, Levanto, Verbond van Belgische Ondernemingen, Galilei Employability, divisie van Randstad Belgium, Groep-INTRO

   Projectleider

   Tim De Koning

   Financiering

   ESF - Vlaanderen

   partner-1.jpg