Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Bruggen naar werk

ESF Oproep Outreach & Activering

Voor wie?

Werkarme gezinnen, inactieve vrouwen met een migratieachtergrond, nieuwkomers en oudkomers die niet werken en/of die niet ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekenden.

Wat?

Het project is een samenwerkingsverband tussen vier vindplaatsgerichte/outreach partners en twee activeringspartners. Ze gaan op zoek naar werkarme gezinnen, inactieve vrouwen met een migratieachtergrond en nieuwkomers en oudkomers die niet bereikt worden door de VDAB. Via een aanklampende aanpak (individuele trajecten en een collectief aanbod) bereiden de partners hen voor op een traject naar werk.

Het doel van het project ‘Bruggen naar werk’ is om over een periode van 2 jaar 550 inactieve inwoners te vinden, te binden en toe te leiden naar een traject naar werk. 
In dit project speelt Atlas, integratie & inburgering Antwerpen een ondersteunende expertrol bij het omgaan met taal en diversiteit, de ontwikkeling van tools en methodieken, de toeleiding van potentiële deelnemers naar partners, het verlenen van advies tijdens casebespreking en het opzetten van aanbod op maat.

Looptijd

01/10/2019 – 31/12/2021

Financiering   

Europees Sociaal Fonds (ESF) - Vlaanderen

Partnerschap 

Projectleider

Wim Roelant: wim.roelant@randstadrisesmart.be

Contactpersoon bij Atlas: Simona Bartošová simona.bartosova@antwerpen.be

Meer informatie

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/bruggen-naar-werk

 

partner-1.jpg