Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

E-inclusie op maat van inburgering

E-inclusie: de digitale kloof overbruggen

 

Voor wie?

Voor inburgeraars, Atlasmedewerkers, andere Agentschappen en organisaties in het werkveld.

Wat?

De digitalisering van de publieke diensten en de samenleving in het algemeen heeft een effect op het leven van de inburgeraar.

Dit betekent voor veel inburgeraars een extra drempel in het integratietraject. Maar digitalisering biedt ook veel mogelijkheden en kansen. Enerzijds beschikken niet alle inburgeraars over de passende vaardigheden om met de toenemende digitalisering om te gaan. Anderzijds is er een grote groep inburgeraars die net wel over hoge digitale vaardigheden beschikt en die vlot gebruik maakt van veel moderne toepassingen, wat ook kansen biedt voor onze eigen werking.

Met dit project wil Atlas een geïntegreerde aanpak uitwerken, verweven in het traject van elke inburgeraar en verweven in onze eigen dienstverlening.

Het project omvat activiteiten met zowel een focus op inburgeraars als op medewerkers van Atlas, en willen we ontwikkelde tools en kennis uitdragen naar de andere Agentschappen en organisaties.

Looptijd

01/09/2018 – 30/08/2020

Financiering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur -  Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie

Promotor

Atlas

Projectleider

Fanny Gevaert