Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Gelijke kansen - Vinden en (ver)binden

Projectsubsidie Vlaamse Gelijkekansenbeleid 2019-2024

Voor wie?

Voor LGBTQIA+ personen (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and asexual) met migratieachtergrond.

Wat?

Vinden en (ver)binden) is een project dat het welbevinden van LGBTQIA+-personen met migratieachtergrond wil versterken. Daarnaast willen we hun kansen op gelijke participatie in verschillende levensdomeinen verhogen en het aanbod binnen die domeinen inclusiever maken. We zetten in op overleg via netwerken met relevante partners om dat te bereiken.

We richten ons in dit project specifiek op personen die door hun seksuele oriëntatie, genderdiversiteit en migratieachtergrond in een minderheidspositie zitten in zowel hun etnisch-culturele gemeenschap als onze samenleving.

We brengen noden, behoeften, drempels en mechanismen die gelijkwaardige maatschappelijke participatie verhinderen in kaart. Op basis van deze noden en behoeften zetten we onder meer in op:

 • ontmoeting
 • opbouwen van een een sociaal netwerk
 • verminderen van isolement
 • versterken van zelfredzaamheid en weerbaarheid
 • ondersteuning bieden in verschillende levensdomeinen en/of doorverwijzen naar de juiste instanties via partnernetwerken
 • coming-in (jezelf outen als LGBTQIA+ binnen de LGBTQIA+-gemeenschap)
 • integratie in de buurt en samenleving

Atlas is partner in dit project en ondersteunt via:

 • procesbegeleiding in Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever  
 • de ontwikkeling van vormingen, die we geven van op maat van vrijwillige buddy's
 • toeleiding van de doelgroep
 • detectie van noden en drempels in de afdeling individu
 • deelname aan het Vlaamse Lerend netwerk van deze oproep

Looptijd

01/01/2021 – 31/12/2022

Promotor

Cel Gelijke Kansen Stad Antwerpen

Partners

Projectleider

Karen.Geth@antwerpen.be

Contactpersoon bij Atlas: Mariam.ElOsri@antwerpen.be

Financiering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur -  Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie