Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

Hands-on Inclusion

ESF Oproep 500 - Inclusieve Ondernemingen
 

Voor wie?

Werkgevers in Vlaanderen

Wat?

Vlaanderen wil de werkzaamheidsgraad verhogen door de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Met Hands-on Inclusion bieden we organisaties de juiste ondersteuning voor meer duurzame inclusie in hun werking. Daarnaast verkleinen we de afstand tussen werkzoekenden en werkgevers. We bieden werkgevers praktijkgerichte bootcamps, individuele begeleiding op maat, vacaturescreenings, en meer. 

Atlas is partner in dit project en ontwikkelt, samen met de andere partners, bootcamps rond een inclusief personeelsbeleid, inclusieve instroom, inclusieve werkvloer, taal en communicatie, omgaan met racistische incidenten op de werkvloer en hogeropgeleide anderstaligen aantrekken.

Looptijd

01/10/2020 – 31/12/2023

Financiering   

Europees Sociaal Fonds (ESF) - Vlaanderen

Promotors

Verso vzw en Minderhedenforum

Partners

Acerta, Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, VIVO, VDAB, CIFAL, GTB, Groep Maatwerk, Levl, Vlaams WelzijnsverbondSociare, Somde Werkplekarchitecten, Odisee (Onderzoekscentrum Sociaal Werk), RIZIV (departement onderzoek en kwaliteit van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV) The Shift, Zorggezind en Zorgnet Icuro.

Projectleider    

Katleen Schueremans katleen.schueremans@verso-net.be 

Contactpersoon bij Atlas: Els Haüser els.hauser@antwerpen.be

Meer informatie

handsoninclusion.be