Overslaan en naar de inhoud gaan

logo

MICADO - Migrant Integration Cockpits and Dashboards

Wat?

Micado is een innovatie project gefinancierd door het Europese Programma Horizon 2020. Een internationaal consortium uit Hamburg, Antwerpen, Bologna, Madrid en Wenen voert dit project uit.

Doel van het Micado project is bijdragen aan de integratie van migranten door het ontwikkelen van een nieuwe IT tool.

De tool zal informatie en diensten aanleveren voor 3 gebruikersgroepen: migranten, lokale autoriteiten/overheidsinstanties en derden (bv. NGO’s, lokale gemeenschappen, vrijwilligers, etc.).

De tool focust op 4 thema ‘s: gezondheid, werk, huisvesting & opleiding. Daarnaast worden ook enkele transversale thema’s opgenomen, zoals maatschappelijke participatie.

Het verwachte eindresultaat is een getest prototype van de nieuwe IT-applicatie. De partners van het Micado consortium zullen de functionaliteiten en eigenschappen van de nieuwe IT-tool onderzoeken en bepalen tijdens de projectduur.

Looptijd

01/01/2019 – 31/06/2022

Partnerschap

Meer informatie

Financiering

Europese Commissie - Programma Horizon 2020

This project has received funding from the European Union’s H2020 Innovation Action under Grant Agreement No 822717.